Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dilluns-01-Des.-2014 00:00 fins al Dimecres-31-Des.-2014 23:59 (31.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 2,561,825
Mitjana de peticions exitoses per dia: 82,641
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 185
Peticions exitoses per pàgina: 214,860
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 6,931
Peticions fallades: 1,225,764
Peticions de redireccionament: 246
Fitxers diferents sol.licitats: 25,651
Màquines diferents ateses: 68,713
Transferència total: 61.776 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 1.992 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 8,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Des. 2014:  2561825: 214860: +++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Des. 2014 (214,860 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,000 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 1/Des./2014:  694403: 53403: +++++++++++++++++++++++++++
 8/Des./2014:  641335: 55098: ++++++++++++++++++++++++++++
 15/Des./2014:  697153: 58457: ++++++++++++++++++++++++++++++
 22/Des./2014:  400816: 36188: +++++++++++++++++++
 29/Des./2014:  128118: 11714: ++++++
Setmana de tràfic màxim: 15/Des./2014 (58,457 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,500 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  484067: 39925: +++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  511787: 38873: ++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  459226: 39356: +++++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  395090: 33873: +++++++++++++++++++++++
Divendres:  353783: 26157: ++++++++++++++++++
 Dissabte:  166732: 16779: ++++++++++++
 Diumenge:  191140: 19897: ++++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 400 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   45942: 4813: +++++++++++++
 1:   32706: 4320: +++++++++++
 2:   24835: 4725: ++++++++++++
 3:   39677: 4235: +++++++++++
 4:   18558: 3688: ++++++++++
 5:   22136: 6365: ++++++++++++++++
 6:   37210: 3962: ++++++++++
 7:   53942: 5447: ++++++++++++++
 8:  146631: 11501: +++++++++++++++++++++++++++++
 9:  218165: 14289: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  215086: 14434: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  206829: 13711: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  216432: 13942: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  186311: 12878: +++++++++++++++++++++++++++++++++
14:  120508: 10680: +++++++++++++++++++++++++++
15:  111993: 9825: +++++++++++++++++++++++++
16:  123030: 10040: ++++++++++++++++++++++++++
17:  118661: 9317: ++++++++++++++++++++++++
18:  124916: 10664: +++++++++++++++++++++++++++
19:  121304: 10349: ++++++++++++++++++++++++++
20:  108436: 10354: ++++++++++++++++++++++++++
21:  100681: 8924: +++++++++++++++++++++++
22:   94344: 8495: ++++++++++++++++++++++
23:   73492: 7902: ++++++++++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   7800: 0.84%: 5.255.253.21
   5904:    : 10.216.16.10
   5656: 0.05%: 10.216.18.5
   6363: 0.06%: 10.216.19.5
   6010:    : 10.216.38.9
   5349: 0.01%: 10.216.39.9
   7472: 0.01%: 10.216.67.7
   9395: 0.01%: 10.216.90.5
   5381:    : 10.216.148.5
   6476: 0.01%: 10.216.180.5
   7176: 0.07%: 46.18.42.252
  10294: 0.18%: 54.163.70.248
   5067: 1.19%: 66.249.67.115
   5185: 1.21%: 66.249.67.123
   5055: 1.21%: 66.249.67.131
  14495: 3.58%: 68.180.228.240
  14254: 0.01%: 69.64.48.59
  72758: 0.02%: 82.194.88.51
  62935: 1.11%: 85.119.198.5
  17411: 0.51%: 130.206.30.222
  22215: 0.67%: 134.0.15.39
   5417: 0.89%: 207.46.13.127
 2253757: 88.35%: [no llistats: 68,691 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 1734674: 200 OK
  124179: 206 Partial content
   246: 302 Document found elsewhere
  702972: 304 Not modified since last retrieval
    59: 400 Bad request
    92: 401 Authentication required
   915: 403 Access forbidden
 1126272: 404 Document not found
   1023: 405 Method not allowed
  93584: 406 Document not acceptable to client
    9: 412 Precondition failed
    53: 500 Internal server error
   3757: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   36379:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  1140193: 0.49%: 
 1kb- 10kb:  809941: 4.28%: 
 10kb-100kb:  517475: 24.32%: 
100kb- 1Mb:   45769: 24.45%: 
 1Mb- 10Mb:   11856: 39.18%: 
 10Mb-100Mb:    212: 7.29%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  186708: 63.14%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 1071821: 6.20%: .gif [GIF graphics]
  188433: 4.55%: .htm [Hypertext Markup Language]
  165125: 3.96%: .png [PNG graphics]
   528: 3.28%: .exe [Executables]
  74042: 2.61%: .jpg [JPEG graphics]
   1300: 2.36%: .zip [Zip archives]
  201257: 1.96%: .rss
   343: 1.70%: .deb
   5590: 1.68%: .doc [Microsoft Word document]
   494: 1.68%: .pps
   561: 1.29%: .ppt
  23948: 1.10%: .html [Hypertext Markup Language]
  53442: 0.87%: .js
  41663: 0.73%: .css
    95: 0.49%: .msi
  16545: 0.45%: .mp3
   4730: 0.39%: .swf
    82: 0.29%: .mht
    60: 0.24%: .ppsx
   948: 0.22%: .docx
  45588: 0.18%: .ico
    34: 0.15%: .flv
  478488: 0.47%: [no llistades: 37 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  271710: 44.38%: /recursos/
  56808: 11.64%: /formacio/
  96387: 10.49%: /programes/
  49856: 7.31%: /documentacio/
  864002: 7.23%: /images/
  37733: 4.10%: /normativa/
  15512: 3.00%: /gestib/
  134219: 2.33%: [directori arrel]
  205138: 2.10%: /novetats/
  448667: 1.82%: /ubt-educaib/
  153408: 1.81%: /principal/
  30189: 1.53%: /suport/
  59235: 0.87%: /highslide/
  12188: 0.43%: /centres/
   6763: 0.23%: /iiijornades_menors/
  89470: 0.21%: /grafics/
   7559: 0.13%: /logo/
   9449: 0.08%: /weibmail/
   1872: 0.07%: /agenda/
   5010: 0.06%: /mon/
   262: 0.06%: /reijaumei/
   441: 0.03%: /vifestadelesmatematiques/
   586: 0.02%: /vfestadelesmatematiques/
   1643: 0.02%: /cprs/
    41: 0.02%: /wiris/
   419: 0.01%: /ivfestadelesmatematiques/
   1021: 0.01%: /forums/
   2237: 0.02%: [no llistats: 8 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!