Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Divendres-01-Jun.-2012 00:00 fins al Dissabte-30-Jun.-2012 23:59 (30.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 4,546,782
Mitjana de peticions exitoses per dia: 151,562
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 212
Peticions exitoses per pàgina: 293,542
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 9,784
Peticions fallades: 265,023
Peticions de redireccionament: 1,210
Fitxers diferents sol.licitats: 25,201
Màquines diferents ateses: 83,835
Transferència total: 81.528 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 2.717 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 10,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Jun. 2012:  4546782: 293542: ++++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Jun. 2012 (293,542 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,500 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 28/Mai./2012:  333274: 21411: +++++++++
 4/Jun./2012:  1077407: 68263: ++++++++++++++++++++++++++++
 11/Jun./2012:  1133779: 71530: +++++++++++++++++++++++++++++
 18/Jun./2012:  1023213: 65803: +++++++++++++++++++++++++++
 25/Jun./2012:  979109: 66535: +++++++++++++++++++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 11/Jun./2012 (71,530 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,000 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  875741: 54875: ++++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  804981: 50040: ++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  717425: 45203: +++++++++++++++++++++++
  Dijous:  709507: 46297: ++++++++++++++++++++++++
Divendres:  847673: 54599: ++++++++++++++++++++++++++++
 Dissabte:  314031: 22707: ++++++++++++
 Diumenge:  277424: 19821: ++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 800 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   76600: 5203: +++++++
 1:   35327: 2814: ++++
 2:   22115: 2019: +++
 3:   33759: 2813: ++++
 4:   17369: 2616: ++++
 5:   16327: 2262: +++
 6:   35488: 2732: ++++
 7:   67836: 5777: ++++++++
 8:  262072: 16166: +++++++++++++++++++++
 9:  449848: 25824: +++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  430083: 25658: +++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  412469: 25140: ++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  437600: 25973: +++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  385163: 23381: ++++++++++++++++++++++++++++++
14:  222223: 14588: +++++++++++++++++++
15:  179393: 12903: +++++++++++++++++
16:  218173: 15353: ++++++++++++++++++++
17:  219605: 14805: +++++++++++++++++++
18:  205677: 13937: ++++++++++++++++++
19:  188307: 12738: ++++++++++++++++
20:  179505: 10985: ++++++++++++++
21:  159651: 9997: +++++++++++++
22:  156972: 10916: ++++++++++++++
23:  135220: 8942: ++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   7281: 0.11%: 10.215.84.66
   6451: 0.05%: 10.216.17.15
   7675:    : 10.216.19.5
   9659:    : 10.216.34.7
  14650: 0.03%: 10.216.39.9
   7848:    : 10.216.53.5
   6650: 0.02%: 10.216.61.10
   7441:    : 10.216.63.9
   6273: 0.03%: 10.216.85.7
   6830:    : 10.216.91.9
   5011:    : 10.216.95.10
   5019: 0.06%: 10.216.97.4
   7276: 0.01%: 10.216.120.4
   6103: 0.01%: 10.216.132.45
   5002: 0.01%: 10.216.142.5
  10641:    : 10.216.147.5
   6860:    : 10.216.151.11
   5877: 0.01%: 10.216.154.7
  11582: 0.03%: 10.216.180.5
   5767: 0.02%: 10.216.184.5
   5900: 0.01%: 10.216.193.135
  12650: 0.01%: 10.216.194.5
   7289: 0.02%: 10.216.195.133
   5229:    : 10.216.201.133
   8381:    : 10.216.205.133
   5388:    : 10.216.208.5
   5972: 0.04%: 10.216.212.233
  14442: 0.02%: 10.216.213.14
   5061:    : 10.216.222.133
   7044:    : 10.216.223.5
   5034:    : 10.216.231.68
   5930: 0.04%: 10.216.243.111
   9783:    : 66.96.128.65
  52104: 0.01%: 66.96.128.72
   5330: 0.56%: 66.249.72.143
   7183: 0.06%: 79.147.230.35
   5717: 0.10%: 80.36.215.165
   7253: 0.02%: 80.38.215.176
  19584: 0.07%: 80.39.101.127
  58926: 0.02%: 82.165.37.22
   9912: 0.02%: 83.53.165.16
  13479: 0.13%: 83.57.43.229
  82737: 0.02%: 85.119.198.5
   5307: 0.12%: 88.8.126.39
   7115: 0.02%: 123.125.67.243
   7337: 0.20%: 130.206.30.222
   8975: 1.25%: 178.154.243.94
  53648: 0.01%: 193.39.68.75
   5926: 2.85%: 207.241.226.38
  27992: 0.01%: 212.36.82.132
  14789: 0.83%: 213.176.161.201
 3905469: 93.16%: [no llistats: 83,784 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 2824532: 200 OK
  98723: 206 Partial content
   1210: 302 Document found elsewhere
 1623527: 304 Not modified since last retrieval
   509: 400 Bad request
   133: 401 Authentication required
   9092: 403 Access forbidden
  238702: 404 Document not found
   123: 405 Method not allowed
   119: 406 Document not acceptable to client
    8: 412 Precondition failed
   530: 500 Internal server error
  15807: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   28284:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  2368920: 0.71%: 
 1kb- 10kb:  1446027: 5.64%: 
 10kb-100kb:  647120: 20.01%: 
100kb- 1Mb:   41535: 15.64%: 
 1Mb- 10Mb:   14269: 41.65%: 
 10Mb-100Mb:    625: 16.06%: 
100Mb- 1Gb:     2: 0.30%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  149927: 47.11%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
   2244: 16.88%: .deb
 2384114: 9.66%: .gif [GIF graphics]
  277642: 5.63%: .htm [Hypertext Markup Language]
  295192: 4.18%: .png [PNG graphics]
   803: 3.87%: .exe [Executables]
   950: 2.50%: .zip [Zip archives]
  93170: 1.59%: .jpg [JPEG graphics]
   465: 1.30%: .pps
  92053: 0.93%: .css
   546: 0.81%: .ppt
   4097: 0.79%: .doc [Microsoft Word document]
  155150: 0.74%: .js
   119: 0.66%: .flv
  13849: 0.50%: .html [Hypertext Markup Language]
    63: 0.42%: .mht
  381826: 0.41%: .rss
  27287: 0.32%: .mp3
    82: 0.26%: .msi
   4653: 0.25%: .swf
    97: 0.21%: .odp
  65423: 0.19%: .ico
    42: 0.13%: .rar
  193751: 0.13%: .gz  [Gzip compressed files]
    4: 0.11%: .wmv
  403233: 0.40%: [no llistades: 32 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  258155: 33.12%: /recursos/
  586068: 17.00%: /ubt-educaib/
 2025418: 10.58%: /images/
  46754: 7.25%: /centres/
  52581: 6.98%: /formacio/
  152061: 6.03%: /documentacio/
  22988: 4.71%: /gestib/
  69935: 4.65%: /programes/
  261683: 3.24%: [directori arrel]
  48610: 2.29%: /normativa/
  26364: 1.46%: /suport/
  316074: 1.06%: /principal/
  389047: 0.57%: /novetats/
  220240: 0.36%: /grafics/
  26991: 0.31%: /logo/
  24647: 0.15%: /weibmail/
   1678: 0.10%: /agenda/
   9872: 0.06%: /mon/
   866: 0.04%: /iiijornades_menors/
   2370: 0.02%: /cprs/
   4380: 0.04%: [no llistats: 15 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!