Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Diumenge-01-Jun.-2008 00:00 fins al Dilluns-30-Jun.-2008 23:59 (30.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 6,021,850
Mitjana de peticions exitoses per dia: 200,732
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 6
Peticions exitoses per pàgina: 507,536
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 16,918
Peticions fallades: 61,147
Peticions de redireccionament: 967
Fitxers diferents sol.licitats: 24,503
Màquines diferents ateses: 59,193
Transferència total: 63.623 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 2.120 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 15,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Jun. 2008:  6021850: 507536: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Jun. 2008 (507,536 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 5,000 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: ------: 
 26/Mai./2008:  127852: 11259: +++
 2/Jun./2008:  1621244: 133454: +++++++++++++++++++++++++++
 9/Jun./2008:  1371589: 113935: +++++++++++++++++++++++
 16/Jun./2008:  1250844: 106421: ++++++++++++++++++++++
 23/Jun./2008:  1382583: 120173: +++++++++++++++++++++++++
 30/Jun./2008:  267738: 22294: +++++
Setmana de tràfic màxim: 2/Jun./2008 (133,454 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 4,000 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
 Dilluns:  1426322: 115955: +++++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  1045643: 87123: ++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  1041125: 85816: ++++++++++++++++++++++
  Dijous:  957484: 79938: ++++++++++++++++++++
Divendres:  823368: 68627: ++++++++++++++++++
 Dissabte:  301251: 29716: ++++++++
 Diumenge:  426657: 40361: +++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,500 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   69936: 7523: ++++++
 1:   31334: 4410: +++
 2:   15962: 3318: +++
 3:   11046: 2804: ++
 4:   9185: 2860: ++
 5:   11218: 2873: ++
 6:   20764: 3567: +++
 7:   70185: 6581: +++++
 8:  317948: 25009: +++++++++++++++++
 9:  556063: 43707: ++++++++++++++++++++++++++++++
10:  576851: 46882: ++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  573070: 47198: ++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  587429: 48333: +++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  520503: 43133: +++++++++++++++++++++++++++++
14:  332510: 28485: +++++++++++++++++++
15:  235188: 19145: +++++++++++++
16:  299228: 24330: +++++++++++++++++
17:  317500: 25850: ++++++++++++++++++
18:  311432: 25114: +++++++++++++++++
19:  298179: 24622: +++++++++++++++++
20:  268265: 22007: +++++++++++++++
21:  232943: 19724: ++++++++++++++
22:  205527: 16778: ++++++++++++
23:  149584: 13283: +++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   7504: 0.07%: 10.215.80.15
   5437: 0.02%: 10.215.80.183
  11209: 0.08%: 10.216.13.62
   5162: 0.15%: 10.216.16.62
   5940: 0.04%: 10.216.35.35
   5745: 0.04%: 10.216.35.36
   8029: 0.05%: 10.216.35.38
   8638: 0.06%: 10.216.35.39
  10404: 0.06%: 10.216.35.40
   8244: 0.01%: 10.216.35.105
   6194: 0.06%: 10.216.66.17
   5276: 0.08%: 10.216.72.34
   5284: 0.01%: 10.216.88.12
  13326: 0.15%: 10.216.99.2
   7179: 0.25%: 10.216.101.37
   6207: 0.07%: 10.216.110.103
   5181: 0.08%: 10.216.117.115
  12276: 0.36%: 10.216.180.5
   5042: 0.01%: 10.216.206.206
   5590: 0.01%: 10.216.212.75
   6608: 0.02%: 10.216.217.27
   5535: 0.07%: 10.216.220.5
   6425: 0.08%: 10.216.229.60
