Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dilluns-01-Jun.-2009 00:00 fins al Dimarts-30-Jun.-2009 23:59 (30.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 6,417,595
Mitjana de peticions exitoses per dia: 213,924
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 14
Peticions exitoses per pàgina: 505,629
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 16,854
Peticions fallades: 67,124
Peticions de redireccionament: 645
Fitxers diferents sol.licitats: 29,422
Màquines diferents ateses: 65,322
Línies invàlides en el fitxer log: 1
Transferència total: 72.704 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 2.423 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 15,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Jun. 2009:  6417595: 505629: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Jun. 2009 (505,629 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 5,000 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: ------: 
 1/Jun./2009:  1404453: 115654: ++++++++++++++++++++++++
 8/Jun./2009:  1704518: 128353: ++++++++++++++++++++++++++
 15/Jun./2009:  1411613: 110308: +++++++++++++++++++++++
 22/Jun./2009:  1379909: 113154: +++++++++++++++++++++++
 29/Jun./2009:  517102: 38160: ++++++++
Setmana de tràfic màxim: 8/Jun./2009 (128,353 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 4,000 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
 Dilluns:  1475331: 111174: ++++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  1395746: 107555: +++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  1067837: 86114: ++++++++++++++++++++++
  Dijous:  977353: 77579: ++++++++++++++++++++
Divendres:  717608: 58917: +++++++++++++++
 Dissabte:  359219: 31115: ++++++++
 Diumenge:  424501: 33175: +++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,500 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   84708: 7517: ++++++
 1:   35672: 4798: ++++
 2:   20120: 3273: +++
 3:   15490: 2984: ++
 4:   14339: 2628: ++
 5:   16912: 3163: +++
 6:   30737: 4016: +++
 7:   87963: 7524: ++++++
 8:  316729: 24474: +++++++++++++++++
 9:  540163: 42139: +++++++++++++++++++++++++++++
10:  576581: 44251: ++++++++++++++++++++++++++++++
11:  570440: 46185: +++++++++++++++++++++++++++++++
12:  576049: 46669: ++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  520148: 42030: +++++++++++++++++++++++++++++
14:  354378: 27758: +++++++++++++++++++
15:  286262: 20267: ++++++++++++++
16:  337399: 24748: +++++++++++++++++
17:  358705: 26153: ++++++++++++++++++
18:  351599: 25687: ++++++++++++++++++
19:  334631: 24706: +++++++++++++++++
20:  301945: 22342: +++++++++++++++
21:  261224: 19684: ++++++++++++++
22:  246706: 18802: +++++++++++++
23:  178695: 13831: ++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
  11298: 0.16%: 10.215.80.15
   6485: 0.03%: 10.215.80.17
   9645: 0.04%: 10.215.82.196
  10425: 0.06%: 10.216.13.62
   6903: 0.01%: 10.216.15.59
   8790: 0.04%: 10.216.72.34
   5127: 0.04%: 10.216.72.49
   5489: 0.03%: 10.216.72.73
   9781: 0.11%: 10.216.99.2
   7478: 0.04%: 10.216.110.103
   7564: 0.11%: 10.216.117.131
  17809: 0.10%: 10.216.180.2
   5180: 0.01%: 10.216.206.218
   7310: 0.05%: 10.216.207.2
   7597: 0.02%: 10.216.207.132
   6810: 0.03%: 10.216.209.134
   7011: 0.02%: 10.216.215.8
   6044: 0.12%: 10.216.242.196
   6105: 0.04%: 10.216.243.111
   5568: 0.08%: 10.216.244.41
  10898: 0.05%: 61.135.162.6
  10541: 0.06%: 61.135.163.29
   7625: 0.21%: 65.17.213.35
  20168: 1.57%: 66.249.71.46
   5571: 1.56%: 66.249.71.84
