Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dilluns-01-Jul.-2013 00:00 fins al Dimecres-31-Jul.-2013 23:59 (31.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 3,516,493
Mitjana de peticions exitoses per dia: 113,437
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 202
Peticions exitoses per pàgina: 248,784
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 8,025
Peticions fallades: 141,731
Peticions de redireccionament: 283
Fitxers diferents sol.licitats: 23,910
Màquines diferents ateses: 72,607
Línies invàlides en el fitxer log: 49
Transferència total: 59.789 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 1.928 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 8,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Jul. 2013:  3516493: 248784: ++++++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Jul. 2013 (248,784 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,000 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 1/Jul./2013:  804117: 55009: ++++++++++++++++++++++++++++
 8/Jul./2013:  839831: 63725: ++++++++++++++++++++++++++++++++
 15/Jul./2013:  689589: 48405: +++++++++++++++++++++++++
 22/Jul./2013:  747356: 51434: ++++++++++++++++++++++++++
 29/Jul./2013:  435600: 30211: ++++++++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 8/Jul./2013 (63,725 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,000 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  795290: 55707: ++++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  727450: 48523: +++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  602629: 42632: ++++++++++++++++++++++
  Dijous:  475423: 34146: ++++++++++++++++++
Divendres:  465911: 33116: +++++++++++++++++
 Dissabte:  235934: 17823: +++++++++
 Diumenge:  213856: 16837: +++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 500 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   97143: 6558: ++++++++++++++
 1:   59313: 4135: +++++++++
 2:   39035: 2884: ++++++
 3:   49248: 2689: ++++++
 4:   29883: 2477: +++++
 5:   30590: 2862: ++++++
 6:   46551: 3709: ++++++++
 7:   62768: 5211: +++++++++++
 8:  154057: 11189: +++++++++++++++++++++++
 9:  244825: 18023: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  276268: 19970: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  263065: 18861: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  263184: 18366: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  230339: 16849: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
14:  187209: 12830: ++++++++++++++++++++++++++
15:  195482: 13813: ++++++++++++++++++++++++++++
16:  191316: 12883: ++++++++++++++++++++++++++
17:  190331: 12823: ++++++++++++++++++++++++++
18:  173279: 11808: ++++++++++++++++++++++++
19:  153904: 10555: ++++++++++++++++++++++
20:  151588: 9463: +++++++++++++++++++
21:  150763: 12341: +++++++++++++++++++++++++
22:  147066: 9500: +++++++++++++++++++
23:  129286: 8985: ++++++++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   5024: 0.02%: 10.215.150.145
  45917: 9.16%: 66.249.72.108
   6980: 0.16%: 80.39.101.127
  77899: 0.02%: 82.194.88.51
   6545: 0.10%: 85.62.233.161
   6169: 0.09%: 85.62.233.162
  81305: 0.02%: 85.119.198.5
   7818: 0.13%: 130.206.30.222
  10823: 0.25%: 134.0.14.56
  10068: 1.25%: 178.154.178.248
  49152: 0.01%: 193.39.68.75
   6079: 0.04%: 213.201.84.254
  300339: 0.07%: 213.251.189.209
 2902375: 88.67%: [no llistats: 72,594 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 2429347: 200 OK
  68779: 206 Partial content
   283: 302 Document found elsewhere
 1018367: 304 Not modified since last retrieval
    78: 400 Bad request
    90: 401 Authentication required
   8312: 403 Access forbidden
  128193: 404 Document not found
   121: 405 Method not allowed
   3265: 406 Document not acceptable to client
    8: 412 Precondition failed
    75: 500 Internal server error
   1589: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   25909:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  1597666: 0.67%: 
 1kb- 10kb:  1257288: 5.98%: 
 10kb-100kb:  571368: 23.66%: 
100kb- 1Mb:   52875: 22.62%: 
 1Mb- 10Mb:   11048: 36.55%: 
 10Mb-100Mb:    337: 10.11%: 
100Mb- 1Gb:     2: 0.40%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  116827: 54.35%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
  322815: 9.72%: .png [PNG graphics]
 1836842: 9.61%: .gif [GIF graphics]
  219007: 6.59%: .htm [Hypertext Markup Language]
   172: 2.35%: .mht
   295: 2.26%: .deb
   335: 1.98%: .zip [Zip archives]
   463: 1.66%: .pps
  176718: 1.50%: .js
   341: 1.49%: .exe [Executables]
   393: 1.45%: .ppt
   5233: 1.27%: .doc [Microsoft Word document]
  44515: 1.10%: .jpg [JPEG graphics]
  568295: 1.01%: .rss
  27716: 0.94%: .html [Hypertext Markup Language]
  53536: 0.86%: .css
   3862: 0.29%: .swf
    79: 0.29%: .msi
  54876: 0.22%: .ico
  24490: 0.22%: .mp3
   582: 0.15%: .xls
    7: 0.14%: .wmv
    36: 0.13%: .ppsx
  16044: 0.12%: .gz  [Gzip compressed files]
    4: 0.12%:  .tar.gz [Compressed archives]
  43014: 0.29%: [no llistades: 32 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  185737: 37.54%: /recursos/
 1571730: 12.12%: /images/
  235309: 11.68%: /programes/
  213037: 11.26%: /documentacio/
  25756: 9.18%: /formacio/
  189307: 3.36%: [directori arrel]
  27086: 3.28%: /normativa/
  21330: 2.64%: /centres/
  46951: 2.27%: /ubt-educaib/
  13990: 2.06%: /suport/
  576189: 1.22%: /novetats/
  218494: 1.08%: /principal/
   6331: 1.04%: /gestib/
  24208: 0.40%: /logo/
  132278: 0.31%: /grafics/
   1405: 0.16%: /agenda/
   1480: 0.13%: /iiijornades_menors/
  13447: 0.12%: /weibmail/
   6697: 0.07%: /mon/
   397: 0.03%: /vifestadelesmatematiques/
   589: 0.02%: /vfestadelesmatematiques/
   1012: 0.01%: /cprs/
   109: 0.01%: /reijaumei/
   3624: 0.03%: [no llistats: 12 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!