Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dilluns-01-Abr.-2013 00:00 fins al Dimarts-30-Abr.-2013 23:59 (30.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 9,333,250
Mitjana de peticions exitoses per dia: 311,115
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 177
Peticions exitoses per pàgina: 304,369
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 10,145
Peticions fallades: 665,421
Peticions de redireccionament: 295
Fitxers diferents sol.licitats: 26,236
Màquines diferents ateses: 120,571
Línies invàlides en el fitxer log: 17
Transferència total: 85.669 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 2.855 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 10,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Abr. 2013:  9333250: 304369: +++++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Abr. 2013 (304,369 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 3,000 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 1/Abr./2013:  1798584: 39919: ++++++++++++++
 8/Abr./2013:  2104710: 77936: ++++++++++++++++++++++++++
 15/Abr./2013:  2076184: 75556: ++++++++++++++++++++++++++
 22/Abr./2013:  2545691: 84147: +++++++++++++++++++++++++++++
 29/Abr./2013:  808081: 26811: +++++++++
Setmana de tràfic màxim: 22/Abr./2013 (84,147 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,000 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  1849336: 67176: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  1684821: 61437: +++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  1282577: 42651: ++++++++++++++++++++++
  Dijous:  1413830: 45720: +++++++++++++++++++++++
Divendres:  1304698: 39005: ++++++++++++++++++++
 Dissabte:  821466: 25578: +++++++++++++
 Diumenge:  976522: 22802: ++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 800 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:  277060: 4881: +++++++
 1:  238874: 3717: +++++
 2:  217192: 3000: ++++
 3:  229028: 3251: +++++
 4:  215950: 5724: ++++++++
 5:  222110: 2749: ++++
 6:  234083: 2982: ++++
 7:  250979: 6701: +++++++++
 8:  420089: 14998: +++++++++++++++++++
 9:  601617: 24969: ++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  591245: 24200: +++++++++++++++++++++++++++++++
11:  594512: 25146: ++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  610955: 27100: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  577622: 23179: +++++++++++++++++++++++++++++
14:  463996: 15914: ++++++++++++++++++++
15:  410129: 14238: ++++++++++++++++++
16:  448958: 16938: ++++++++++++++++++++++
17:  397761: 13928: ++++++++++++++++++
18:  413430: 14351: ++++++++++++++++++
19:  432322: 13246: +++++++++++++++++
20:  426095: 12305: ++++++++++++++++
21:  393889: 11662: +++++++++++++++
22:  356578: 10873: ++++++++++++++
23:  308776: 8317: +++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   9441: 0.03%: 10.215.80.68
   7479:    : 10.216.19.5
   6096:    : 10.216.34.7
   8430:    : 10.216.38.9
  12205: 0.05%: 10.216.39.9
   5659:    : 10.216.41.5
   7299:    : 10.216.56.9
   5298:    : 10.216.63.9
   5628:    : 10.216.66.5
  12709: 0.02%: 10.216.67.7
   7163: 0.01%: 10.216.90.5
   8191:    : 10.216.91.9
   6769:    : 10.216.95.10
   6022: 0.05%: 10.216.97.4
   5617:    : 10.216.120.4
   6350: 0.05%: 10.216.145.15
   5632:    : 10.216.147.5
   7242: 0.03%: 10.216.180.5
   6100:    : 10.216.184.5
   6119:    : 10.216.194.5
   6820:    : 10.216.195.133
   5332:    : 10.216.219.71
   7259: 0.08%: 46.18.42.252
   5691: 0.05%: 62.43.41.216
   6745: 0.07%: 62.43.203.145
   6352: 1.57%: 66.194.55.249
  25317: 4.19%: 66.249.75.108
  12423: 2.32%: 66.249.76.108
 4739519: 2.98%: 80.39.101.127
  75366: 0.02%: 82.194.88.51
   5754: 0.04%: 83.42.16.79
  48001: 0.01%: 85.119.198.5
   5956: 0.04%: 92.56.193.202
  15769: 0.25%: 130.206.30.222
   8689: 0.13%: 134.0.14.56
   6366: 0.86%: 178.154.178.248
  62490: 0.02%: 193.39.68.75
   6451: 0.12%: 195.57.19.101
   5744: 0.05%: 195.76.89.2
   8274: 0.32%: 213.176.161.201
  394095: 0.08%: 213.251.189.209
 3729388: 86.51%: [no llistats: 120,530 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 3012384: 200 OK
  111136: 206 Partial content
   295: 302 Document found elsewhere
 6209730: 304 Not modified since last retrieval
   109: 400 Bad request
   132: 401 Authentication required
   9238: 403 Access forbidden
  610187: 404 Document not found
    57: 405 Method not allowed
  37244: 406 Document not acceptable to client
    10: 412 Precondition failed
   122: 500 Internal server error
   8322: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   32968:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  6925434: 1.37%: 
 1kb- 10kb:  1489474: 5.36%: 
 10kb-100kb:  815539: 21.48%: 
100kb- 1Mb:   52968: 18.24%: 
 1Mb- 10Mb:   16225: 39.05%: 
 10Mb-100Mb:    642: 14.49%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  168079: 49.54%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
   3279: 13.06%: .deb
 2123032: 8.01%: .gif [GIF graphics]
  319381: 5.79%: .png [PNG graphics]
  272648: 5.15%: .htm [Hypertext Markup Language]
 5363006: 3.42%: .rss
   968: 2.70%: .zip [Zip archives]
   665: 2.11%: .pps
  108397: 1.79%: .jpg [JPEG graphics]
   410: 1.06%: .exe [Executables]
   517: 1.03%: .ppt
   5345: 0.98%: .doc [Microsoft Word document]
  62878: 0.71%: .css
  29161: 0.65%: .html [Hypertext Markup Language]
  128415: 0.55%: .js
  38265: 0.55%: .mp3
   118: 0.52%: .flv
   7373: 0.43%: .swf
   163: 0.37%: .mht
  109705: 0.32%: .ico
   109: 0.29%: .msi
    18: 0.23%: .wmv
  196355: 0.13%: .gz  [Gzip compressed files]
    62: 0.12%: .ppsx
    23: 0.11%: .rar
  394878: 0.37%: [no llistades: 33 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  352349: 36.55%: /recursos/
  577146: 13.18%: /ubt-educaib/
  78878: 11.56%: /formacio/
 1774987: 9.58%: /images/
  176640: 8.46%: /programes/
  113249: 6.34%: /documentacio/
 5369746: 3.55%: /novetats/
  45772: 3.04%: /normativa/
  262022: 2.74%: [directori arrel]
  24543: 1.01%: /suport/
  10015: 1.00%: /gestib/
  290859: 0.90%: /principal/
  24977: 0.74%: /centres/
   7135: 0.40%: /agenda/
  162186: 0.28%: /grafics/
  16719: 0.19%: /logo/
   2242: 0.13%: /iiijornades_menors/
  18431: 0.11%: /weibmail/
  14560: 0.10%: /mon/
   3465: 0.05%: /vifestadelesmatematiques/
   2602: 0.03%: /cprs/
   890: 0.02%: /vfestadelesmatematiques/
   144: 0.01%: /reijaumei/
   3693: 0.03%: [no llistats: 15 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!