Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dimarts-01-Jun.-2010 00:00 fins al Dimecres-30-Jun.-2010 23:59 (30.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 6,492,335
Mitjana de peticions exitoses per dia: 216,416
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 37
Peticions exitoses per pàgina: 489,967
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 16,332
Peticions fallades: 80,859
Peticions de redireccionament: 497
Fitxers diferents sol.licitats: 29,487
Màquines diferents ateses: 80,855
Línies invàlides en el fitxer log: 10
Transferència total: 94.361 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 3.145 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 15,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Jun. 2010:  6492335: 489967: +++++++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Jun. 2010 (489,967 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 4,000 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: ------: 
 31/Mai./2010:  1320416: 100764: ++++++++++++++++++++++++++
 7/Jun./2010:  1545412: 116228: ++++++++++++++++++++++++++++++
 14/Jun./2010:  1421197: 110696: ++++++++++++++++++++++++++++
 21/Jun./2010:  1370841: 103422: ++++++++++++++++++++++++++
 28/Jun./2010:  834469: 58857: +++++++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 7/Jun./2010 (116,228 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 3,000 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
 Dilluns:  1158030: 84275: +++++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  1363345: 101736: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  1285861: 97356: +++++++++++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  1021697: 77446: ++++++++++++++++++++++++++
Divendres:  850065: 65072: ++++++++++++++++++++++
 Dissabte:  379350: 29574: ++++++++++
 Diumenge:  433987: 34508: ++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,500 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:  100600: 8376: ++++++
 1:   42598: 5051: ++++
 2:   26372: 4150: +++
 3:   17278: 3208: +++
 4:   15825: 3036: +++
 5:   17472: 3106: +++
 6:   29575: 3904: +++
 7:   80131: 6908: +++++
 8:  289974: 22139: +++++++++++++++
 9:  548032: 42241: +++++++++++++++++++++++++++++
10:  580653: 42275: +++++++++++++++++++++++++++++
11:  566918: 42073: +++++++++++++++++++++++++++++
12:  601482: 45226: +++++++++++++++++++++++++++++++
13:  501065: 38065: ++++++++++++++++++++++++++
14:  351467: 24425: +++++++++++++++++
15:  287097: 19539: ++++++++++++++
16:  336494: 24542: +++++++++++++++++
17:  350598: 25860: ++++++++++++++++++
18:  345905: 27343: +++++++++++++++++++
19:  321786: 23457: ++++++++++++++++
20:  304561: 21170: +++++++++++++++
21:  281260: 20038: ++++++++++++++
22:  288262: 19120: +++++++++++++
23:  206930: 14715: ++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   5446: 0.03%: 10.215.80.64
   8598: 0.02%: 10.215.82.61
  31420: 0.01%: 10.215.89.74
   6574: 0.02%: 10.216.13.62
   8420: 0.01%: 10.216.15.59
   6231: 0.05%: 10.216.98.125
  13757: 0.15%: 10.216.99.2
   9276: 0.01%: 10.216.110.41
  13878: 0.07%: 10.216.110.103
   5386: 0.03%: 10.216.117.117
   8231: 0.05%: 10.216.117.131
   9830: 0.08%: 10.216.150.3
   9743: 0.11%: 10.216.180.2
   5397: 0.03%: 10.216.182.6
   9029: 0.03%: 10.216.182.34
   6962: 0.04%: 10.216.182.155
   5135: 0.02%: 10.216.191.135
  13630: 0.01%: 10.216.229.5
   9278: 0.04%: 62.43.183.229
   8401: 0.16%: 65.17.213.35
   5903: 0.23%: 66.249.65.45
