Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dilluns-01-Feb.-2010 00:00 fins al Diumenge-28-Feb.-2010 23:59 (28.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 5,778,100
Mitjana de peticions exitoses per dia: 206,365
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 21
Peticions exitoses per pàgina: 473,751
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 16,920
Peticions fallades: 79,842
Peticions de redireccionament: 454
Fitxers diferents sol.licitats: 29,957
Màquines diferents ateses: 70,704
Transferència total: 84.698 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 3.025 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 15,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Feb. 2010:  5778100: 473751: ++++++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Feb. 2010 (473,751 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 4,000 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: ------: 
 1/Feb./2010:  1411029: 117059: ++++++++++++++++++++++++++++++
 8/Feb./2010:  1410314: 117345: ++++++++++++++++++++++++++++++
 15/Feb./2010:  1462894: 118997: ++++++++++++++++++++++++++++++
 22/Feb./2010:  1493863: 120350: +++++++++++++++++++++++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 22/Feb./2010 (120,350 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 3,000 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  1174475: 92098: +++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  1107259: 90415: +++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  1004275: 80412: +++++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  961174: 78750: +++++++++++++++++++++++++++
Divendres:  758079: 64331: ++++++++++++++++++++++
 Dissabte:  355114: 31402: +++++++++++
 Diumenge:  417724: 36343: +++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,000 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   74018: 7460: ++++++++
 1:   38132: 4609: +++++
 2:   27176: 3241: ++++
 3:   19823: 3212: ++++
 4:   12643: 3081: ++++
 5:   13226: 3104: ++++
 6:   18015: 3163: ++++
 7:   51065: 5554: ++++++
 8:  255693: 20046: +++++++++++++++++++++
 9:  457173: 35714: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  496988: 39377: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  514538: 40950: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  514768: 42381: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  442800: 36613: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
14:  324511: 25883: ++++++++++++++++++++++++++
15:  262998: 21130: ++++++++++++++++++++++
16:  304815: 24086: +++++++++++++++++++++++++
17:  316896: 25420: ++++++++++++++++++++++++++
18:  335642: 26473: +++++++++++++++++++++++++++
19:  338892: 26148: +++++++++++++++++++++++++++
20:  314880: 24158: +++++++++++++++++++++++++
21:  265311: 20427: +++++++++++++++++++++
22:  226050: 18516: +++++++++++++++++++
23:  152047: 13005: ++++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   5648: 0.15%: 10.215.80.161
   6425: 0.01%: 10.215.82.196
   5485: 0.01%: 10.215.83.35
   5425: 0.05%: 10.215.84.66
   5257: 0.02%: 10.216.13.62
   6737:    : 10.216.15.59
   8926: 0.14%: 10.216.98.125
   8572: 0.29%: 10.216.99.2
  17990: 0.03%: 10.216.110.41
  26953: 0.03%: 10.216.110.103
   7900: 0.05%: 10.216.117.131
   9339: 0.01%: 10.216.132.45
  12087: 0.15%: 10.216.180.2
   6198: 0.04%: 10.216.182.6
   7547: 0.02%: 10.216.182.34
   7505: 0.03%: 10.216.182.60
   5365: 0.02%: 10.216.182.73
   7338: 0.04%: 10.216.182.155
   5364: 0.01%: 10.216.193.169
   7663: 0.02%: 10.216.202.67
   5312:    : 10.216.203.134
   8729: 0.06%: 10.216.207.2
