Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dilluns-01-Des.-2008 00:00 fins al Dimecres-31-Des.-2008 23:57 (31.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 5,077,865
Mitjana de peticions exitoses per dia: 163,813
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 23
Peticions exitoses per pàgina: 420,768
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 13,574
Peticions fallades: 42,514
Peticions de redireccionament: 525
Fitxers diferents sol.licitats: 24,206
Màquines diferents ateses: 51,745
Transferència total: 57.433 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 1.852 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 15,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Des. 2008:  5077865: 420768: +++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Des. 2008 (420,768 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 4,000 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: ------: 
 1/Des./2008:  1364331: 117559: ++++++++++++++++++++++++++++++
 8/Des./2008:  1317453: 111042: ++++++++++++++++++++++++++++
 15/Des./2008:  1445956: 115111: +++++++++++++++++++++++++++++
 22/Des./2008:  715910: 56199: +++++++++++++++
 29/Des./2008:  234215: 20857: ++++++
Setmana de tràfic màxim: 1/Des./2008 (117,559 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,500 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  1022534: 81370: +++++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  1044638: 84649: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  859410: 74132: ++++++++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  810324: 67355: +++++++++++++++++++++++++++
Divendres:  694368: 58408: ++++++++++++++++++++++++
 Dissabte:  296711: 25552: +++++++++++
 Diumenge:  349880: 29302: ++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,000 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   58555: 6136: +++++++
 1:   31926: 4115: +++++
 2:   18951: 3369: ++++
 3:   14932: 2770: +++
 4:   14527: 2781: +++
 5:   16625: 3341: ++++
 6:   20710: 3051: ++++
 7:   53549: 5398: ++++++
 8:  234178: 19043: ++++++++++++++++++++
 9:  398288: 32551: +++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  433843: 34492: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  455210: 36197: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  466961: 37582: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  414595: 34303: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
14:  276707: 22650: +++++++++++++++++++++++
15:  230958: 18869: +++++++++++++++++++
16:  267035: 20889: +++++++++++++++++++++
17:  279475: 22203: +++++++++++++++++++++++
18:  303211: 24110: +++++++++++++++++++++++++
19:  298501: 23399: ++++++++++++++++++++++++
20:  267001: 20908: +++++++++++++++++++++
21:  221718: 17508: ++++++++++++++++++
22:  187391: 15154: ++++++++++++++++
23:  113018: 9949: ++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   6177: 0.07%: 10.215.80.15
   6231: 0.09%: 10.215.80.161
  11619: 0.01%: 10.216.13.62
   5580: 0.01%: 10.216.15.59
   9739: 0.06%: 10.216.35.35
   8438: 0.05%: 10.216.35.38
  10725: 0.07%: 10.216.35.39
   7947: 0.05%: 10.216.35.40
   8571: 0.02%: 10.216.35.105
   6101: 0.01%: 10.216.58.31
   5851: 0.04%: 10.216.72.34
   7576: 0.09%: 10.216.99.2
  12528: 0.03%: 10.216.110.103
   5613: 0.09%: 10.216.117.131
   6626: 0.02%: 10.216.158.33
   9399: 0.09%: 10.216.180.5
   5302: 0.02%: 10.216.209.134
   5035: 0.07%: 10.216.212.75
   5864: 0.01%: 10.216.213.14
   8545: 0.01%: 10.216.213.135
