Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dimecres-01-Ago.-2018 00:00 fins al Divendres-31-Ago.-2018 23:59 (31.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 1,651,043
Mitjana de peticions exitoses per dia: 53,260
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 19
Peticions exitoses per pàgina: 159,665
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 5,150
Peticions fallades: 225,593
Peticions de redireccionament: 161
Fitxers diferents sol.licitats: 18,241
Màquines diferents ateses: 68,055
Transferència total: 71.339 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 2.301 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 5,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Ago. 2018:  1651043: 159665: ++++++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Ago. 2018 (159,665 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,500 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 30/Jul./2018:  321021: 26606: ++++++++++++++++++
 6/Ago./2018:  377889: 35014: ++++++++++++++++++++++++
 13/Ago./2018:  266205: 31546: ++++++++++++++++++++++
 20/Ago./2018:  319523: 37020: +++++++++++++++++++++++++
 27/Ago./2018:  366405: 29479: ++++++++++++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 20/Ago./2018 (37,020 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 800 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  281776: 23180: +++++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  220781: 21449: +++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  295151: 26060: +++++++++++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  310976: 28420: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Divendres:  275024: 27738: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Dissabte:  134501: 18005: +++++++++++++++++++++++
 Diumenge:  132834: 14813: +++++++++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 250 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   41174: 4795: ++++++++++++++++++++
 1:   32957: 4950: ++++++++++++++++++++
 2:   21659: 3653: +++++++++++++++
 3:   28862: 3414: ++++++++++++++
 4:   17713: 3694: +++++++++++++++
 5:   15683: 3488: ++++++++++++++
 6:   29198: 3875: ++++++++++++++++
 7:   34643: 4956: ++++++++++++++++++++
 8:   63238: 6080: +++++++++++++++++++++++++
 9:   98820: 8255: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  122348: 9673: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  121204: 9572: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  119725: 9444: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  101894: 8417: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
14:   82313: 8054: +++++++++++++++++++++++++++++++++
15:  101582: 9425: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
16:  109685: 9337: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
17:  103440: 8449: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
18:   91290: 8435: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
19:   77730: 7548: +++++++++++++++++++++++++++++++
20:   63702: 6693: +++++++++++++++++++++++++++
21:   57206: 5924: ++++++++++++++++++++++++
22:   59518: 5809: ++++++++++++++++++++++++
23:   55459: 5725: +++++++++++++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
  11936: 5.26%: 35.202.99.105
  15842: 0.29%: 66.249.93.43
  16146: 0.21%: 66.249.93.45
  15978: 0.20%: 66.249.93.47
  12663:    : 85.119.198.18
   6108: 1.39%: 141.8.142.8
 1572370: 92.64%: [no llistats: 68,049 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 1476338: 200 OK
  37490: 206 Partial content
   161: 302 Document found elsewhere
  137215: 304 Not modified since last retrieval
    48: 400 Bad request
    47: 401 Authentication required
   346: 403 Access forbidden
  209791: 404 Document not found
   951: 405 Method not allowed
  13984: 406 Document not acceptable to client
    3: 412 Precondition failed
    20: 500 Internal server error
   403: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   33526:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  533946: 0.30%: 
 1kb- 10kb:  685668: 3.11%: 
 10kb-100kb:  323913: 12.33%: 
100kb- 1Mb:   40575: 15.26%: 
 1Mb- 10Mb:   33322: 66.09%: 
 10Mb-100Mb:    89: 1.89%: 
100Mb- 1Gb:     4: 1.02%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  105179: 78.15%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
  914390: 4.95%: .gif [GIF graphics]
  157590: 4.37%: .png [PNG graphics]
  136541: 3.43%: .htm [Hypertext Markup Language]
   341: 1.44%: .pps
   1033: 1.26%: .zip [Zip archives]
    34: 1.17%: .mp4
  30234: 0.92%: .jpg [JPEG graphics]
   3071: 0.69%: .doc [Microsoft Word document]
  20864: 0.66%: .html [Hypertext Markup Language]
  31751: 0.51%: .css
  68253: 0.50%: .js
   159: 0.39%: .ppt
   1747: 0.24%: .docx
    62: 0.20%: .msi
  52644: 0.19%: .ico
  41548: 0.18%: .rss
   679: 0.15%: .exe [Executables]
    49: 0.12%: .ppsx
  84874: 0.48%: [no llistades: 31 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  158678: 66.45%: /recursos/
  94088: 8.86%: /documentacio/
  831466: 6.41%: /images/
  23591: 5.99%: /programes/
  14045: 4.17%: /formacio/
  24664: 3.03%: /normativa/
  133395: 1.70%: [directori arrel]
  126329: 0.93%: /principal/
   8365: 0.58%: /centres/
   5245: 0.40%: /gestib/
   8561: 0.35%: /suport/
  45217: 0.30%: /novetats/
   1256: 0.18%: /agenda/
  37561: 0.18%: /logo/
  63102: 0.12%: /grafics/
   246: 0.11%: /reijaumei/
   845: 0.08%: /iiijornades_menors/
   7377: 0.06%: /weibmail/
  61376: 0.05%: /ubt-educaib/
   3153: 0.04%: /mon/
   2483: 0.03%: [no llistats: 12 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!