Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dissabte-01-Jun.-2013 00:00 fins al Diumenge-30-Jun.-2013 23:59 (30.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 8,592,149
Mitjana de peticions exitoses per dia: 286,411
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 186
Peticions exitoses per pàgina: 288,327
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 9,611
Peticions fallades: 631,938
Peticions de redireccionament: 354
Fitxers diferents sol.licitats: 23,522
Màquines diferents ateses: 90,428
Transferència total: 80.207 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 2.673 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 10,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Jun. 2013:  8592149: 288327: +++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Jun. 2013 (288,327 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,500 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 27/Mai./2013:  445159: 8378: ++++
 3/Jun./2013:  2504749: 74631: ++++++++++++++++++++++++++++++
 10/Jun./2013:  2470541: 65045: +++++++++++++++++++++++++++
 17/Jun./2013:  2051658: 71070: +++++++++++++++++++++++++++++
 24/Jun./2013:  1120042: 69203: ++++++++++++++++++++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 3/Jun./2013 (74,631 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,500 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  1277262: 45695: +++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  1482659: 50399: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  1370078: 53979: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  1339827: 49085: +++++++++++++++++++++++++++++++++
Divendres:  1124374: 41936: ++++++++++++++++++++++++++++
 Dissabte:  1081330: 23203: ++++++++++++++++
 Diumenge:  916619: 24030: +++++++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 600 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:  258563: 5514: ++++++++++
 1:  237042: 4142: +++++++
 2:  213846: 3011: ++++++
 3:  212005: 2814: +++++
 4:  198047: 2442: +++++
 5:  198972: 2482: +++++
 6:  237833: 3492: ++++++
 7:  276209: 5839: ++++++++++
 8:  411530: 15778: +++++++++++++++++++++++++++
 9:  582376: 24064: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  568297: 24624: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  539754: 22724: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  543869: 22908: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  508065: 21616: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
14:  408109: 15235: ++++++++++++++++++++++++++
15:  349535: 12976: ++++++++++++++++++++++
16:  381467: 15233: ++++++++++++++++++++++++++
17:  397084: 14303: ++++++++++++++++++++++++
18:  390728: 13214: +++++++++++++++++++++++
19:  364920: 12651: ++++++++++++++++++++++
20:  359598: 11760: ++++++++++++++++++++
21:  348794: 10979: +++++++++++++++++++
22:  330738: 11493: ++++++++++++++++++++
23:  274768: 9033: ++++++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   5007: 0.01%: 10.216.17.15
   6717:    : 10.216.19.5
   7590:    : 10.216.34.7
   8109: 0.01%: 10.216.38.9
   9320: 0.01%: 10.216.39.9
   5140:    : 10.216.48.155
   7510:    : 10.216.56.9
   5196: 0.01%: 10.216.60.5
   5035: 0.08%: 10.216.63.9
   6378:    : 10.216.66.5
  12426: 0.02%: 10.216.67.7
   5193:    : 10.216.85.7
   5500: 0.01%: 10.216.90.5
   7944:    : 10.216.91.9
   5940: 0.06%: 10.216.94.9
   6773:    : 10.216.95.10
   7194:    : 10.216.120.4
   6672:    : 10.216.147.5
   6038:    : 10.216.151.11
   7539: 0.02%: 10.216.180.5
   5163:    : 10.216.193.135
   7140:    : 10.216.194.5
   8975:    : 10.216.195.133
   5300:    : 10.216.213.5
   5351:    : 10.216.219.71
   5395: 0.04%: 46.18.42.252
   6895: 0.10%: 62.43.41.216
  36677: 7.41%: 66.249.72.108
 3798202: 2.49%: 80.39.101.127
  89558: 0.02%: 82.194.88.51
   5439: 0.13%: 83.97.148.68
  89697: 0.02%: 85.119.198.5
  13282: 0.26%: 130.206.30.222
   9099: 0.15%: 134.0.14.56
   6168: 0.37%: 178.154.178.248
  40299: 0.01%: 193.39.68.75
  746564: 0.15%: 213.251.189.209
 3575724: 88.58%: [no llistats: 90,391 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 2847073: 200 OK
  94970: 206 Partial content
   354: 302 Document found elsewhere
 5650106: 304 Not modified since last retrieval
   104: 400 Bad request
   116: 401 Authentication required
   9412: 403 Access forbidden
  578808: 404 Document not found
   104: 405 Method not allowed
  33306: 406 Document not acceptable to client
    13: 412 Precondition failed
   147: 500 Internal server error
   9928: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   30178:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  6318181: 1.33%: 
 1kb- 10kb:  1444995: 5.25%: 
 10kb-100kb:  725959: 21.17%: 
100kb- 1Mb:   57829: 21.84%: 
 1Mb- 10Mb:   14459: 37.46%: 
 10Mb-100Mb:    547: 12.82%: 
100Mb- 1Gb:     1: 0.13%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  154223: 53.18%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
   2334: 9.51%: .deb
 2058129: 8.00%: .gif [GIF graphics]
  333244: 5.52%: .png [PNG graphics]
  250772: 5.14%: .htm [Hypertext Markup Language]
  15693: 3.34%: .doc [Microsoft Word document]
 4820289: 3.19%: .rss
   534: 1.96%: .ppt
   817: 1.64%: .zip [Zip archives]
   545: 1.53%: .exe [Executables]
  70119: 1.37%: .jpg [JPEG graphics]
   480: 0.99%: .pps
  61356: 0.75%: .css
   111: 0.74%: .mht
  34405: 0.74%: .html [Hypertext Markup Language]
  122488: 0.59%: .js
  26312: 0.34%: .mp3
   5133: 0.26%: .swf
    90: 0.25%: .msi
  67518: 0.21%: .ico
    28: 0.16%: .flv
  567529: 0.58%: [no llistades: 38 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  238137: 34.72%: /recursos/
  329373: 14.33%: /programes/
  553329: 9.62%: /ubt-educaib/
 1664867: 9.60%: /images/
  44539: 7.34%: /formacio/
  121347: 6.32%: /documentacio/
  24185: 4.44%: /centres/
 4827248: 3.38%: /novetats/
  218588: 2.88%: [directori arrel]
  36807: 2.41%: /normativa/
  12898: 1.64%: /gestib/
  22488: 1.08%: /suport/
  259431: 0.89%: /principal/
   4299: 0.39%: /agenda/
  181148: 0.31%: /grafics/
  19139: 0.24%: /logo/
   2041: 0.14%: /iiijornades_menors/
  16464: 0.11%: /weibmail/
   9384: 0.06%: /mon/
   587: 0.02%: /vifestadelesmatematiques/
   1539: 0.02%: /cprs/
   139: 0.01%: /reijaumei/
   4172: 0.03%: [no llistats: 14 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!