  28385: 8.42%: 67.195.111.45
   6275: 0.70%: 77.88.26.27
   6269: 0.03%: 77.225.244.115
   5544: 0.14%: 77.229.34.230
   5698: 0.02%: 79.109.219.78
   6240: 0.02%: 80.26.116.204
   6239: 0.04%: 80.32.5.84
   5053: 0.05%: 80.34.191.4
   7248: 0.06%: 80.38.215.176
  33641: 0.03%: 80.39.101.127
   5401: 0.04%: 80.58.205.36
  10873: 0.09%: 80.58.205.38
   9484: 0.05%: 80.58.205.44
  13927: 0.05%: 80.58.205.45
   6861: 0.15%: 80.58.205.52
   6086: 0.13%: 80.58.205.104
   5265: 0.05%: 80.58.205.105
   6506: 0.10%: 80.58.211.70
  15739: 0.32%: 83.97.148.23
   5072: 0.02%: 84.127.72.148
   5399: 0.17%: 88.2.138.238
   5761:    : 88.8.168.39
   5801: 0.01%: 88.27.25.14
  19722: 0.03%: 123.125.67.174
  17474: 0.22%: 130.206.30.222
   8666: 0.13%: 172.26.2.201
  11764: 0.01%: 212.36.75.169
   5017: 0.04%: 213.96.91.221
   5561: 0.11%: 213.176.161.199
   9765: 0.31%: 213.176.161.201
   9899: 0.31%: 213.176.161.211
   8101: 0.21%: 213.201.84.254
  58789: 0.01%: 217.76.156.78
 5924285: 86.71%: [no llistats: 80,801 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 4206737: 200 OK
  115309: 206 Partial content
   497: 302 Document found elsewhere
 2170289: 304 Not modified since last retrieval
   209: 400 Bad request
   349: 401 Authentication required
   978: 403 Access forbidden
  71515: 404 Document not found
    11: 405 Method not allowed
   161: 406 Document not acceptable to client
    14: 412 Precondition failed
   850: 500 Internal server error
   6772: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   37086:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  3259682: 0.85%: 
 1kb- 10kb:  2248787: 7.88%: 
 10kb-100kb:  852449: 20.22%: 
100kb- 1Mb:   81490: 21.07%: 
 1Mb- 10Mb:   12120: 30.72%: 
 10Mb-100Mb:    717: 18.78%: 
100Mb- 1Gb:     4: 0.48%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  159062: 45.23%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
   1422: 13.19%: .exe [Executables]
 4323809: 11.86%: .gif [GIF graphics]
  462551: 9.54%: .htm [Hypertext Markup Language]
  115165: 3.05%: .swf
   1054: 2.88%: .zip [Zip archives]
  251296: 2.49%: .jpg [JPEG graphics]
   681: 2.11%: .pps
   444: 1.67%: .ppt
   7816: 1.36%: .doc [Microsoft Word document]
  322238: 1.16%: .js
  143952: 0.86%: .css
  69818: 0.56%: .mp3
    86: 0.49%: .mht
  23234: 0.44%: .html [Hypertext Markup Language]
  164568: 0.43%: .rss
    14: 0.36%: .wmv
   3132: 0.35%: .gz  [Gzip compressed files]
    10: 0.35%:  .tar.gz [Compressed archives]
   146: 0.30%: .msi
    69: 0.26%: .rar
  86724: 0.23%: .ico
   844: 0.22%: .avi [AVI movies]
  327878: 0.21%: .png [PNG graphics]
    65: 0.21%: .flv
  26267: 0.53%: [no llistades: 35 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  392762: 23.65%: /recursos/
  19936: 13.12%: /gestib/
 3738358: 12.11%: /images/
  123559: 11.62%: /centres/
  291921: 10.85%: /documentacio/
  70561: 9.66%: /formacio/
  71851: 5.67%: /programes/
  398227: 3.75%: [directori arrel]
  81686: 3.35%: /normativa/
  55192: 2.26%: /suport/
  578384: 1.30%: /principal/
  181258: 0.81%: /novetats/
   7838: 0.62%: /agenda/
  341102: 0.37%: /grafics/
  47220: 0.25%: /logo/
  51802: 0.22%: /weibmail/
  19103: 0.12%: /mon/
   9376: 0.09%: /ubt-educaib/
    23: 0.07%: /no-cgi/
   4770: 0.04%: /cprs/
   844: 0.02%: /iiijornades_menors/
   617: 0.01%: /ivfestadelesmatematiques/
   1978: 0.01%: /forums/
   3967: 0.02%: [no llistats: 11 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!