Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Divendres-01-Des.-2017 00:00 fins al Diumenge-31-Des.-2017 23:59 (31.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 2,446,424
Mitjana de peticions exitoses per dia: 78,918
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 5,178
Peticions exitoses per pàgina: 209,080
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 6,744
Peticions fallades: 2,113,033
Peticions de redireccionament: 442
Fitxers diferents sol.licitats: 21,060
Màquines diferents ateses: 64,218
Línies invàlides en el fitxer log: 1
Transferència total: 67.715 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 2.184 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 6,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Des. 2017:  2446424: 209080: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Des. 2017 (209,080 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,000 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 27/Nov./2017:  225648: 21508: +++++++++++
 4/Des./2017:  527612: 44048: +++++++++++++++++++++++
 11/Des./2017:  702223: 56522: +++++++++++++++++++++++++++++
 18/Des./2017:  704708: 53953: +++++++++++++++++++++++++++
 25/Des./2017:  286233: 33049: +++++++++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 11/Des./2017 (56,522 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,000 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  425570: 30371: +++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  420861: 32576: +++++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  354898: 29862: ++++++++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  380679: 30116: +++++++++++++++++++++++++++++++
Divendres:  425574: 35354: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Dissabte:  215340: 25758: ++++++++++++++++++++++++++
 Diumenge:  223502: 25043: ++++++++++++++++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 400 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   40906: 5010: +++++++++++++
 1:   26031: 4140: +++++++++++
 2:   22776: 3328: +++++++++
 3:   36384: 3170: ++++++++
 4:   18441: 3250: +++++++++
 5:   18469: 3733: ++++++++++
 6:   41242: 3779: ++++++++++
 7:   66494: 5525: ++++++++++++++
 8:  146190: 10055: ++++++++++++++++++++++++++
 9:  207570: 13353: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  202503: 13169: +++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  197218: 14069: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  199992: 13734: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  167360: 12360: +++++++++++++++++++++++++++++++
14:  110210: 10096: ++++++++++++++++++++++++++
15:  106678: 9406: ++++++++++++++++++++++++
16:  120672: 12268: +++++++++++++++++++++++++++++++
17:  119109: 12639: ++++++++++++++++++++++++++++++++
18:  124966: 11613: ++++++++++++++++++++++++++++++
19:  116457: 10433: +++++++++++++++++++++++++++
20:  109558: 10568: +++++++++++++++++++++++++++
21:   96193: 8910: +++++++++++++++++++++++
22:   89007: 8077: +++++++++++++++++++++
23:   61998: 6395: ++++++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   7610: 0.01%: 10.216.39.9
   7796: 0.02%: 10.216.62.7
   5935: 0.02%: 10.216.66.5
   7240: 0.05%: 10.216.71.5
   8921: 0.01%: 10.216.90.5
  10680: 0.08%: 10.216.94.9
   5329:    : 10.216.105.5
   6038: 0.02%: 10.216.180.5
   5944: 0.10%: 10.216.188.2
  25633: 10.40%: 35.188.119.38
   5995: 1.54%: 35.225.221.87
  23956: 0.68%: 85.119.198.5
  20873: 0.56%: 130.206.30.222
  17578: 0.51%: 134.0.15.39
  23095: 0.63%: 136.243.74.161
 2263801: 85.38%: [no llistats: 64,203 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 1878291: 200 OK
  38367: 206 Partial content
   442: 302 Document found elsewhere
  529766: 304 Not modified since last retrieval
   420: 400 Bad request
   247: 401 Authentication required
   3525: 403 Access forbidden
 1959844: 404 Document not found
   1897: 405 Method not allowed
  138401: 406 Document not acceptable to client
    1: 412 Precondition failed
   332: 500 Internal server error
   8306: 501 Request type not supported
    60: 502 Error at upstream server

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   12257:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     3:    : 
 101b- 1kb:  1071781: 0.49%: 
 1kb- 10kb:  820028: 4.08%: 
 10kb-100kb:  467390: 17.84%: 
100kb- 1Mb:   56998: 24.97%: 
 1Mb- 10Mb:   17857: 48.81%: 
 10Mb-100Mb:    105: 2.32%: 
100Mb- 1Gb:     5: 1.49%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  99248: 64.93%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 1190618: 5.95%: .gif [GIF graphics]
  184698: 4.71%: .htm [Hypertext Markup Language]
  204909: 3.93%: .png [PNG graphics]
   2731: 3.60%: .zip [Zip archives]
   102: 2.42%: .mp4
  93624: 1.97%: .rss
  74147: 1.65%: .jpg [JPEG graphics]
   6236: 1.63%: .doc [Microsoft Word document]
   537: 1.57%: .pps
   453: 1.27%: .ppt
  68260: 0.88%: .js
  21712: 0.80%: .html [Hypertext Markup Language]
  45328: 0.76%: .css
  11197: 0.76%: .jpeg [JPEG graphics]
   535: 0.62%: .exe [Executables]
   2964: 0.46%: .docx
    72: 0.23%: .msi
    89: 0.23%: .ppsx
   326: 0.22%: .pptx
   6011: 0.20%: .mp3
    16: 0.19%: .deb
    83: 0.18%: .mht
  47467: 0.16%: .ico
   3363: 0.14%: .swf
    12: 0.11%: .flv
  381686: 0.41%: [no llistades: 30 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  171172: 39.65%: /recursos/
  60170: 14.69%: /programes/
  68089: 12.25%: /documentacio/
  21574: 9.00%: /formacio/
 1046083: 7.26%: /images/
  59337: 7.01%: /normativa/
  145905: 2.27%: [directori arrel]
  97484: 2.19%: /novetats/
  164088: 1.73%: /principal/
  57391: 0.78%: /highslide/
  12084: 0.58%: /centres/
  13962: 0.56%: /suport/
  16225: 0.48%: /gestib/
   1816: 0.34%: /agenda/
  346350: 0.28%: /ubt-educaib/
  48851: 0.21%: /logo/
  91439: 0.17%: /grafics/
   330: 0.16%: /reijaumei/
   1385: 0.16%: /iiijornades_menors/
  15155: 0.10%: /weibmail/
   3900: 0.06%: /mon/
   1377: 0.02%: /cprs/
   276: 0.01%: /vfestadelesmatematiques/
   126: 0.01%: /vifestadelesmatematiques/
   298: 0.01%: /ivfestadelesmatematiques/
   1557: 0.01%: [no llistats: 12 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!