Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dimarts-01-Jul.-2008 00:00 fins al Dijous-31-Jul.-2008 23:59 (31.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 5,060,192
Mitjana de peticions exitoses per dia: 163,235
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 14
Peticions exitoses per pàgina: 390,346
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 12,592
Peticions fallades: 70,417
Peticions de redireccionament: 420
Fitxers diferents sol.licitats: 20,260
Màquines diferents ateses: 54,596
Línies invàlides en el fitxer log: 2
Transferència total: 47.683 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 1.538 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 15,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Jul. 2008:  5060192: 390346: +++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Jul. 2008 (390,346 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 3,000 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 30/Jun./2008:  1094049: 89613: ++++++++++++++++++++++++++++++
 7/Jul./2008:  1269516: 95710: ++++++++++++++++++++++++++++++++
 14/Jul./2008:  1143823: 85561: +++++++++++++++++++++++++++++
 21/Jul./2008:  897505: 70644: ++++++++++++++++++++++++
 28/Jul./2008:  655299: 48818: +++++++++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 7/Jul./2008 (95,710 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,500 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  799181: 57769: ++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  1028048: 79761: ++++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  957401: 73995: ++++++++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  979062: 73868: ++++++++++++++++++++++++++++++
Divendres:  686482: 51574: +++++++++++++++++++++
 Dissabte:  318442: 27247: +++++++++++
 Diumenge:  291576: 26132: +++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,000 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:  103397: 8863: +++++++++
 1:   45240: 5139: ++++++
 2:   21011: 3716: ++++
 3:   13864: 2933: +++
 4:   11116: 2926: +++
 5:   10830: 2633: +++
 6:   14874: 2728: +++
 7:   47250: 4903: +++++
 8:  199955: 14865: +++++++++++++++
 9:  387029: 28240: +++++++++++++++++++++++++++++
10:  485194: 35912: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  474044: 35536: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  463467: 34703: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  383938: 28891: +++++++++++++++++++++++++++++
14:  278200: 20910: +++++++++++++++++++++
15:  243214: 17610: ++++++++++++++++++
16:  272417: 20440: +++++++++++++++++++++
17:  297967: 21491: ++++++++++++++++++++++
18:  272149: 20184: +++++++++++++++++++++
19:  255645: 18676: +++++++++++++++++++
20:  230541: 17293: ++++++++++++++++++
21:  205473: 15315: ++++++++++++++++
22:  182205: 13853: ++++++++++++++
23:  161172: 12586: +++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
  10408: 0.03%: 62.43.151.97
   5041: 0.02%: 62.43.151.179
   5186: 0.03%: 62.43.183.47
   6339: 1.07%: 66.249.65.20
   9420: 3.50%: 66.249.65.196
   6062: 2.90%: 67.195.37.169
  17560: 7.50%: 74.6.8.98
   5894: 2.79%: 74.6.22.190
   7535: 0.32%: 80.58.205.34
   5137: 0.05%: 80.58.205.35
   6999: 0.02%: 80.59.120.48
   6148: 0.03%: 81.37.135.111
   5144: 0.04%: 84.127.80.189
   8299: 0.10%: 88.8.9.30
   6228: 0.02%: 88.8.205.14
  13024: 0.18%: 130.206.33.254
  13636: 0.07%: 213.201.84.254
 4922132: 81.34%: [no llistats: 54,579 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 2327328: 200 OK
  43905: 206 Partial content
   420: 302 Document found elsewhere
 2688959: 304 Not modified since last retrieval
   171: 400 Bad request
   464: 401 Authentication required
   3717: 403 Access forbidden
  63864: 404 Document not found
    4: 405 Method not allowed
   505: 406 Document not acceptable to client
   993: 500 Internal server error
   699: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   19217:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  3303827: 1.37%: 
 1kb- 10kb:  1149458: 8.05%: 
 10kb-100kb:  546127: 29.74%: 
100kb- 1Mb:   35646: 18.35%: 
 1Mb- 10Mb:   5645: 29.31%: 
 10Mb-100Mb:    271: 12.92%: 
100Mb- 1Gb:     1: 0.25%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  102146: 44.34%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
  375063: 13.75%: .htm [Hypertext Markup Language]
 3398750: 13.10%: .gif [GIF graphics]
   805: 7.26%: .exe [Executables]
  110951: 3.34%: .swf
   646: 3.07%: .zip [Zip archives]
   334: 2.54%: .pps
  411583: 2.26%: .js
   167: 2.00%: .mht
  96880: 1.71%: .jpg [JPEG graphics]
  134540: 0.98%: .css
   3842: 0.72%: .doc [Microsoft Word document]
   137: 0.71%: .msi
  13434: 0.67%: .html [Hypertext Markup Language]
  11458: 0.52%: .mp3
   1162: 0.45%: .xls
    9: 0.44%: .gz  [Gzip compressed files]
    9: 0.44%:  .tar.gz [Compressed archives]
   338: 0.31%: .ppt
  328129: 0.28%: .png [PNG graphics]
    12: 0.27%: .wmv
   516: 0.26%: .avi [AVI movies]
    69: 0.23%: .rar
  41233: 0.20%: .ico
  19201: 0.19%: .rss
    93: 0.14%: .cab
   115: 0.10%: .w02
   8579: 0.18%: [no llistades: 27 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  185823: 19.37%: /recursos/
 3198480: 13.92%: /images/
  396821: 13.66%: /documentacio/
  38884: 12.21%: /formacio/
  45180: 9.13%: /centres/
  66971: 6.40%: /normativa/
  15092: 5.93%: /gestib/
  38131: 4.93%: /programes/
  313120: 4.80%: [directori arrel]
  13504: 3.07%: /iaqse/
  20900: 2.29%: /suport/
  493862: 1.34%: /principal/
    30: 0.97%: /no-cgi/
  40352: 0.74%: /novetats/
  48394: 0.35%: /logo/
  87044: 0.20%: /grafics/
  30029: 0.18%: /weibmail/
   2763: 0.16%: /agenda/
  14450: 0.14%: /mon/
   1906: 0.06%: /reijaumei/
   3452: 0.05%: /cprs/
    65: 0.04%: /rpms-educaib/
   1357: 0.02%: /jornades_menors/
   1747: 0.02%: /forums/
   1414: 0.01%: /iijornades_menors/
   421: 0.01%: [no llistats: 5 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!