   8437: 1.51%: 66.249.71.113
   6183: 0.27%: 67.195.112.254
   8750: 2.57%: 72.30.142.108
   6385: 0.04%: 78.94.215.185
   6433: 0.04%: 80.32.5.83
   8627: 0.06%: 80.32.5.84
   5758: 0.05%: 80.35.227.124
  32196: 0.16%: 80.39.101.127
   8953: 0.06%: 80.58.205.34
   5063: 0.03%: 80.58.205.36
  13938: 0.20%: 80.58.205.42
  14812: 0.11%: 80.58.205.53
   9914: 0.03%: 80.59.75.210
   9817: 0.03%: 80.59.120.47
   5020: 0.01%: 81.35.150.17
   9007: 0.02%: 81.38.25.105
   5331: 0.03%: 83.35.169.151
   5422: 0.03%: 83.36.54.249
   6291: 0.01%: 83.43.110.165
   5982: 0.01%: 83.43.110.189
  11328: 0.06%: 83.50.112.145
   5829: 0.03%: 83.50.114.124
   5162: 0.15%: 83.97.150.170
   5037: 0.03%: 88.27.252.216
  20537: 0.30%: 130.206.30.222
   8490: 0.04%: 172.26.1.225
  11230: 0.40%: 172.26.2.201
  14054: 0.09%: 172.26.5.189
   9624: 0.04%: 213.96.89.228
   6493: 0.03%: 213.97.154.111
   7963: 0.40%: 213.176.161.210
   9298: 0.10%: 213.201.84.254
   7323: 0.03%: 217.127.248.188
  11253: 0.06%: 220.181.5.143
  10523: 0.05%: 220.181.5.144
 5877910: 88.34%: [no llistats: 65,262 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 3596870: 200 OK
  91092: 206 Partial content
   645: 302 Document found elsewhere
 2729633: 304 Not modified since last retrieval
   313: 400 Bad request
   525: 401 Authentication required
   994: 403 Access forbidden
  59619: 404 Document not found
    10: 405 Method not allowed
    53: 406 Document not acceptable to client
    92: 412 Precondition failed
   1133: 500 Internal server error
   4385: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   36759:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  3625097: 1.08%: 
 1kb- 10kb:  1916237: 8.61%: 
 10kb-100kb:  760380: 24.18%: 
100kb- 1Mb:   69520: 20.68%: 
 1Mb- 10Mb:   9145: 31.96%: 
 10Mb-100Mb:    450: 12.10%: 
100Mb- 1Gb:     7: 1.39%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  135780: 46.08%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 4378400: 13.23%: .gif [GIF graphics]
  478764: 12.08%: .htm [Hypertext Markup Language]
   1623: 6.54%: .exe [Executables]
   3986: 5.21%: .zip [Zip archives]
  131156: 3.31%: .swf
  147445: 2.57%: .jpg [JPEG graphics]
  356688: 1.40%: .js
   8562: 1.35%: .doc [Microsoft Word document]
   397: 1.26%: .pps
   818: 1.07%: .ppt
  160884: 0.93%: .css
   102: 0.64%: .mht
  63234: 0.64%: .mp3
   137: 0.60%: .msi
  60801: 0.57%: .rss
  22516: 0.49%: .html [Hypertext Markup Language]
   690: 0.30%: .gz  [Gzip compressed files]
    8: 0.30%:  .tar.gz [Compressed archives]
   155: 0.29%: .deb
   1517: 0.24%: .xls
  378551: 0.24%: .png [PNG graphics]
  65108: 0.22%: .ico
    24: 0.20%: .flv
  20257: 0.54%: [no llistades: 37 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  283228: 19.08%: /recursos/
  130739: 16.90%: /centres/
 3825304: 13.26%: /images/
  300344: 10.70%: /documentacio/
  68083: 7.83%: /formacio/
  70085: 5.84%: /programes/
  19965: 5.80%: /gestib/
  403445: 4.87%: [directori arrel]
  79658: 4.62%: /normativa/
  70304: 4.23%: /suport/
  40466: 1.47%: /iepi/
  591857: 1.37%: /principal/
  80390: 1.22%: /novetats/
    84: 1.07%: /no-cgi/
  314039: 0.44%: /grafics/
   2224: 0.29%: /ubt-educaib/
  55838: 0.26%: /weibmail/
  42723: 0.25%: /logo/
   3524: 0.25%: /agenda/
  17637: 0.11%: /mon/
   5744: 0.05%: /cprs/
   975: 0.02%: /ivfestadelesmatematiques/
   2277: 0.02%: /iiijornades_menors/
   2629: 0.02%: /forums/
   2307: 0.01%: /iijornades_menors/
   3726: 0.02%: [no llistats: 9 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!