   5106: 0.04%: 10.216.243.46
   6351: 0.03%: 10.216.243.111
   6485: 0.04%: 61.135.162.6
  13015: 0.07%: 61.135.163.29
   5686: 0.11%: 62.57.153.82
  10459: 1.25%: 66.249.71.176
  10362: 1.43%: 66.249.71.177
  10380: 1.33%: 66.249.71.178
   5747: 1.57%: 67.195.37.186
   6772:    : 79.147.3.60
   8071: 0.05%: 80.24.139.37
   5461: 0.04%: 80.32.5.84
   5237: 0.06%: 80.32.203.211
   5689: 0.02%: 80.33.44.35
  12694: 0.15%: 80.35.227.124
   7534: 0.05%: 80.36.215.165
   6945: 0.05%: 80.58.205.34
  10178: 0.23%: 80.58.205.42
   6450: 0.09%: 80.58.205.55
   5893: 0.03%: 80.59.75.210
   5355: 0.02%: 80.59.120.47
   8280: 0.09%: 83.36.54.249
   6461: 0.03%: 83.43.111.169
   6742: 0.08%: 83.50.115.182
   7343: 0.03%: 83.52.202.87
  10036: 0.19%: 88.2.138.238
  14015: 0.24%: 130.206.33.254
  21762: 0.15%: 193.146.127.67
   6305: 0.11%: 213.162.200.18
   8504: 0.48%: 213.176.161.200
  13160: 0.07%: 220.181.5.143
   6217: 0.05%: 220.181.5.144
 4655703: 90.87%: [no llistats: 51,693 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 2585668: 200 OK
  90646: 206 Partial content
   525: 302 Document found elsewhere
 2401551: 304 Not modified since last retrieval
   174: 400 Bad request
   5800: 401 Authentication required
   1169: 403 Access forbidden
  32463: 404 Document not found
    5: 405 Method not allowed
   156: 406 Document not acceptable to client
    2: 412 Precondition failed
   936: 500 Internal server error
   1809: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   27666:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     2:    : 
 101b- 1kb:  3045824: 1.09%: 
 1kb- 10kb:  1373936: 7.98%: 
 10kb-100kb:  576506: 25.08%: 
100kb- 1Mb:   46392: 20.47%: 
 1Mb- 10Mb:   7104: 27.51%: 
 10Mb-100Mb:    431: 17.03%: 
100Mb- 1Gb:     4: 0.84%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  137558: 40.90%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 3459316: 12.02%: .gif [GIF graphics]
   1169: 9.93%: .exe [Executables]
   1448: 9.68%: .zip [Zip archives]
  395067: 9.50%: .htm [Hypertext Markup Language]
  110403: 3.10%: .swf
  131255: 2.88%: .jpg [JPEG graphics]
   494: 2.08%: .pps
   7863: 1.75%: .doc [Microsoft Word document]
   183: 0.91%: .msi
  61527: 0.87%: .mp3
   174: 0.86%: .mht
   777: 0.85%: .ppt
  133839: 0.83%: .css
  217850: 0.78%: .js
  21390: 0.65%: .html [Hypertext Markup Language]
    16: 0.42%: .wmv
   1430: 0.39%: .xls
  17988: 0.26%: .rss
    82: 0.23%: .rar
  310329: 0.23%: .png [PNG graphics]
  47561: 0.20%: .ico
    39: 0.14%: .flv
  20107: 0.54%: [no llistades: 32 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  354290: 21.79%: /recursos/
  120683: 18.99%: /formacio/
 2981061: 11.68%: /images/
  17355: 8.58%: /gestib/
  54841: 7.02%: /suport/
  60047: 6.82%: /programes/
  139644: 6.50%: /documentacio/
  56572: 4.55%: /normativa/
  316319: 4.20%: [directori arrel]
  23049: 2.87%: /iaqse/
  36850: 1.86%: /centres/
  499869: 1.35%: /principal/
  33217: 0.92%: /novetats/
   115: 0.82%: /no-cgi/
   2665: 0.50%: /agenda/
  255223: 0.39%: /grafics/
  55823: 0.28%: /weibmail/
   8000: 0.23%: /iepi/
  21384: 0.15%: /logo/
  13170: 0.11%: /mon/
   7969: 0.10%: /ivfestadelesmatematiques/
   9806: 0.10%: /cprs/
   4170: 0.08%: /isapidir/
   328: 0.02%: /reijaumei/
    29: 0.02%: /deb-educaib/
   2503: 0.02%: /forums/
    80: 0.02%: /rpms-educaib/
   1319: 0.01%: /iijornades_menors/
   857: 0.01%: /jornades_menors/
   627:    : [no llistats: 4 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!