Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dimecres-01-Jul.-2009 00:00 fins al Divendres-31-Jul.-2009 23:59 (31.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 5,383,680
Mitjana de peticions exitoses per dia: 173,670
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 13
Peticions exitoses per pàgina: 376,536
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 12,146
Peticions fallades: 75,854
Peticions de redireccionament: 417
Fitxers diferents sol.licitats: 26,102
Màquines diferents ateses: 59,208
Transferència total: 46.246 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 1.491 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 15,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Jul. 2009:  5383680: 376536: ++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Jul. 2009 (376,536 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 3,000 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 29/Jun./2009:  684269: 53345: ++++++++++++++++++
 6/Jul./2009:  1131218: 85341: +++++++++++++++++++++++++++++
 13/Jul./2009:  1267504: 89466: ++++++++++++++++++++++++++++++
 20/Jul./2009:  1079281: 74348: +++++++++++++++++++++++++
 27/Jul./2009:  1221408: 74036: +++++++++++++++++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 13/Jul./2009 (89,466 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,000 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  835240: 57985: +++++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  825877: 56343: +++++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  993291: 70478: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  1050259: 71511: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Divendres:  1017007: 69501: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Dissabte:  334842: 25829: +++++++++++++
 Diumenge:  327164: 24889: +++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 800 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:  117125: 9026: ++++++++++++
 1:   55956: 5344: +++++++
 2:   31707: 3720: +++++
 3:   21203: 3209: +++++
 4:   18328: 2659: ++++
 5:   18570: 2954: ++++
 6:   22925: 3036: ++++
 7:   56540: 5166: +++++++
 8:  197858: 14713: +++++++++++++++++++
 9:  398676: 27217: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  489601: 32702: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  474570: 32210: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  467285: 31992: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  407693: 28261: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
14:  303946: 20315: ++++++++++++++++++++++++++
15:  278666: 18216: +++++++++++++++++++++++
16:  298949: 20034: ++++++++++++++++++++++++++
17:  322314: 21942: ++++++++++++++++++++++++++++
18:  296534: 19285: +++++++++++++++++++++++++
19:  269369: 17753: +++++++++++++++++++++++
20:  237492: 15708: ++++++++++++++++++++
21:  217201: 14925: +++++++++++++++++++
22:  201287: 13515: +++++++++++++++++
23:  179885: 12634: ++++++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   5013: 0.06%: 10.215.80.15
   5201: 0.04%: 10.215.82.196
   5288: 0.10%: 10.216.117.131
  11964: 0.10%: 61.135.162.6
  11602: 0.11%: 61.135.163.29
   6482: 0.03%: 62.43.48.182
   6956: 0.01%: 62.43.182.157
  18845: 1.77%: 66.249.67.72
   5347: 0.08%: 66.249.68.154
   6615: 0.24%: 66.249.71.14
  10377: 4.19%: 72.30.78.224
   5915: 0.01%: 79.147.140.82
  18282: 0.06%: 80.39.101.127
   6879: 0.07%: 80.58.205.33
   7980: 0.14%: 80.58.205.34
   5046: 0.06%: 80.58.205.37
   7216: 0.07%: 80.58.205.42
   5270: 0.04%: 80.58.205.52
   6043: 0.07%: 80.58.205.97
   5096: 0.05%: 80.58.205.100
   5576: 0.06%: 80.58.205.101
  10324: 0.10%: 80.58.205.102
  12044: 0.06%: 81.35.150.17
   6215: 0.01%: 83.42.127.71
   5824: 0.26%: 83.97.150.170
   9279: 0.05%: 84.127.80.4
   5936: 0.03%: 84.127.115.114
   5465: 0.02%: 88.8.168.181
   9393: 0.10%: 130.206.30.222
   9696: 0.16%: 213.201.84.254
  11867: 0.10%: 220.181.5.143
  11927: 0.10%: 220.181.5.144
 5118717: 91.65%: [no llistats: 59,176 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 2889784: 200 OK
  62832: 206 Partial content
   417: 302 Document found elsewhere
 2431064: 304 Not modified since last retrieval
   277: 400 Bad request
   249: 401 Authentication required
   669: 403 Access forbidden
  73339: 404 Document not found
    5: 405 Method not allowed
    77: 406 Document not acceptable to client
    2: 412 Precondition failed
   546: 500 Internal server error
   690: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   29356:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  3173930: 1.46%: 
 1kb- 10kb:  1499915: 9.99%: 
 10kb-100kb:  610582: 28.57%: 
100kb- 1Mb:   64366: 24.29%: 
 1Mb- 10Mb:   5277: 25.28%: 
 10Mb-100Mb:    251: 9.71%: 
100Mb- 1Gb:     3: 0.70%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  96778: 37.80%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
  358750: 16.74%: .htm [Hypertext Markup Language]
 3627630: 16.48%: .gif [GIF graphics]
   1003: 4.71%: .zip [Zip archives]
  104643: 4.14%: .swf
   1385: 3.63%: .exe [Executables]
  440466: 2.99%: .js
  116489: 2.91%: .jpg [JPEG graphics]
   146: 1.92%: .mht
  127935: 1.19%: .css
   264: 1.04%: .pps
  60535: 0.97%: .mp3
   4989: 0.96%: .doc [Microsoft Word document]
   451: 0.90%: .ppt
  16172: 0.74%: .html [Hypertext Markup Language]
  51475: 0.54%: .rss
   105: 0.52%: .msi
  305587: 0.31%: .png [PNG graphics]
  54486: 0.29%: .ico
   1168: 0.25%: .xls
    11: 0.24%: .wmv
    16: 0.13%: .rar
  13196: 0.60%: [no llistades: 37 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  222992: 22.30%: /recursos/
 3292737: 17.56%: /images/
  442245: 16.66%: /documentacio/
  37865: 8.12%: /formacio/
  45560: 7.30%: /centres/
  54061: 6.53%: /programes/
  320325: 5.58%: [directori arrel]
  26217: 3.34%: /suport/
  40726: 3.20%: /normativa/
   8921: 2.47%: /gestib/
  469143: 1.65%: /principal/
  27398: 1.60%: /iepi/
    63: 1.08%: /no-cgi/
  66379: 0.94%: /novetats/
  219929: 0.45%: /grafics/
  47580: 0.37%: /logo/
  34082: 0.24%: /weibmail/
   2655: 0.22%: /agenda/
  12760: 0.13%: /mon/
   3752: 0.11%: /iiijornades_menors/
   532: 0.05%: /ubt-educaib/
   2838: 0.04%: /cprs/
   855: 0.02%: /ivfestadelesmatematiques/
   1179: 0.01%: /forums/
   771: 0.01%: /jornades_menors/
   1298: 0.01%: /iijornades_menors/
   817: 0.01%: [no llistats: 5 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!