Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dimarts-01-Ago.-2017 00:00 fins al Dijous-31-Ago.-2017 23:59 (31.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 1,533,928
Mitjana de peticions exitoses per dia: 49,482
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 5,311
Peticions exitoses per pàgina: 142,565
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 4,598
Peticions fallades: 335,157
Peticions de redireccionament: 539
Fitxers diferents sol.licitats: 19,200
Màquines diferents ateses: 58,711
Transferència total: 54.927 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 1.771 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 5,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Ago. 2017:  1533928: 142565: +++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Ago. 2017 (142,565 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,500 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 31/Jul./2017:  344806: 30965: +++++++++++++++++++++
 7/Ago./2017:  273573: 26109: ++++++++++++++++++
 14/Ago./2017:  291915: 33862: +++++++++++++++++++++++
 21/Ago./2017:  302572: 28215: +++++++++++++++++++
 28/Ago./2017:  321062: 23414: ++++++++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 14/Ago./2017 (33,862 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,000 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  212617: 18112: +++++++++++++++++++
 Dimarts:  343575: 33181: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  285817: 24128: +++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  298407: 27058: ++++++++++++++++++++++++++++
Divendres:  159805: 14233: +++++++++++++++
 Dissabte:  113335: 12694: +++++++++++++
 Diumenge:  120372: 13159: ++++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 250 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   41509: 5111: +++++++++++++++++++++
 1:   28081: 4318: ++++++++++++++++++
 2:   24949: 5017: +++++++++++++++++++++
 3:   31706: 3763: ++++++++++++++++
 4:   17179: 3136: +++++++++++++
 5:   18039: 3500: ++++++++++++++
 6:   29535: 3373: ++++++++++++++
 7:   32196: 4536: +++++++++++++++++++
 8:   56652: 5822: ++++++++++++++++++++++++
 9:   87006: 9307: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  107395: 8709: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  107994: 7938: ++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  105329: 7752: ++++++++++++++++++++++++++++++++
13:   90617: 6884: ++++++++++++++++++++++++++++
14:   76940: 6443: ++++++++++++++++++++++++++
15:   81779: 6529: +++++++++++++++++++++++++++
16:   93912: 7396: ++++++++++++++++++++++++++++++
17:  100897: 8688: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
18:   89222: 7592: +++++++++++++++++++++++++++++++
19:   74326: 6178: +++++++++++++++++++++++++
20:   62231: 4961: ++++++++++++++++++++
21:   57297: 4649: +++++++++++++++++++
22:   60977: 5214: +++++++++++++++++++++
23:   58160: 5749: +++++++++++++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
  17499: 8.65%: 35.188.119.38
  44122: 1.33%: 85.119.198.5
  14079: 0.43%: 134.0.15.39
 1458228: 89.59%: [no llistats: 58,708 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 1288530: 200 OK
  59521: 206 Partial content
   539: 302 Document found elsewhere
  185877: 304 Not modified since last retrieval
   419: 400 Bad request
   266: 401 Authentication required
   3486: 403 Access forbidden
  316392: 404 Document not found
   1724: 405 Method not allowed
  10211: 406 Document not acceptable to client
    7: 412 Precondition failed
   267: 500 Internal server error
   2325: 501 Request type not supported
    60: 502 Error at upstream server

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   25955:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     3:    : 
 101b- 1kb:  529609: 0.35%: 
 1kb- 10kb:  584056: 3.41%: 
 10kb-100kb:  331435: 15.62%: 
100kb- 1Mb:   46969: 28.81%: 
 1Mb- 10Mb:   15791: 48.32%: 
 10Mb-100Mb:    107: 2.34%: 
100Mb- 1Gb:     3: 1.15%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  116376: 73.53%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
  818034: 5.21%: .gif [GIF graphics]
  141127: 3.82%: .png [PNG graphics]
  121331: 3.72%: .htm [Hypertext Markup Language]
  89920: 1.99%: .rss
   1192: 1.81%: .zip [Zip archives]
   410: 1.79%: .pps
    48: 1.22%: .mp4
   3196: 0.96%: .doc [Microsoft Word document]
   310: 0.93%: .ppt
  25811: 0.90%: .jpg [JPEG graphics]
  18016: 0.85%: .html [Hypertext Markup Language]
  25730: 0.55%: .css
   1775: 0.33%: .docx
  44155: 0.33%: .js
   309: 0.31%: .exe [Executables]
    66: 0.23%: .mht
    56: 0.22%: .msi
    52: 0.21%: .ppsx
   104: 0.18%: .pptx
  38583: 0.17%: .ico
   733: 0.17%: .xls
   3525: 0.14%: .mp3
  83069: 0.43%: [no llistades: 29 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  164908: 55.99%: /recursos/
  30628: 9.80%: /programes/
  63598: 9.73%: /documentacio/
  737228: 6.85%: /images/
  14387: 6.69%: /formacio/
  23770: 3.79%: /normativa/
  92997: 2.17%: /novetats/
  106317: 1.80%: [directori arrel]
   6905: 1.03%: /centres/
  108254: 0.75%: /principal/
   6730: 0.30%: /suport/
   3645: 0.26%: /gestib/
  33880: 0.18%: /logo/
  58910: 0.14%: /grafics/
   1174: 0.14%: /iiijornades_menors/
   750: 0.10%: /agenda/
   186: 0.08%: /reijaumei/
   7217: 0.07%: /weibmail/
   3095: 0.05%: /mon/
  66956: 0.02%: /ubt-educaib/
   124: 0.02%: /vifestadelesmatematiques/
   229: 0.01%: /vfestadelesmatematiques/
   719: 0.01%: /cprs/
   247: 0.01%: /ivfestadelesmatematiques/
   1074: 0.01%: [no llistats: 11 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!