Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dimarts-01-Des.-2015 00:00 fins al Dijous-31-Des.-2015 23:59 (31.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 2,458,223
Mitjana de peticions exitoses per dia: 79,299
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 26
Peticions exitoses per pàgina: 206,563
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 6,663
Peticions fallades: 1,735,770
Peticions de redireccionament: 207
Fitxers diferents sol.licitats: 24,101
Màquines diferents ateses: 67,624
Línies invàlides en el fitxer log: 2
Transferència total: 79.695 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 2.570 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 6,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Des. 2015:  2458223: 206563: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Des. 2015 (206,563 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,000 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 30/Nov./2015:  574038: 52064: +++++++++++++++++++++++++++
 7/Des./2015:  581899: 45516: +++++++++++++++++++++++
 14/Des./2015:  755766: 56830: +++++++++++++++++++++++++++++
 21/Des./2015:  386996: 35611: ++++++++++++++++++
 28/Des./2015:  159524: 16542: +++++++++
Setmana de tràfic màxim: 14/Des./2015 (56,830 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,500 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  346472: 25752: ++++++++++++++++++
 Dimarts:  455270: 35766: ++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  482908: 38630: ++++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  451669: 43333: +++++++++++++++++++++++++++++
Divendres:  375952: 29366: ++++++++++++++++++++
 Dissabte:  167661: 16802: ++++++++++++
 Diumenge:  178291: 16914: ++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 400 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   44408: 4811: +++++++++++++
 1:   31529: 4462: ++++++++++++
 2:   23332: 3008: ++++++++
 3:   39514: 2902: ++++++++
 4:   21767: 3163: ++++++++
 5:   23366: 3599: +++++++++
 6:   42262: 3882: ++++++++++
 7:   62371: 5076: +++++++++++++
 8:  144009: 9431: ++++++++++++++++++++++++
 9:  197916: 13057: +++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  202556: 14699: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  184078: 12791: ++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  200625: 13698: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  176300: 12675: ++++++++++++++++++++++++++++++++
14:  113339: 10271: ++++++++++++++++++++++++++
15:  106978: 10287: ++++++++++++++++++++++++++
16:  118265: 11541: +++++++++++++++++++++++++++++
17:  115995: 11290: +++++++++++++++++++++++++++++
18:  120255: 10759: +++++++++++++++++++++++++++
19:  121134: 12263: +++++++++++++++++++++++++++++++
20:  109221: 9892: +++++++++++++++++++++++++
21:   95648: 7831: ++++++++++++++++++++
22:   94028: 8066: +++++++++++++++++++++
23:   69327: 7109: ++++++++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   6120: 0.12%: 5.9.83.211
   8244: 4.20%: 5.9.152.3
  12495: 5.37%: 5.255.253.183
   5745:    : 10.216.16.10
   8384: 0.01%: 10.216.19.5
   7213: 0.07%: 10.216.39.9
   5994: 0.01%: 10.216.60.5
   6884: 0.02%: 10.216.62.7
   5480: 0.01%: 10.216.67.7
  13165: 0.01%: 10.216.90.5
   7964: 0.09%: 10.216.188.2
   8302: 1.43%: 66.249.64.52
   6085: 1.06%: 66.249.64.57
   6365: 1.13%: 66.249.64.62
  27634: 3.48%: 68.180.228.34
  13769:    : 82.194.88.51
  42943: 0.55%: 85.119.198.5
  24914: 0.64%: 130.206.30.222
  18797: 0.36%: 134.0.15.39
  43969: 0.01%: 136.243.74.161
   7835: 0.05%: 195.76.89.2
 2169922: 81.38%: [no llistats: 67,603 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 1719123: 200 OK
  78087: 206 Partial content
   207: 302 Document found elsewhere
  661013: 304 Not modified since last retrieval
    29: 400 Bad request
    82: 401 Authentication required
   432: 403 Access forbidden
 1595022: 404 Document not found
   1177: 405 Method not allowed
  132554: 406 Document not acceptable to client
    4: 412 Precondition failed
    26: 500 Internal server error
   6444: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   17455:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  1105106: 0.37%: 
 1kb- 10kb:  793961: 3.32%: 
 10kb-100kb:  455558: 15.45%: 
100kb- 1Mb:   67357: 25.68%: 
 1Mb- 10Mb:   18426: 45.69%: 
 10Mb-100Mb:    360: 9.48%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  161705: 66.81%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 1056984: 4.78%: .gif [GIF graphics]
   972: 3.95%: .deb
  178071: 3.41%: .htm [Hypertext Markup Language]
   786: 3.04%: .pps
  150621: 2.85%: .png [PNG graphics]
   2143: 2.34%: .zip [Zip archives]
  84770: 1.87%: .jpg [JPEG graphics]
   8032: 1.76%: .doc [Microsoft Word document]
   802: 1.41%: .ppt
   660: 1.36%: .exe [Executables]
  135199: 1.05%: .rss
  25651: 0.90%: .html [Hypertext Markup Language]
  38819: 0.53%: .css
  51825: 0.50%: .js
  192388: 0.45%: .gz  [Gzip compressed files]
    13: 0.40%:  .tar.gz [Compressed archives]
   3040: 0.37%: .docx
   150: 0.35%: .mht
   146: 0.35%: .pptx
  10506: 0.28%: .mp3
    78: 0.25%: .ppsx
    52: 0.20%: .flv
    61: 0.17%: .msi
    8: 0.16%: .wmv
    54: 0.16%: .rar
   4213: 0.16%: .swf
  46360: 0.14%: .ico
   1017: 0.12%: .xls
  303110: 0.28%: [no llistades: 32 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  246511: 36.56%: /recursos/
  46355: 14.30%: /formacio/
  68279: 12.26%: /programes/
  60684: 10.73%: /documentacio/
  53745: 6.79%: /normativa/
  883015: 5.71%: /images/
  466273: 4.06%: /ubt-educaib/
  15243: 1.84%: /gestib/
  138029: 1.81%: [directori arrel]
  24303: 1.66%: /suport/
  147708: 1.16%: /principal/
  138631: 1.16%: /novetats/
  14617: 0.65%: /centres/
  36574: 0.42%: /highslide/
   2284: 0.22%: /iiijornades_menors/
  85931: 0.15%: /grafics/
  11022: 0.13%: /logo/
   1279: 0.11%: /agenda/
   280: 0.08%: /reijaumei/
   7846: 0.05%: /weibmail/
   4184: 0.04%: /mon/
   511: 0.02%: /vfestadelesmatematiques/
   341: 0.02%: /vifestadelesmatematiques/
   1556: 0.02%: /cprs/
   382: 0.01%: /ivfestadelesmatematiques/
    31: 0.01%: /wiris/
   2609: 0.02%: [no llistats: 7 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!