Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dijous-01-Des.-2011 00:00 fins al Dissabte-31-Des.-2011 23:59 (31.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 3,617,157
Mitjana de peticions exitoses per dia: 116,685
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 100
Peticions exitoses per pàgina: 248,526
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 8,017
Peticions fallades: 109,131
Peticions de redireccionament: 169
Fitxers diferents sol.licitats: 23,588
Màquines diferents ateses: 67,975
Línies invàlides en el fitxer log: 3
Transferència total: 59.445 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 1.917 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 8,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Des. 2011:  3617157: 248526: ++++++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Des. 2011 (248,526 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,500 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 28/Nov./2011:  480598: 33653: ++++++++++++++
 5/Des./2011:  774908: 56458: +++++++++++++++++++++++
 12/Des./2011:  1006103: 75598: +++++++++++++++++++++++++++++++
 19/Des./2011:  956210: 57375: +++++++++++++++++++++++
 26/Des./2011:  399338: 25442: +++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 12/Des./2011 (75,598 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,500 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  595375: 41427: ++++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  517665: 34339: +++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  575584: 39257: +++++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  669575: 43623: ++++++++++++++++++++++++++++++
Divendres:  659856: 42679: +++++++++++++++++++++++++++++
 Dissabte:  317351: 25201: +++++++++++++++++
 Diumenge:  281751: 22000: +++++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 500 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   68912: 5222: +++++++++++
 1:   40420: 4170: +++++++++
 2:   25933: 2683: ++++++
 3:   24758: 3073: +++++++
 4:   24307: 2596: ++++++
 5:   18573: 2712: ++++++
 6:   30787: 2079: +++++
 7:   50697: 3531: ++++++++
 8:  161829: 10486: +++++++++++++++++++++
 9:  293414: 18213: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  303064: 19206: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  293547: 19667: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  290218: 20798: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  263409: 18049: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
14:  180633: 12656: ++++++++++++++++++++++++++
15:  167111: 10870: ++++++++++++++++++++++
16:  192713: 13168: +++++++++++++++++++++++++++
17:  190414: 13580: ++++++++++++++++++++++++++++
18:  198110: 13325: +++++++++++++++++++++++++++
19:  198020: 12809: ++++++++++++++++++++++++++
20:  186632: 12025: +++++++++++++++++++++++++
21:  155043: 10835: ++++++++++++++++++++++
22:  146930: 9526: ++++++++++++++++++++
23:  111683: 7247: +++++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   6482:    : 10.216.53.5
   6557: 0.02%: 10.216.132.45
   6124: 0.07%: 10.216.182.155
   5581:    : 10.216.190.5
   5298:    : 10.216.208.5
   7958: 0.01%: 10.216.213.14
   5136: 0.04%: 10.216.231.68
   8089: 0.15%: 65.17.213.35
  11453: 0.01%: 66.96.128.65
  42711: 0.04%: 66.96.128.72
   7669: 1.55%: 66.249.71.59
   8126: 1.24%: 66.249.72.216
  10777: 0.11%: 79.144.187.101
  57615: 0.06%: 80.39.101.127
  53326: 0.02%: 82.165.37.22
   6125: 0.01%: 83.39.224.44
   9208: 0.18%: 85.119.198.2
  21290: 0.09%: 88.190.23.224
   6841: 0.02%: 123.125.67.243
  21195: 0.54%: 130.206.30.222
   8064: 0.01%: 176.9.30.108
  57028: 0.02%: 193.39.68.75
  34115: 0.01%: 212.36.82.132
   6721: 0.15%: 212.113.37.105
 3203668: 95.68%: [no llistats: 67,951 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 2410402: 200 OK
  74913: 206 Partial content
   169: 302 Document found elsewhere
 1131842: 304 Not modified since last retrieval
    66: 400 Bad request
   169: 401 Authentication required
   701: 403 Access forbidden
  104239: 404 Document not found
    78: 406 Document not acceptable to client
    10: 412 Precondition failed
   762: 500 Internal server error
   3106: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   22709:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  1755977: 0.77%: 
 1kb- 10kb:  1245934: 6.76%: 
 10kb-100kb:  550107: 23.82%: 
100kb- 1Mb:   31054: 16.02%: 
 1Mb- 10Mb:   11086: 41.96%: 
 10Mb-100Mb:    290: 10.68%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  102472: 49.31%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 2057969: 10.46%: .gif [GIF graphics]
   762: 7.61%: .exe [Executables]
  229415: 5.54%: .htm [Hypertext Markup Language]
  216044: 4.79%: .png [PNG graphics]
   780: 3.97%: .zip [Zip archives]
  125563: 3.97%: .jpg [JPEG graphics]
   313: 2.46%: .flv
   650: 1.62%: .pps
  106813: 1.44%: .js
   570: 1.23%: .ppt
  87790: 1.21%: .css
   3788: 1.10%: .doc [Microsoft Word document]
  16871: 0.88%: .html [Hypertext Markup Language]
  358813: 0.72%: .rss
   191: 0.64%: .odp
  30573: 0.57%: .mp3
    77: 0.52%: .mht
   6394: 0.48%: .swf
   101: 0.38%: .msi
    58: 0.31%: .rar
  55942: 0.23%: .ico
    46: 0.12%: .ppsx
  215162: 0.45%: [no llistades: 38 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  264807: 36.29%: /recursos/
  86530: 13.91%: /formacio/
 1664353: 12.24%: /images/
  22755: 9.49%: /gestib/
  23560: 6.33%: /centres/
  42154: 5.23%: /programes/
  210528: 3.38%: [directori arrel]
  44237: 3.26%: /documentacio/
  316460: 2.85%: /principal/
  31630: 2.46%: /normativa/
  121062: 1.54%: /highslide/
  31821: 1.11%: /suport/
  362728: 0.84%: /novetats/
  177150: 0.37%: /grafics/
  25182: 0.20%: /weibmail/
  11316: 0.15%: /logo/
   9043: 0.09%: /mon/
  163181: 0.08%: /ubt-educaib/
   981: 0.04%: /agenda/
   2847: 0.04%: /cprs/
   667: 0.03%: /iiijornades_menors/
   725: 0.01%: /ivfestadelesmatematiques/
   515: 0.01%: /vfestadelesmatematiques/
   705: 0.01%: /jornades_menors/
   2220: 0.02%: [no llistats: 10 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!