Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Diumenge-01-Feb.-2015 00:00 fins al Dissabte-28-Feb.-2015 23:59 (28.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 3,310,331
Mitjana de peticions exitoses per dia: 118,229
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 214
Peticions exitoses per pàgina: 283,796
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 10,135
Peticions fallades: 1,656,891
Peticions de redireccionament: 642
Fitxers diferents sol.licitats: 27,429
Màquines diferents ateses: 81,771
Línies invàlides en el fitxer log: 6
Transferència total: 90.493 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 3.231 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 10,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Feb. 2015:  3310331: 283796: +++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Feb. 2015 (283,796 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 3,000 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 26/Gen./2015:   80023: 4617: ++
 2/Feb./2015:  797825: 87565: ++++++++++++++++++++++++++++++
 9/Feb./2015:  720836: 57126: ++++++++++++++++++++
 16/Feb./2015:  889140: 71321: ++++++++++++++++++++++++
 23/Feb./2015:  822507: 63167: ++++++++++++++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 2/Feb./2015 (87,565 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,000 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  586167: 45243: +++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  641996: 42240: ++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  569891: 42727: ++++++++++++++++++++++
  Dijous:  576876: 41629: +++++++++++++++++++++
Divendres:  473599: 67833: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Dissabte:  199647: 20989: +++++++++++
 Diumenge:  262155: 23135: ++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 800 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   38647: 3996: +++++
 1:   38799: 4691: ++++++
 2:   32858: 2961: ++++
 3:   43689: 4106: ++++++
 4:   21572: 3093: ++++
 5:   21907: 3179: ++++
 6:   37208: 3435: +++++
 7:   66218: 7867: ++++++++++
 8:  180635: 11960: +++++++++++++++
 9:  287872: 18314: +++++++++++++++++++++++
10:  286439: 19168: ++++++++++++++++++++++++
11:  276020: 17703: +++++++++++++++++++++++
12:  297943: 18572: ++++++++++++++++++++++++
13:  264410: 19760: +++++++++++++++++++++++++
14:  184542: 14505: +++++++++++++++++++
15:  160658: 11966: +++++++++++++++
16:  157153: 14474: +++++++++++++++++++
17:  149366: 13201: +++++++++++++++++
18:  142146: 11151: ++++++++++++++
19:  148936: 14228: ++++++++++++++++++
20:  138617: 13296: +++++++++++++++++
21:  128988: 15348: ++++++++++++++++++++
22:  133883: 30544: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
23:   71825: 6278: ++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   5658: 0.22%: 5.9.81.113
  14055: 0.23%: 5.9.98.130
   8379: 0.06%: 10.215.84.66
   6019: 0.03%: 10.216.16.10
   8369: 0.04%: 10.216.18.5
   8445: 0.02%: 10.216.19.5
   5022: 0.01%: 10.216.23.9
   7076: 0.01%: 10.216.38.9
   8342: 0.06%: 10.216.39.9
   8064: 0.01%: 10.216.60.5
   7505: 0.03%: 10.216.65.5
   5097: 0.04%: 10.216.66.5
  10840: 0.07%: 10.216.67.7
   5264: 0.01%: 10.216.85.7
  13146: 0.03%: 10.216.90.5
   5495: 0.01%: 10.216.92.5
   6821: 0.01%: 10.216.148.5
   5205: 0.01%: 10.216.154.7
   8483: 0.02%: 10.216.180.5
   6213:    : 10.216.184.5
   6012:    : 10.216.196.132
   7564: 0.05%: 10.216.215.14
   7611: 0.01%: 46.24.71.163
  110830: 0.05%: 46.24.208.66
  14214: 1.54%: 68.180.228.240
  44355: 0.02%: 69.64.48.59
  66785: 0.02%: 82.194.88.51
  31789: 0.58%: 83.56.31.7
  52474: 0.77%: 85.119.198.5
  25247: 2.25%: 130.206.30.222
  18097: 0.46%: 134.0.15.39
   6285: 0.04%: 141.105.100.163
   5521: 0.93%: 157.55.39.114
  21128: 0.30%: 200.121.235.66
 2738921: 92.08%: [no llistats: 81,737 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 2233749: 200 OK
  192297: 206 Partial content
   642: 302 Document found elsewhere
  884285: 304 Not modified since last retrieval
   189: 400 Bad request
   105: 401 Authentication required
   1589: 403 Access forbidden
 1517129: 404 Document not found
   2154: 405 Method not allowed
  128821: 406 Document not acceptable to client
    7: 412 Precondition failed
   103: 500 Internal server error
   6765: 501 Request type not supported
    29: 502 Error at upstream server

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:  191435:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  1415255: 0.40%: 
 1kb- 10kb:  972575: 3.40%: 
 10kb-100kb:  638322: 20.11%: 
100kb- 1Mb:   72705: 27.73%: 
 1Mb- 10Mb:   19793: 43.38%: 
 10Mb-100Mb:    246: 4.98%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  429112: 71.44%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 1321214: 4.99%: .gif [GIF graphics]
  250281: 4.44%: .htm [Hypertext Markup Language]
  180244: 3.04%: .png [PNG graphics]
   1614: 1.85%: .zip [Zip archives]
   574: 1.80%: .deb
   558: 1.77%: .pps
  124294: 1.73%: .jpg [JPEG graphics]
   1273: 1.49%: .ppt
  208456: 1.44%: .rss
   6337: 1.27%: .doc [Microsoft Word document]
   665: 1.14%: .exe [Executables]
  30399: 0.85%: .html [Hypertext Markup Language]
  43765: 0.52%: .css
    70: 0.42%: .flv
  16552: 0.30%: .mp3
   142: 0.23%: .mht
    98: 0.22%: .msi
   5002: 0.21%: .swf
  52862: 0.17%: .js
  58320: 0.16%: .ico
  578499: 0.53%: [no llistades: 37 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  397733: 51.11%: /recursos/
  79906: 10.66%: /normativa/
  179889: 8.66%: /formacio/
  125885: 8.48%: /programes/
 1078053: 5.86%: /images/
  65500: 5.34%: /documentacio/
  246793: 2.19%: /novetats/
  168549: 2.08%: [directori arrel]
  564361: 1.91%: /ubt-educaib/
   9863: 1.04%: /gestib/
  21694: 0.75%: /suport/
  177887: 0.58%: /principal/
  18250: 0.37%: /centres/
   3369: 0.24%: /agenda/
  14061: 0.18%: /logo/
  130097: 0.18%: /grafics/
   2081: 0.13%: /iiijornades_menors/
  11495: 0.07%: /weibmail/
   6760: 0.05%: /mon/
   545: 0.04%: /reijaumei/
   1970: 0.02%: /cprs/
   689: 0.01%: /vfestadelesmatematiques/
   481: 0.01%: /vifestadelesmatematiques/
   4420: 0.03%: [no llistats: 14 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!