Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dissabte-01-Feb.-2014 00:00 fins al Divendres-28-Feb.-2014 23:59 (28.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 3,337,841
Mitjana de peticions exitoses per dia: 119,211
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 170
Peticions exitoses per pàgina: 215,911
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 7,711
Peticions fallades: 813,844
Peticions de redireccionament: 333
Fitxers diferents sol.licitats: 24,701
Màquines diferents ateses: 85,215
Transferència total: 84.327 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 3.011 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 8,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Feb. 2014:  3337841: 215911: +++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Feb. 2014 (215,911 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,000 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 27/Gen./2014:  122107: 8863: +++++
 3/Feb./2014:  803826: 54342: ++++++++++++++++++++++++++++
 10/Feb./2014:  832027: 53389: +++++++++++++++++++++++++++
 17/Feb./2014:  908189: 56574: +++++++++++++++++++++++++++++
 24/Feb./2014:  671692: 42743: ++++++++++++++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 17/Feb./2014 (56,574 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,500 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  686193: 43639: ++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  630752: 39054: +++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  580266: 34636: ++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  535537: 35883: ++++++++++++++++++++++++
Divendres:  437661: 29134: ++++++++++++++++++++
 Dissabte:  206083: 15904: +++++++++++
 Diumenge:  261349: 17661: ++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 500 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   51884: 3714: ++++++++
 1:   33874: 3005: +++++++
 2:   23948: 2215: +++++
 3:   42284: 2001: +++++
 4:   34123: 2340: +++++
 5:   27336: 2503: ++++++
 6:   35586: 2651: ++++++
 7:   56110: 4539: ++++++++++
 8:  181877: 11111: +++++++++++++++++++++++
 9:  297357: 17386: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  290650: 17038: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  271856: 17392: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  289403: 18313: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  264807: 16565: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
14:  162169: 11689: ++++++++++++++++++++++++
15:  143656: 9599: ++++++++++++++++++++
16:  165128: 10515: ++++++++++++++++++++++
17:  165245: 10007: +++++++++++++++++++++
18:  164704: 10058: +++++++++++++++++++++
19:  158744: 10600: ++++++++++++++++++++++
20:  143067: 9681: ++++++++++++++++++++
21:  131571: 8539: ++++++++++++++++++
22:  116649: 7909: ++++++++++++++++
23:   85813: 6541: ++++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   6316: 0.86%: 5.255.253.2
   6666: 0.06%: 10.215.84.66
   6354: 0.03%: 10.216.18.5
   8177:    : 10.216.19.5
   6196: 0.02%: 10.216.27.9
   5019: 0.08%: 10.216.34.7
   9479: 0.01%: 10.216.38.9
   7471:    : 10.216.60.5
   7187: 0.01%: 10.216.62.7
   5866:    : 10.216.66.5
  14796: 0.02%: 10.216.67.7
  10136: 0.01%: 10.216.90.5
   7528:    : 10.216.91.9
   6450:    : 10.216.120.4
   5487: 0.02%: 10.216.147.5
   5525:    : 10.216.151.11
  12397: 0.02%: 10.216.180.5
   5576:    : 10.216.193.169
   5254:    : 10.216.194.5
   5313: 0.01%: 10.216.207.5
   6639:    : 10.216.215.197
   5910: 0.01%: 10.216.219.71
   8079: 0.06%: 46.18.42.252
  16241: 2.02%: 66.249.66.108
   9252: 0.04%: 79.156.4.37
  13495: 0.27%: 80.39.101.127
  73949: 0.01%: 82.194.88.51
  92811: 0.94%: 85.119.198.5
   6268: 0.04%: 85.192.76.147
  15794: 0.01%: 95.215.60.91
   9161: 0.52%: 130.206.30.222
  18575: 0.39%: 134.0.14.56
  67419: 1.08%: 187.135.145.85
   5372: 0.11%: 187.135.167.80
  33962: 0.51%: 213.251.189.209
 2807721: 92.81%: [no llistats: 85,180 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 2120492: 200 OK
  233208: 206 Partial content
   333: 302 Document found elsewhere
  984141: 304 Not modified since last retrieval
    46: 400 Bad request
    89: 401 Authentication required
   9004: 403 Access forbidden
  753693: 404 Document not found
   102: 405 Method not allowed
  45591: 406 Document not acceptable to client
    13: 412 Precondition failed
    99: 500 Internal server error
   5207: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:  124645:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  1454966: 0.42%: 
 1kb- 10kb:  992666: 3.69%: 
 10kb-100kb:  690589: 24.69%: 
100kb- 1Mb:   59341: 25.04%: 
 1Mb- 10Mb:   15316: 39.23%: 
 10Mb-100Mb:    317: 6.79%: 
100Mb- 1Gb:     1: 0.13%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  374059: 68.09%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 1371334: 5.39%: .gif [GIF graphics]
  188059: 3.86%: .png [PNG graphics]
  190345: 3.70%: .htm [Hypertext Markup Language]
   840: 3.17%: .deb
   1027: 2.34%: .zip [Zip archives]
  278908: 2.32%: .rss
  104823: 1.98%: .jpg [JPEG graphics]
   510: 1.65%: .pps
   771: 1.48%: .ppt
   4833: 0.93%: .doc [Microsoft Word document]
   751: 0.69%: .exe [Executables]
  23566: 0.65%: .html [Hypertext Markup Language]
  37917: 0.48%: .css
   105: 0.47%: .flv
   107: 0.46%: .mht
   139: 0.42%: .msi
  28689: 0.40%: .mp3
   6925: 0.40%: .swf
  69702: 0.30%: .js
  60017: 0.17%: .ico
    39: 0.12%: .ppsx
  594375: 0.52%: [no llistades: 35 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  492366: 53.51%: /recursos/
  69587: 9.49%: /formacio/
  125495: 8.61%: /programes/
  78178: 6.31%: /documentacio/
 1110582: 6.29%: /images/
  45680: 3.68%: /normativa/
  579874: 3.28%: /ubt-educaib/
  283207: 2.49%: /novetats/
  165748: 2.12%: [directori arrel]
  24799: 1.33%: /centres/
  19411: 0.77%: /suport/
   9620: 0.66%: /gestib/
  175178: 0.58%: /principal/
   1816: 0.20%: /agenda/
  112641: 0.19%: /grafics/
  10927: 0.13%: /logo/
   1756: 0.11%: /iiijornades_menors/
  15075: 0.09%: /weibmail/
   7980: 0.05%: /mon/
   2045: 0.02%: /cprs/
   188: 0.02%: /reijaumei/
   581: 0.01%: /vfestadelesmatematiques/
    76: 0.01%: /wiris/
   5031: 0.03%: [no llistats: 14 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!