Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dijous-01-Jul.-2010 00:00 fins al Dissabte-31-Jul.-2010 23:59 (31.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 4,935,082
Mitjana de peticions exitoses per dia: 159,199
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 1,431
Peticions exitoses per pàgina: 364,425
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 11,755
Peticions fallades: 82,184
Peticions de redireccionament: 272
Fitxers diferents sol.licitats: 25,360
Màquines diferents ateses: 68,395
Línies invàlides en el fitxer log: 1,413
Transferència total: 57.965 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 1.869 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 15,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Jul. 2010:  4935082: 364425: +++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Jul. 2010 (364,425 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 3,000 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 28/Jun./2010:  564093: 47807: ++++++++++++++++
 5/Jul./2010:  1097537: 83887: ++++++++++++++++++++++++++++
 12/Jul./2010:  1127703: 79669: +++++++++++++++++++++++++++
 19/Jul./2010:  1071232: 77316: ++++++++++++++++++++++++++
 26/Jul./2010:  1074517: 75746: ++++++++++++++++++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 5/Jul./2010 (83,887 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,500 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  771155: 54156: ++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  703007: 49897: ++++++++++++++++++++
 Dimecres:  706040: 51273: +++++++++++++++++++++
  Dijous:  955909: 70011: +++++++++++++++++++++++++++++
Divendres:  982441: 75533: +++++++++++++++++++++++++++++++
 Dissabte:  475162: 37472: +++++++++++++++
 Diumenge:  341368: 26083: +++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 800 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:  109195: 8249: +++++++++++
 1:   49515: 4984: +++++++
 2:   28703: 4209: ++++++
 3:   17617: 3169: ++++
 4:   14153: 3172: ++++
 5:   16916: 3683: +++++
 6:   19743: 3430: +++++
 7:   56214: 5607: ++++++++
 8:  181149: 13735: ++++++++++++++++++
 9:  370289: 26981: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  448619: 30342: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  435366: 28889: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  430894: 32292: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  387404: 30513: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
14:  276114: 19388: +++++++++++++++++++++++++
15:  258186: 17344: ++++++++++++++++++++++
16:  271615: 18185: +++++++++++++++++++++++
17:  292957: 21292: +++++++++++++++++++++++++++
18:  271267: 18204: +++++++++++++++++++++++
19:  239051: 17492: ++++++++++++++++++++++
20:  206001: 14467: +++++++++++++++++++
21:  187664: 14019: ++++++++++++++++++
22:  201464: 13821: ++++++++++++++++++
23:  164986: 10958: ++++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   5707: 0.01%: 10.216.110.41
   5237: 0.01%: 10.216.229.5
   5199: 0.13%: 65.17.213.35
  28993: 14.53%: 67.195.111.45
   7289: 1.26%: 77.88.26.27
   7696: 0.20%: 77.211.248.122
   5179: 0.03%: 79.109.212.113
   6406: 0.05%: 79.147.67.82
   7212: 0.03%: 80.38.215.176
  20539: 0.03%: 80.39.101.127
   8210: 0.04%: 80.58.205.45
  15420: 0.50%: 83.97.148.23
   7264: 0.05%: 84.127.72.148
   5904: 0.08%: 84.127.77.127
   5962: 0.04%: 84.127.80.4
   5547: 0.02%: 123.125.67.174
  19102: 0.05%: 123.125.67.243
   9524: 0.14%: 130.206.30.222
   6461: 0.29%: 208.115.111.247
  12143: 0.01%: 212.36.75.169
   7488: 0.04%: 213.201.84.254
  34050: 0.01%: 217.76.156.78
 4698550: 82.43%: [no llistats: 68,373 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 3148313: 200 OK
  69062: 206 Partial content
   272: 302 Document found elsewhere
 1717707: 304 Not modified since last retrieval
   212: 400 Bad request
   208: 401 Authentication required
   771: 403 Access forbidden
  76969: 404 Document not found
    78: 405 Method not allowed
   514: 406 Document not acceptable to client
    2: 412 Precondition failed
   675: 500 Internal server error
   2755: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   33108:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  2537755: 1.06%: 
 1kb- 10kb:  1647672: 8.91%: 
 10kb-100kb:  645092: 24.16%: 
100kb- 1Mb:   63384: 22.30%: 
 1Mb- 10Mb:   7745: 30.25%: 
 10Mb-100Mb:    323: 12.75%: 
100Mb- 1Gb:     3: 0.58%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  94604: 44.11%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 3303425: 14.31%: .gif [GIF graphics]
  342998: 12.99%: .htm [Hypertext Markup Language]
  85596: 3.64%: .swf
   785: 3.59%: .pps
   781: 3.44%: .zip [Zip archives]
  362427: 2.44%: .js
   174: 2.32%: .mht
   351: 2.01%: .ppt
  105773: 1.75%: .jpg [JPEG graphics]
   534: 1.72%: .exe [Executables]
   631: 1.23%: .gz  [Gzip compressed files]
    25: 1.23%:  .tar.gz [Compressed archives]
  105359: 1.04%: .css
   3532: 0.80%: .doc [Microsoft Word document]
  18735: 0.69%: .html [Hypertext Markup Language]
    15: 0.65%: .wmv
  65634: 0.63%: .mp3
   112: 0.50%: .msi
  117028: 0.42%: .rss
    48: 0.31%: .rar
  61164: 0.26%: .ico
  249416: 0.25%: .png [PNG graphics]
    37: 0.25%: .flv
   679: 0.17%: .xls
    74: 0.13%: .cab
  15170: 0.37%: [no llistades: 34 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  262582: 28.17%: /recursos/
  380001: 17.51%: /documentacio/
 2930563: 15.14%: /images/
  48811: 9.69%: /formacio/
  45062: 8.28%: /centres/
  41800: 6.24%: /programes/
  291240: 4.40%: [directori arrel]
  28126: 2.79%: /suport/
  34800: 2.18%: /normativa/
   6707: 1.60%: /gestib/
  423137: 1.49%: /principal/
  130720: 0.68%: /novetats/
   4850: 0.54%: /agenda/
  209359: 0.37%: /grafics/
  43752: 0.33%: /logo/
  31834: 0.22%: /weibmail/
  11837: 0.14%: /mon/
    19: 0.06%: /no-cgi/
   1846: 0.03%: /ubt-educaib/
   900: 0.03%: /iiijornades_menors/
   2463: 0.03%: /cprs/
   668: 0.03%: /ivfestadelesmatematiques/
   1290: 0.01%: /forums/
   857: 0.01%: /jornades_menors/
   1858: 0.02%: [no llistats: 7 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!