   5798: 0.02%: 10.216.209.135
   7119: 0.01%: 10.216.229.5
   7121: 0.04%: 10.216.244.41
   5009: 0.01%: 62.43.36.112
   5191: 0.02%: 62.43.183.41
   8074: 0.16%: 65.17.213.35
  10219: 0.45%: 66.249.71.46
  19609: 5.02%: 67.195.112.171
  14179: 0.88%: 77.88.26.27
   5704: 0.03%: 77.229.34.230
   5705: 0.07%: 80.26.117.70
   6876: 0.03%: 80.32.5.83
   5903: 0.05%: 80.32.5.84
  23070: 0.39%: 80.32.96.23
   5996: 0.02%: 80.32.246.37
   5203: 0.04%: 80.33.49.60
   7915: 0.03%: 80.38.215.176
  10948: 0.03%: 80.39.101.127
   8042: 0.07%: 80.58.205.32
  11089: 0.12%: 80.58.205.46
   5294: 0.09%: 80.58.205.47
   8880: 0.08%: 80.58.205.52
  12063: 0.07%: 80.58.205.97
   5041: 0.03%: 80.58.205.101
   7216: 0.02%: 80.59.74.176
  12431: 0.03%: 80.59.75.210
   8300: 0.10%: 83.36.54.249
   6838: 0.05%: 88.2.136.139
  15288: 0.19%: 130.206.30.222
   6768: 0.05%: 172.26.2.201
   5762: 0.21%: 208.115.111.247
   5103: 0.15%: 213.176.161.201
  12517: 0.46%: 213.176.161.207
   6368: 0.20%: 213.176.161.209
   6115: 0.25%: 213.176.161.210
   5555: 0.04%: 213.201.84.254
  34591: 0.01%: 217.76.156.78
 5247435: 89.29%: [no llistats: 70,645 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 3582025: 200 OK
  156403: 206 Partial content
   454: 302 Document found elsewhere
 2039672: 304 Not modified since last retrieval
   247: 400 Bad request
   3225: 401 Authentication required
   889: 403 Access forbidden
  59175: 404 Document not found
    22: 405 Method not allowed
   3861: 406 Document not acceptable to client
    8: 412 Precondition failed
   1151: 500 Internal server error
  11264: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   33531:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  2943941: 0.83%: 
 1kb- 10kb:  1903578: 7.40%: 
 10kb-100kb:  801991: 21.86%: 
100kb- 1Mb:   82434: 23.49%: 
 1Mb- 10Mb:   12175: 33.29%: 
 10Mb-100Mb:    443: 12.24%: 
100Mb- 1Gb:     7: 0.89%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  212464: 47.88%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 3756062: 10.62%: .gif [GIF graphics]
   1881: 9.56%: .zip [Zip archives]
  436920: 8.33%: .htm [Hypertext Markup Language]
  265763: 3.65%: .jpg [JPEG graphics]
   1286: 3.48%: .exe [Executables]
  111643: 3.14%: .swf
   653: 1.90%: .pps
  12153: 1.59%: .doc [Microsoft Word document]
  80918: 1.23%: .mp3
   2922: 1.18%: .gz  [Gzip compressed files]
    45: 1.17%:  .tar.gz [Compressed archives]
   563: 1.01%: .ppt
  223316: 0.78%: .js
  129177: 0.78%: .css
   170: 0.75%: .mht
   252: 0.67%: .msi
  31230: 0.63%: .html [Hypertext Markup Language]
   177: 0.59%: .flv
  98258: 0.49%: .rss
   164: 0.39%: .deb
  76025: 0.22%: .ico
  288666: 0.21%: .png [PNG graphics]
    11: 0.17%: .wmv
   1110: 0.14%: .xls
    26: 0.13%: .rar
  46290: 0.49%: [no llistades: 37 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  248391: 30.18%: /formacio/
  533748: 25.37%: /recursos/
 3196587: 10.73%: /images/
  167384: 6.93%: /documentacio/
  63947: 6.74%: /programes/
  55773: 4.51%: /suport/
  77002: 3.73%: /normativa/
  352244: 3.39%: [directori arrel]
  11269: 2.95%: /gestib/
  65837: 1.96%: /centres/
  482941: 0.94%: /principal/
  110141: 0.84%: /novetats/
   8475: 0.39%: /ubt-educaib/
  280577: 0.34%: /grafics/
   3838: 0.24%: /agenda/
  55504: 0.24%: /weibmail/
  25532: 0.15%: /logo/
  16761: 0.10%: /mon/
   9620: 0.08%: /cprs/
   3243: 0.06%: /isapidir/
    9: 0.05%: /no-cgi/
   1664: 0.04%: /iiijornades_menors/
   699: 0.01%: /ivfestadelesmatematiques/
   1998: 0.01%: /forums/
   4916: 0.02%: [no llistats: 12 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!