   6212: 0.01%: 62.43.38.196
   6897: 0.04%: 62.43.151.97
   5386: 0.02%: 62.43.183.47
   6287: 0.51%: 66.249.67.198
  10006: 0.31%: 66.249.73.25
   6453: 2.17%: 74.6.22.168
   6370: 2.11%: 74.6.22.190
   5277: 0.14%: 80.24.139.27
   8343: 0.19%: 80.24.139.37
   5156: 0.02%: 80.25.45.234
   7328: 0.02%: 80.26.108.250
   7888: 0.06%: 80.26.116.204
   5375: 0.03%: 80.32.5.83
  11513: 0.07%: 80.32.5.84
   7714: 0.15%: 80.32.203.211
   5625: 0.05%: 80.33.49.60
  25271: 0.28%: 80.33.95.198
  10445: 0.20%: 80.35.227.124
   7861: 0.07%: 80.36.215.165
   5338: 0.04%: 80.58.205.33
  17229: 0.11%: 80.58.205.34
   5745: 0.05%: 80.58.205.42
   5419: 0.07%: 80.58.211.70
   5630: 0.04%: 80.59.74.176
  10236: 0.05%: 80.59.120.42
  11017: 0.04%: 80.59.120.47
  12206: 0.08%: 80.59.120.48
  14735: 0.22%: 130.206.33.254
   7182: 0.17%: 195.55.107.183
   5329: 0.04%: 213.96.90.233
   6986: 0.09%: 213.162.200.19
  10526: 0.06%: 213.201.84.254
   5720: 0.04%: 217.127.254.72
 5576710: 90.64%: [no llistats: 59,137 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 2833892: 200 OK
  48093: 206 Partial content
   967: 302 Document found elsewhere
 3139865: 304 Not modified since last retrieval
   123: 400 Bad request
   2155: 401 Authentication required
   4001: 403 Access forbidden
  50913: 404 Document not found
    1: 405 Method not allowed
   407: 406 Document not acceptable to client
    1: 412 Precondition failed
   1343: 500 Internal server error
   2203: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   28193:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  3865364: 1.20%: 
 1kb- 10kb:  1430394: 7.80%: 
 10kb-100kb:  648392: 25.56%: 
100kb- 1Mb:   41951: 15.50%: 
 1Mb- 10Mb:   7078: 29.61%: 
 10Mb-100Mb:    478: 20.33%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  118761: 39.62%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
   1482: 16.39%: .exe [Executables]
 4106520: 12.21%: .gif [GIF graphics]
  486411: 11.94%: .htm [Hypertext Markup Language]
   1133: 4.12%: .zip [Zip archives]
  141349: 3.03%: .swf
  129255: 2.06%: .jpg [JPEG graphics]
   515: 1.66%: .pps
  175909: 1.06%: .css
   127: 1.01%: .mht
   6276: 0.90%: .doc [Microsoft Word document]
  320440: 0.89%: .js
    45: 0.69%: .wmv
   208: 0.68%: .msi
  17279: 0.55%: .html [Hypertext Markup Language]
  14932: 0.52%: .mp3
    10: 0.44%: .gz  [Gzip compressed files]
    10: 0.44%:  .tar.gz [Compressed archives]
   110: 0.37%: .rar
   669: 0.32%: .ppt
  415831: 0.29%: .png [PNG graphics]
   1047: 0.26%: .xls
   645: 0.25%: .avi [AVI movies]
  44091: 0.16%: .ico
  22703: 0.16%: .rss
    89: 0.10%: .cab
  16013: 0.34%: [no llistades: 28 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  276561: 15.83%: /recursos/
  22557: 15.54%: /gestib/
  97037: 14.54%: /centres/
 3742485: 12.27%: /images/
  52781: 9.48%: /formacio/
  246442: 8.99%: /documentacio/
  394092: 4.91%: [directori arrel]
  83543: 4.39%: /normativa/
  60907: 3.84%: /programes/
  22809: 2.85%: /iaqse/
  40441: 2.46%: /suport/
  663333: 1.30%: /principal/
    89: 1.14%: /no-cgi/
  47313: 1.07%: /novetats/
   4373: 0.26%: /agenda/
  40042: 0.24%: /logo/
  142061: 0.23%: /grafics/
  47282: 0.21%: /weibmail/
  19590: 0.15%: /mon/
   4703: 0.09%: /reijaumei/
   5300: 0.06%: /cprs/
   1874: 0.05%: /isapidir/
   223: 0.03%: /picat/
   140: 0.03%: /rpms-educaib/
   3187: 0.02%: /forums/
   1492: 0.01%: /iijornades_menors/
   710: 0.01%: /jornades_menors/
   483:    : [no llistats: 5 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!