Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Divendres-01-Feb.-2019 00:00 fins al Dijous-28-Feb.-2019 23:59 (28.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 2,833,972
Mitjana de peticions exitoses per dia: 101,215
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 3
Peticions exitoses per pàgina: 226,621
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 8,093
Peticions fallades: 3,859,180
Peticions de redireccionament: 150
Fitxers diferents sol.licitats: 20,675
Màquines diferents ateses: 80,623
Transferència total: 78.012 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 2.786 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 8,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Feb. 2019:  2833972: 226621: +++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Feb. 2019 (226,621 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,000 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 28/Gen./2019:  235254: 19567: ++++++++++
 4/Feb./2019:  750610: 59709: ++++++++++++++++++++++++++++++
 11/Feb./2019:  706296: 58413: ++++++++++++++++++++++++++++++
 18/Feb./2019:  699187: 54885: ++++++++++++++++++++++++++++
 25/Feb./2019:  442625: 34047: ++++++++++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 4/Feb./2019 (59,709 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,500 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  556954: 39595: +++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  525307: 39875: +++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  471504: 34774: ++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  426400: 33018: +++++++++++++++++++++++
Divendres:  459414: 35344: ++++++++++++++++++++++++
 Dissabte:  190461: 21957: +++++++++++++++
 Diumenge:  203932: 22058: +++++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 400 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   36889: 4485: ++++++++++++
 1:   22218: 4883: +++++++++++++
 2:   20329: 4164: +++++++++++
 3:   32147: 4395: +++++++++++
 4:   14199: 3840: ++++++++++
 5:   15724: 3901: ++++++++++
 6:   45693: 4821: +++++++++++++
 7:   71132: 6393: ++++++++++++++++
 8:  219923: 12456: ++++++++++++++++++++++++++++++++
 9:  271817: 16314: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  232065: 14799: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  227863: 15698: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  240259: 15621: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  215092: 14631: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
14:  143172: 11227: +++++++++++++++++++++++++++++
15:  121539: 9489: ++++++++++++++++++++++++
16:  136085: 11054: ++++++++++++++++++++++++++++
17:  132509: 10736: +++++++++++++++++++++++++++
18:  139597: 11592: +++++++++++++++++++++++++++++
19:  135063: 11470: +++++++++++++++++++++++++++++
20:  113628: 10134: ++++++++++++++++++++++++++
21:   98085: 9385: ++++++++++++++++++++++++
22:   87433: 8300: +++++++++++++++++++++
23:   61511: 6833: ++++++++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   5930: 0.10%: 10.215.84.66
   5857: 0.01%: 10.216.16.10
   5623: 0.01%: 10.216.18.5
   5406:    : 10.216.32.5
  11229: 0.01%: 10.216.39.9
   5121: 0.02%: 10.216.46.5
   6449: 0.01%: 10.216.62.7
   5843: 0.01%: 10.216.63.9
   5975: 0.01%: 10.216.65.5
   5914: 0.01%: 10.216.66.5
   6506: 0.01%: 10.216.90.5
   5812: 0.29%: 10.216.91.9
  16239: 0.04%: 10.216.94.9
   5109: 0.02%: 10.216.180.5
   6945: 0.07%: 10.216.188.2
   7934: 0.01%: 10.216.195.133
   7460: 0.56%: 66.249.66.43
   6170: 0.12%: 66.249.93.41
  21152: 0.38%: 66.249.93.43
  20976: 0.44%: 66.249.93.45
  15324: 0.28%: 66.249.93.47
   6207: 0.07%: 85.119.198.18
  13769: 0.34%: 130.206.30.222
   6717: 0.09%: 194.224.169.251
 2624305: 97.11%: [no llistats: 80,599 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 2243022: 200 OK
  42921: 206 Partial content
   150: 302 Document found elsewhere
  548029: 304 Not modified since last retrieval
    50: 400 Bad request
    59: 401 Authentication required
   2239: 403 Access forbidden
 3613327: 404 Document not found
    47: 405 Method not allowed
  241556: 406 Document not acceptable to client
    3: 412 Precondition failed
    73: 500 Internal server error
   1826: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   27281:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  1219756: 0.50%: 
 1kb- 10kb:  1050333: 4.45%: 
 10kb-100kb:  458247: 15.05%: 
100kb- 1Mb:   47385: 19.91%: 
 1Mb- 10Mb:   30840: 56.52%: 
 10Mb-100Mb:    126: 2.58%: 
100Mb- 1Gb:     4: 0.99%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  113397: 74.16%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 1494137: 6.85%: .gif [GIF graphics]
  262472: 4.30%: .png [PNG graphics]
  202785: 4.29%: .htm [Hypertext Markup Language]
  82473: 2.06%: .jpg [JPEG graphics]
    53: 1.31%: .mp4
   460: 1.28%: .zip [Zip archives]
   382: 0.87%: .pps
  51132: 0.76%: .css
   2435: 0.63%: .doc [Microsoft Word document]
  22269: 0.59%: .html [Hypertext Markup Language]
   546: 0.33%: .exe [Executables]
   2139: 0.26%: .docx
    24: 0.25%: .deb
  75671: 0.24%: .ico
   129: 0.23%: .ppt
   6122: 0.22%: .mp3
  48485: 0.22%: .rss
  60128: 0.19%: .js
   4930: 0.18%: .swf
    40: 0.18%: .msi
    73: 0.13%: .mht
  403690: 0.48%: [no llistades: 29 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  226760: 59.47%: /recursos/
 1326938: 8.65%: /images/
  35721: 8.15%: /formacio/
  53597: 6.43%: /documentacio/
  58052: 6.04%: /normativa/
  35381: 4.69%: /programes/
  197813: 2.62%: [directori arrel]
  197660: 1.01%: /principal/
  20904: 0.64%: /gestib/
  385930: 0.34%: /ubt-educaib/
  12586: 0.33%: /centres/
  53182: 0.32%: /novetats/
  11100: 0.31%: /suport/
  56563: 0.23%: /logo/
  129953: 0.19%: /grafics/
   394: 0.17%: /reijaumei/
  20052: 0.13%: /weibmail/
   2039: 0.12%: /agenda/
   731: 0.08%: /iiijornades_menors/
   4365: 0.04%: /mon/
   1782: 0.02%: /cprs/
   2469: 0.02%: [no llistats: 10 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!