Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dissabte-01-Des.-2012 00:00 fins al Dilluns-31-Des.-2012 23:59 (31.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 3,508,418
Mitjana de peticions exitoses per dia: 113,177
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 203
Peticions exitoses per pàgina: 227,351
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 7,334
Peticions fallades: 505,594
Peticions de redireccionament: 209
Fitxers diferents sol.licitats: 24,054
Màquines diferents ateses: 72,643
Transferència total: 66.857 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 2.156 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 8,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Des. 2012:  3508418: 227351: +++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Des. 2012 (227,351 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,500 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 26/Nov./2012:  178770: 10989: +++++
 3/Des./2012:  871755: 55994: +++++++++++++++++++++++
 10/Des./2012:  1012391: 60922: +++++++++++++++++++++++++
 17/Des./2012:  956358: 64260: ++++++++++++++++++++++++++
 24/Des./2012:  441167: 31430: +++++++++++++
 31/Des./2012:   47977: 3756: ++
Setmana de tràfic màxim: 17/Des./2012 (64,260 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,500 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  704162: 43840: ++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  593381: 40622: ++++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  543354: 34912: ++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  484949: 30263: +++++++++++++++++++++
Divendres:  498692: 29976: ++++++++++++++++++++
 Dissabte:  346577: 23501: ++++++++++++++++
 Diumenge:  337303: 24237: +++++++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 500 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   65273: 5143: +++++++++++
 1:   39225: 3234: +++++++
 2:   34079: 3373: +++++++
 3:   45532: 2882: ++++++
 4:   17358: 2732: ++++++
 5:   28261: 2465: +++++
 6:   39332: 2832: ++++++
 7:   58937: 4280: +++++++++
 8:  179040: 10875: ++++++++++++++++++++++
 9:  295879: 16846: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  303476: 17461: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  297173: 16782: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  284237: 17171: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  258625: 15462: +++++++++++++++++++++++++++++++
14:  161623: 10282: +++++++++++++++++++++
15:  143818: 10271: +++++++++++++++++++++
16:  167498: 11580: ++++++++++++++++++++++++
17:  160669: 10963: ++++++++++++++++++++++
18:  185184: 12667: ++++++++++++++++++++++++++
19:  181896: 12923: ++++++++++++++++++++++++++
20:  168335: 10920: ++++++++++++++++++++++
21:  150603: 10099: +++++++++++++++++++++
22:  146293: 9600: ++++++++++++++++++++
23:   96072: 6508: ++++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   6144:    : 10.216.17.15
   8497: 0.02%: 10.216.39.9
   5481: 0.01%: 10.216.63.9
   5742: 0.01%: 10.216.66.5
   5235: 0.01%: 10.216.67.7
   5687:    : 10.216.91.9
   6050: 0.07%: 10.216.180.5
   6329:    : 10.216.194.5
   5865: 0.01%: 10.216.213.25
   6231: 0.04%: 46.18.42.252
   6598: 2.24%: 66.194.55.249
  17887: 3.39%: 66.249.75.207
   6611: 0.12%: 79.152.173.146
  270358: 0.25%: 80.39.101.127
  64943: 0.02%: 82.165.37.22
  55321: 0.02%: 82.194.88.51
   6132: 0.06%: 83.45.82.92
  19239: 0.36%: 85.119.198.2
  21889: 0.01%: 85.119.198.5
   5921: 0.06%: 92.56.193.202
  19785: 0.42%: 130.206.30.222
  11014: 0.21%: 134.0.14.56
  13971: 3.17%: 178.154.243.94
  31482: 0.01%: 193.39.68.75
  10108: 0.62%: 213.176.161.201
 2885898: 88.86%: [no llistats: 72,618 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 2209467: 200 OK
  82289: 206 Partial content
   209: 302 Document found elsewhere
 1216662: 304 Not modified since last retrieval
   123: 400 Bad request
    90: 401 Authentication required
   8588: 403 Access forbidden
  466358: 404 Document not found
    51: 405 Method not allowed
  27168: 406 Document not acceptable to client
    6: 412 Precondition failed
   128: 500 Internal server error
   3082: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   30921:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  1781936: 0.67%: 
 1kb- 10kb:  1097552: 5.38%: 
 10kb-100kb:  547284: 20.29%: 
100kb- 1Mb:   39098: 16.83%: 
 1Mb- 10Mb:   11029: 39.29%: 
 10Mb-100Mb:    598: 17.54%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  129869: 49.43%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
   791: 9.16%: .deb
 1570812: 7.74%: .gif [GIF graphics]
  203805: 4.56%: .htm [Hypertext Markup Language]
   2044: 4.55%: .zip [Zip archives]
  235537: 4.45%: .png [PNG graphics]
   612: 2.97%: .exe [Executables]
   805: 2.93%: .pps
  127908: 2.78%: .jpg [JPEG graphics]
   649: 1.93%: .ppt
  85083: 1.30%: .js
   5729: 1.23%: .doc [Microsoft Word document]
  517878: 1.16%: .rss
  71904: 0.97%: .css
  21115: 0.77%: .html [Hypertext Markup Language]
    82: 0.66%: .flv
   133: 0.60%: .msi
    90: 0.46%: .mht
  29185: 0.40%: .mp3
   5636: 0.38%: .swf
   104: 0.27%: .odp
    90: 0.23%: .rar
  57434: 0.21%: .ico
    52: 0.18%: .ppsx
   719: 0.16%: .xls
  134696: 0.14%: .gz  [Gzip compressed files]
    5: 0.11%:  .tar.gz [Compressed archives]
  305656: 0.40%: [no llistades: 37 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  242925: 33.22%: /recursos/
  62870: 12.21%: /formacio/
  116818: 9.87%: /programes/
  393173: 9.25%: /ubt-educaib/
 1295955: 9.07%: /images/
  47811: 5.76%: /documentacio/
  19375: 3.87%: /gestib/
  23422: 3.47%: /centres/
  33739: 3.02%: /normativa/
  179612: 2.55%: [directori arrel]
  246501: 2.09%: /principal/
  27879: 1.49%: /suport/
  108666: 1.42%: /highslide/
  522031: 1.30%: /novetats/
   7962: 0.36%: /vifestadelesmatematiques/
  134693: 0.28%: /grafics/
   1607: 0.21%: /agenda/
  10314: 0.15%: /logo/
  15364: 0.12%: /weibmail/
   1446: 0.11%: /iiijornades_menors/
   9874: 0.08%: /mon/
   1781: 0.02%: /cprs/
   111: 0.02%: /reijaumei/
   767: 0.02%: /vfestadelesmatematiques/
   653: 0.02%: /ivfestadelesmatematiques/
   1008: 0.01%: /forums/
   2061: 0.01%: [no llistats: 12 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!