Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dimecres-01-Feb.-2017 00:00 fins al Dimarts-28-Feb.-2017 23:59 (28.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 3,090,895
Mitjana de peticions exitoses per dia: 110,391
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 4,680
Peticions exitoses per pàgina: 244,898
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 8,746
Peticions fallades: 2,311,014
Peticions de redireccionament: 1,827
Fitxers diferents sol.licitats: 24,677
Màquines diferents ateses: 86,435
Línies invàlides en el fitxer log: 5
Transferència total: 84.892 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 3.031 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 8,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Feb. 2017:  3090895: 244898: +++++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Feb. 2017 (244,898 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,500 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 30/Gen./2017:  512854: 37696: ++++++++++++++++
 6/Feb./2017:  784052: 60382: +++++++++++++++++++++++++
 13/Feb./2017:  797431: 62855: ++++++++++++++++++++++++++
 20/Feb./2017:  811590: 66909: +++++++++++++++++++++++++++
 27/Feb./2017:  184968: 17056: +++++++
Setmana de tràfic màxim: 20/Feb./2017 (66,909 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,500 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  547005: 41645: ++++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  524248: 40630: ++++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  569114: 41727: ++++++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  551714: 42004: +++++++++++++++++++++++++++++
Divendres:  473378: 34050: +++++++++++++++++++++++
 Dissabte:  199024: 20942: ++++++++++++++
 Diumenge:  226412: 23900: ++++++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 500 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   42966: 4566: ++++++++++
 1:   27636: 3646: ++++++++
 2:   24825: 3429: +++++++
 3:   40912: 3238: +++++++
 4:   22014: 3728: ++++++++
 5:   23043: 3938: ++++++++
 6:   44090: 4315: +++++++++
 7:   74664: 8441: +++++++++++++++++
 8:  188195: 12703: ++++++++++++++++++++++++++
 9:  273015: 17869: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  271706: 18220: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  254387: 17303: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  267458: 18072: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  241918: 16309: +++++++++++++++++++++++++++++++++
14:  140594: 11956: ++++++++++++++++++++++++
15:  133045: 11180: +++++++++++++++++++++++
16:  152493: 11949: ++++++++++++++++++++++++
17:  150460: 11987: ++++++++++++++++++++++++
18:  149927: 12844: ++++++++++++++++++++++++++
19:  141080: 11660: ++++++++++++++++++++++++
20:  127796: 10950: ++++++++++++++++++++++
21:  114685: 10354: +++++++++++++++++++++
22:  105113: 8543: ++++++++++++++++++
23:   78873: 7698: ++++++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   5018: 0.06%: 10.215.84.66
   6310: 0.01%: 10.216.16.10
   6757: 0.01%: 10.216.18.5
  12604: 0.01%: 10.216.19.5
   6007: 0.01%: 10.216.38.9
  11081: 0.07%: 10.216.39.9
   6623: 0.01%: 10.216.49.5
   6074:    : 10.216.60.5
   6626: 0.02%: 10.216.62.7
   5848: 0.03%: 10.216.65.5
   6389: 0.02%: 10.216.67.7
  13980: 0.02%: 10.216.90.5
  10829: 0.07%: 10.216.94.9
   5296: 0.04%: 10.216.96.241
   5266: 0.02%: 10.216.151.11
   7821: 0.02%: 10.216.180.5
   8022: 0.14%: 10.216.188.2
   5499: 0.09%: 52.3.105.23
   8331: 2.69%: 68.180.230.34
  31025: 0.64%: 85.119.198.5
  16254: 0.29%: 130.206.30.222
  12112: 0.25%: 134.0.15.39
  57661: 0.02%: 136.243.74.161
   6080: 0.04%: 141.105.100.163
   6286: 0.04%: 195.76.89.2
 2817096: 95.41%: [no llistats: 86,410 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 2177281: 200 OK
  80231: 206 Partial content
   1827: 302 Document found elsewhere
  833383: 304 Not modified since last retrieval
   281: 400 Bad request
   1417: 401 Authentication required
   6389: 403 Access forbidden
 2106166: 404 Document not found
   5398: 405 Method not allowed
  176461: 406 Document not acceptable to client
    11: 412 Precondition failed
   118: 500 Internal server error
  14715: 501 Request type not supported
    58: 502 Error at upstream server

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   20206:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     3:    : 
 101b- 1kb:  1415480: 0.44%: 
 1kb- 10kb:  1045398: 3.92%: 
 10kb-100kb:  522984: 15.95%: 
100kb- 1Mb:   58146: 22.39%: 
 1Mb- 10Mb:   28456: 52.77%: 
 10Mb-100Mb:    222: 4.52%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  150031: 73.14%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 1537694: 5.84%: .gif [GIF graphics]
  220314: 4.13%: .htm [Hypertext Markup Language]
  197202: 3.40%: .png [PNG graphics]
   1775: 2.90%: .zip [Zip archives]
  109342: 1.72%: .jpg [JPEG graphics]
   506: 1.10%: .exe [Executables]
  142576: 1.06%: .rss
   3831: 0.99%: .doc [Microsoft Word document]
   345: 0.90%: .pps
   375: 0.77%: .ppt
   118: 0.76%: .deb
  22130: 0.62%: .html [Hypertext Markup Language]
  49044: 0.61%: .css
  11873: 0.36%: .mp3
   1919: 0.25%: .docx
  61457: 0.20%: .js
    69: 0.20%: .mht
  69297: 0.19%: .ico
   3828: 0.13%: .swf
    47: 0.12%: .msi
    31: 0.11%: .flv
  211366: 0.11%: .gz  [Gzip compressed files]
   206: 0.10%: .pptx
  295519: 0.29%: [no llistades: 33 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  281290: 53.82%: /recursos/
  61864: 9.44%: /documentacio/
  35855: 9.02%: /formacio/
 1312030: 7.14%: /images/
  75966: 6.10%: /programes/
  57308: 5.36%: /normativa/
  194347: 2.34%: [directori arrel]
  20339: 1.37%: /gestib/
  147497: 1.17%: /novetats/
  15490: 0.86%: /centres/
  489750: 0.86%: /ubt-educaib/
  16875: 0.77%: /suport/
  201387: 0.70%: /principal/
  130338: 0.21%: /grafics/
   1813: 0.21%: /agenda/
  16503: 0.20%: /logo/
   1172: 0.13%: /iiijornades_menors/
  18702: 0.09%: /weibmail/
   321: 0.09%: /reijaumei/
   6019: 0.05%: /mon/
   2641: 0.03%: /cprs/
   213: 0.02%: /vifestadelesmatematiques/
   3175: 0.03%: [no llistats: 13 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!