Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Divendres-01-Jul.-2011 00:00 fins al Diumenge-31-Jul.-2011 23:59 (31.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 3,423,475
Mitjana de peticions exitoses per dia: 110,437
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 83
Peticions exitoses per pàgina: 251,006
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 8,097
Peticions fallades: 33,061
Peticions de redireccionament: 196
Fitxers diferents sol.licitats: 21,878
Màquines diferents ateses: 60,668
Línies invàlides en el fitxer log: 8
Transferència total: 54.811 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 1.768 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 8,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Jul. 2011:  3423475: 251006: ++++++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Jul. 2011 (251,006 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,000 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 27/Jun./2011:  297569: 25581: +++++++++++++
 4/Jul./2011:  795735: 58803: ++++++++++++++++++++++++++++++
 11/Jul./2011:  849625: 61448: +++++++++++++++++++++++++++++++
 18/Jul./2011:  698820: 50935: ++++++++++++++++++++++++++
 25/Jul./2011:  781726: 54239: ++++++++++++++++++++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 11/Jul./2011 (61,448 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,500 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  548363: 37055: +++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  546761: 37810: ++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  500588: 36903: +++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  500152: 35570: ++++++++++++++++++++++++
Divendres:  675226: 48532: +++++++++++++++++++++++++++++++++
 Dissabte:  333995: 26559: ++++++++++++++++++
 Diumenge:  318390: 28577: ++++++++++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 500 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   88649: 7199: +++++++++++++++
 1:   45766: 4669: ++++++++++
 2:   32853: 4135: +++++++++
 3:   28419: 2750: ++++++
 4:   20551: 2737: ++++++
 5:   18113: 2660: ++++++
 6:   23966: 5182: +++++++++++
 7:   44853: 4842: ++++++++++
 8:  130022: 9619: ++++++++++++++++++++
 9:  235005: 17456: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  297859: 20651: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  287580: 19463: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  281342: 18994: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  247658: 16495: +++++++++++++++++++++++++++++++++
14:  184982: 12605: ++++++++++++++++++++++++++
15:  172530: 11840: ++++++++++++++++++++++++
16:  182348: 12599: ++++++++++++++++++++++++++
17:  189684: 14081: +++++++++++++++++++++++++++++
18:  181493: 12728: ++++++++++++++++++++++++++
19:  162485: 11715: ++++++++++++++++++++++++
20:  153226: 10844: ++++++++++++++++++++++
21:  143834: 9659: ++++++++++++++++++++
22:  143628: 9594: ++++++++++++++++++++
23:  126629: 8489: +++++++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   5690: 0.18%: 65.17.213.35
  40053: 0.02%: 66.96.128.72
   6625: 2.78%: 66.194.55.249
   7530: 1.67%: 66.249.66.172
  27035: 12.93%: 67.195.115.172
  10183: 2.50%: 77.88.26.27
   6299: 0.05%: 79.109.215.248
   5223: 0.04%: 79.148.137.15
  43089: 0.05%: 80.39.101.127
  26181: 0.01%: 82.165.37.22
   5633:    : 82.223.209.105
   5207: 0.01%: 84.127.91.147
   6408:    : 85.119.198.5
   5303: 0.05%: 88.7.52.109
   5294: 0.06%: 88.27.12.201
  70781: 0.02%: 95.215.61.27
   7510: 0.02%: 123.125.67.243
   5351: 0.08%: 130.206.30.222
  30950: 0.01%: 212.36.82.132
 3103130: 79.54%: [no llistats: 60,649 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 2303286: 200 OK
  59019: 206 Partial content
   196: 302 Document found elsewhere
 1061170: 304 Not modified since last retrieval
    61: 400 Bad request
   176: 401 Authentication required
   597: 403 Access forbidden
  30125: 404 Document not found
   567: 406 Document not acceptable to client
    2: 412 Precondition failed
   273: 500 Internal server error
   1260: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   21678:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  1659435: 0.78%: 
 1kb- 10kb:  1223044: 6.77%: 
 10kb-100kb:  480114: 22.77%: 
100kb- 1Mb:   28536: 16.73%: 
 1Mb- 10Mb:   10360: 42.61%: 
 10Mb-100Mb:    308: 10.33%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  95376: 55.30%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 2216818: 11.05%: .gif [GIF graphics]
  232500: 6.34%: .htm [Hypertext Markup Language]
  244748: 6.28%: .png [PNG graphics]
   576: 3.73%: .pps
   188: 2.82%: .mht
   433: 2.09%: .ppt
   430: 1.68%: .zip [Zip archives]
   468: 1.56%: .exe [Executables]
  55941: 1.38%: .jpg [JPEG graphics]
   4609: 1.08%: .doc [Microsoft Word document]
  70826: 0.91%: .css
  15976: 0.67%: .html [Hypertext Markup Language]
    14: 0.66%: .wmv
  269436: 0.57%: .rss
  110052: 0.55%: .js
  31155: 0.55%: .mp3
    93: 0.49%: .msi
   3687: 0.40%: .swf
    47: 0.34%: .flv
    95: 0.28%: .odp
   1152: 0.27%: .xls
  49446: 0.22%: .ico
    30: 0.19%: .rar
   109: 0.13%: .w02
    67: 0.11%: .cab
  19203: 0.34%: [no llistades: 34 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  216632: 38.27%: /recursos/
 1929949: 15.08%: /images/
  42974: 11.49%: /centres/
  34673: 10.49%: /formacio/
  77860: 6.52%: /documentacio/
  25412: 5.13%: /programes/
  210562: 3.88%: [directori arrel]
  34595: 2.65%: /normativa/
   8425: 2.06%: /gestib/
  18772: 1.25%: /suport/
  291834: 1.15%: /principal/
  277872: 0.93%: /novetats/
  191916: 0.36%: /grafics/
  24639: 0.20%: /weibmail/
  12000: 0.17%: /logo/
   1660: 0.10%: /agenda/
   8702: 0.09%: /mon/
   883: 0.04%: /iiijornades_menors/
   7339: 0.03%: /ubt-educaib/
   1943: 0.03%: /cprs/
   724: 0.02%: /vfestadelesmatematiques/
   372: 0.02%: /ivfestadelesmatematiques/
   140: 0.01%: /reijaumei/
   767: 0.01%: /jornades_menors/
   952: 0.01%: /forums/
   1878: 0.01%: [no llistats: 9 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!