Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dijous-01-Feb.-2018 00:00 fins al Dimecres-28-Feb.-2018 23:59 (28.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 2,969,468
Mitjana de peticions exitoses per dia: 106,055
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 5,182
Peticions exitoses per pàgina: 250,359
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 8,941
Peticions fallades: 3,232,723
Peticions de redireccionament: 460
Fitxers diferents sol.licitats: 24,275
Màquines diferents ateses: 86,267
Línies invàlides en el fitxer log: 8
Transferència total: 92.767 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 3.313 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 8,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Feb. 2018:  2969468: 250359: ++++++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Feb. 2018 (250,359 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,500 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 29/Gen./2018:  354723: 29042: ++++++++++++
 5/Feb./2018:  730281: 63199: ++++++++++++++++++++++++++
 12/Feb./2018:  731583: 58006: ++++++++++++++++++++++++
 19/Feb./2018:  746942: 67883: ++++++++++++++++++++++++++++
 26/Feb./2018:  405939: 32229: +++++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 19/Feb./2018 (67,883 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,500 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  558129: 42683: +++++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  540258: 41144: ++++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  510054: 42985: +++++++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  507599: 38539: ++++++++++++++++++++++++++
Divendres:  441490: 38500: ++++++++++++++++++++++++++
 Dissabte:  197414: 23892: ++++++++++++++++
 Diumenge:  214524: 22616: ++++++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 500 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   37994: 5997: ++++++++++++
 1:   25946: 5537: ++++++++++++
 2:   22251: 4349: +++++++++
 3:   33587: 3781: ++++++++
 4:   15442: 3073: +++++++
 5:   16414: 4377: +++++++++
 6:   43371: 5479: +++++++++++
 7:   78207: 7201: +++++++++++++++
 8:  201192: 12633: ++++++++++++++++++++++++++
 9:  262845: 16702: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  252193: 16830: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  249499: 16886: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  255601: 18179: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  218741: 15123: +++++++++++++++++++++++++++++++
14:  135511: 11351: +++++++++++++++++++++++
15:  130092: 11307: +++++++++++++++++++++++
16:  145497: 12300: +++++++++++++++++++++++++
17:  146821: 13498: +++++++++++++++++++++++++++
18:  151493: 12539: ++++++++++++++++++++++++++
19:  148417: 12646: ++++++++++++++++++++++++++
20:  127101: 11177: +++++++++++++++++++++++
21:  108005: 10645: ++++++++++++++++++++++
22:   97693: 9727: ++++++++++++++++++++
23:   65555: 9022: +++++++++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   6450: 0.01%: 10.216.16.10
   5390: 0.01%: 10.216.18.5
   6548: 0.01%: 10.216.19.5
   6279: 0.01%: 10.216.32.5
  10892: 0.01%: 10.216.39.9
   6446: 0.01%: 10.216.49.5
   5436:    : 10.216.60.5
  10310: 0.02%: 10.216.62.7
   5120: 0.01%: 10.216.64.5
   5819: 0.04%: 10.216.65.5
   7613: 0.01%: 10.216.66.5
   9136: 0.01%: 10.216.90.5
  14892: 0.04%: 10.216.94.9
   6136:    : 10.216.105.5
   6198:    : 10.216.129.5
   5519: 0.02%: 10.216.154.7
  10287: 0.01%: 10.216.180.5
   7098: 0.04%: 10.216.188.2
   5072: 0.03%: 84.123.124.47
  17820: 0.34%: 85.119.198.5
   5238: 0.08%: 85.192.80.157
  11187: 0.41%: 130.206.30.222
  10036: 0.19%: 134.0.10.62
   5962: 0.08%: 195.235.140.70
 2778584: 98.61%: [no llistats: 86,243 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 2201997: 200 OK
  56729: 206 Partial content
   460: 302 Document found elsewhere
  710742: 304 Not modified since last retrieval
   424: 400 Bad request
   257: 401 Authentication required
   4088: 403 Access forbidden
 3007861: 404 Document not found
   1789: 405 Method not allowed
  214604: 406 Document not acceptable to client
    6: 412 Precondition failed
   264: 500 Internal server error
   3370: 501 Request type not supported
    60: 502 Error at upstream server

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   13455:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     3:    : 
 101b- 1kb:  1338514: 0.43%: 
 1kb- 10kb:  1031303: 3.70%: 
 10kb-100kb:  499834: 13.73%: 
100kb- 1Mb:   52007: 16.90%: 
 1Mb- 10Mb:   33771: 54.86%: 
 10Mb-100Mb:    566: 7.03%: 
100Mb- 1Gb:    15: 3.36%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  126279: 68.50%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 1502995: 5.41%: .gif [GIF graphics]
   676: 4.64%: .xls
  225352: 3.99%: .htm [Hypertext Markup Language]
    97: 3.49%: .mp4
  235313: 3.42%: .png [PNG graphics]
  107775: 1.77%: .jpg [JPEG graphics]
   523: 1.60%: .pps
   752: 1.18%: .zip [Zip archives]
   3868: 0.86%: .doc [Microsoft Word document]
  67842: 0.71%: .rss
  44275: 0.55%: .css
   285: 0.52%: .ppt
  22795: 0.48%: .html [Hypertext Markup Language]
   479: 0.43%: .exe [Executables]
  10357: 0.30%: .mp3
    98: 0.28%: .mht
   2315: 0.27%: .docx
    48: 0.25%: .deb
  64904: 0.23%: .js
   483: 0.22%: .pptx
  72102: 0.18%: .ico
   4727: 0.13%: .swf
    76: 0.13%: .msi
  475052: 0.46%: [no llistades: 30 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  273527: 57.20%: /recursos/
  76944: 10.68%: /programes/
  33617: 7.65%: /formacio/
 1286400: 6.57%: /images/
  65306: 6.38%: /documentacio/
  68199: 5.46%: /normativa/
  189070: 2.02%: [directori arrel]
  72974: 0.81%: /novetats/
  195445: 0.68%: /principal/
  15423: 0.55%: /suport/
  14972: 0.39%: /gestib/
  457120: 0.34%: /ubt-educaib/
  11379: 0.33%: /centres/
  56646: 0.19%: /logo/
  116495: 0.15%: /grafics/
   420: 0.15%: /reijaumei/
   2066: 0.14%: /agenda/
  21115: 0.11%: /weibmail/
   1032: 0.10%: /iiijornades_menors/
   6268: 0.06%: /mon/
   2387: 0.02%: /cprs/
   2663: 0.03%: [no llistats: 16 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!