Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dimecres-01-Abr.-2009 00:00 fins al Dijous-30-Abr.-2009 23:59 (30.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 5,560,934
Mitjana de peticions exitoses per dia: 185,368
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 8
Peticions exitoses per pàgina: 436,241
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 14,541
Peticions fallades: 44,370
Peticions de redireccionament: 752
Fitxers diferents sol.licitats: 31,743
Màquines diferents ateses: 61,912
Transferència total: 74.555 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 2.485 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 15,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Abr. 2009:  5560934: 436241: ++++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Abr. 2009 (436,241 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 4,000 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: ------: 
 30/Mar./2009:  858841: 72382: +++++++++++++++++++
 6/Abr./2009:  1026648: 85550: ++++++++++++++++++++++
 13/Abr./2009:  934458: 66974: +++++++++++++++++
 20/Abr./2009:  1594633: 123925: +++++++++++++++++++++++++++++++
 27/Abr./2009:  1146354: 87410: ++++++++++++++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 20/Abr./2009 (123,925 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 3,000 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  1043739: 78053: +++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  1075591: 82396: ++++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  1170240: 95141: ++++++++++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  949317: 75530: ++++++++++++++++++++++++++
Divendres:  624867: 48436: +++++++++++++++++
 Dissabte:  319974: 26531: +++++++++
 Diumenge:  377206: 30154: +++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,000 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   71336: 6449: +++++++
 1:   30417: 4027: +++++
 2:   15997: 2672: +++
 3:   11108: 2319: +++
 4:   9851: 2284: +++
 5:   12041: 2682: +++
 6:   18300: 2911: +++
 7:   63385: 5544: ++++++
 8:  262343: 19979: ++++++++++++++++++++
 9:  435304: 33878: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  525391: 39078: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  503757: 38143: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  520264: 41119: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  447281: 35405: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
14:  311626: 24187: +++++++++++++++++++++++++
15:  251275: 18341: +++++++++++++++++++
16:  285804: 21282: ++++++++++++++++++++++
17:  300543: 21637: ++++++++++++++++++++++
18:  293848: 21259: ++++++++++++++++++++++
19:  290893: 22035: +++++++++++++++++++++++
20:  278871: 21189: ++++++++++++++++++++++
21:  252081: 21811: ++++++++++++++++++++++
22:  222060: 16568: +++++++++++++++++
23:  147158: 11442: ++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   5246: 0.07%: 10.215.80.15
   7292: 0.03%: 10.215.82.196
   6352: 0.05%: 10.216.13.62
   8567: 0.04%: 10.216.72.34
   6778: 0.06%: 10.216.72.49
   5063: 0.20%: 10.216.99.2
   5016: 0.04%: 10.216.110.103
   5457: 0.02%: 10.216.132.45
  13011: 0.08%: 10.216.180.2
   7149: 0.20%: 10.216.207.132
   6362: 0.02%: 10.216.209.134
   7427: 0.12%: 10.216.213.135
   5576: 0.01%: 10.216.229.5
   5391: 0.03%: 10.216.243.111
  22707: 2.89%: 66.249.66.166
   5930: 1.61%: 72.30.87.121
   5781: 1.60%: 72.30.142.218
  10554: 0.14%: 80.35.227.124
  20470: 0.05%: 80.39.101.127
  31362: 0.61%: 80.58.205.34
  12342: 0.15%: 80.58.205.42
  11624: 0.08%: 80.58.205.53
   7246: 0.02%: 80.59.75.210
   6115: 0.03%: 80.59.120.47
   5848: 0.01%: 81.35.53.103
  10815: 0.09%: 83.36.54.249
   5376: 0.01%: 83.50.119.6
   7762: 0.07%: 88.2.138.238
   5795: 0.02%: 121.14.89.166
  20139: 1.54%: 130.206.30.222
   6128: 0.04%: 172.26.1.225
   6794: 0.03%: 172.26.2.201
   5909: 0.32%: 213.176.161.200
   7431: 0.06%: 213.201.84.254
   5759: 0.02%: 217.127.248.188
 5244360: 89.66%: [no llistats: 61,877 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 3083712: 200 OK
  114617: 206 Partial content
   752: 302 Document found elsewhere
 2362605: 304 Not modified since last retrieval
   149: 400 Bad request
   380: 401 Authentication required
   802: 403 Access forbidden
  39636: 404 Document not found
    11: 405 Method not allowed
   199: 406 Document not acceptable to client
    12: 412 Precondition failed
   1147: 500 Internal server error
   2034: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   26959:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  3114254: 0.90%: 
 1kb- 10kb:  1658895: 7.46%: 
 10kb-100kb:  698254: 23.39%: 
100kb- 1Mb:   51098: 18.85%: 
 1Mb- 10Mb:   11085: 36.45%: 
 10Mb-100Mb:    374: 10.79%: 
100Mb- 1Gb:    15: 2.16%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  165212: 49.11%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 3724190: 10.63%: .gif [GIF graphics]
   2221: 8.91%: .zip [Zip archives]
  403041: 8.14%: .htm [Hypertext Markup Language]
  239552: 4.51%: .jpg [JPEG graphics]
   1338: 3.68%: .exe [Executables]
  116312: 2.81%: .swf
   493: 1.67%: .pps
    53: 1.60%: .wmv
   7890: 1.32%: .doc [Microsoft Word document]
   773: 1.11%: .ppt
  49167: 0.95%: .mp3
  243463: 0.84%: .js
   151: 0.77%: .mht
  137624: 0.73%: .css
   189: 0.68%: .msi
  28392: 0.51%: .html [Hypertext Markup Language]
    49: 0.35%: .flv
  40741: 0.32%: .rss
   1612: 0.25%: .xls
  312858: 0.20%: .png [PNG graphics]
  56306: 0.18%: .ico
    67: 0.15%: .gz  [Gzip compressed files]
    19: 0.15%:  .tar.gz [Compressed archives]
    6: 0.15%: .mp4
  29234: 0.41%: [no llistades: 34 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  437288: 23.87%: /recursos/
  140152: 15.65%: /formacio/
  83026: 11.85%: /centres/
 3119459: 10.24%: /images/
  165389: 7.36%: /documentacio/
  51069: 6.23%: /suport/
  75425: 5.60%: /normativa/
  62977: 4.99%: /programes/
  332712: 3.44%: [directori arrel]
  13757: 2.53%: /gestib/
  68892: 2.26%: /iepi/
   5699: 1.41%: /agenda/
   7689: 1.01%: /iaqse/
  502915: 0.96%: /principal/
    74: 0.86%: /no-cgi/
  54718: 0.64%: /novetats/
  311880: 0.35%: /grafics/
  56173: 0.22%: /weibmail/
  26959: 0.16%: /logo/
  15980: 0.10%: /mon/
   7440: 0.08%: /ivfestadelesmatematiques/
   8815: 0.07%: /cprs/
   7564: 0.05%: /iiijornades_menors/
   104: 0.03%: /ubt-educaib/
   233: 0.01%: /reijaumei/
   2230: 0.01%: /forums/
   2315: 0.02%: [no llistats: 9 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!