Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Diumenge-01-Jun.-2014 00:00 fins al Dilluns-30-Jun.-2014 23:59 (30.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 3,329,646
Mitjana de peticions exitoses per dia: 110,990
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 31
Peticions exitoses per pàgina: 234,115
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 7,803
Peticions fallades: 988,953
Peticions de redireccionament: 210
Fitxers diferents sol.licitats: 24,960
Màquines diferents ateses: 84,251
Transferència total: 70.459 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 2.348 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 8,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Jun. 2014:  3329646: 234115: ++++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Jun. 2014 (234,115 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,000 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 26/Mai./2014:   58085: 4526: +++
 2/Jun./2014:  838541: 54763: ++++++++++++++++++++++++++++
 9/Jun./2014:  808526: 56879: +++++++++++++++++++++++++++++
 16/Jun./2014:  781606: 57313: +++++++++++++++++++++++++++++
 23/Jun./2014:  712478: 51621: ++++++++++++++++++++++++++
 30/Jun./2014:  130410: 9013: +++++
Setmana de tràfic màxim: 16/Jun./2014 (57,313 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,500 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  725225: 50459: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  580830: 39143: +++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  539755: 35003: ++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  545212: 39303: +++++++++++++++++++++++++++
Divendres:  447496: 30111: +++++++++++++++++++++
 Dissabte:  207727: 17645: ++++++++++++
 Diumenge:  283401: 22451: +++++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 500 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   59678: 4907: ++++++++++
 1:   37305: 3747: ++++++++
 2:   26773: 2997: ++++++
 3:   42866: 2673: ++++++
 4:   24447: 2943: ++++++
 5:   22512: 2438: +++++
 6:   43056: 3164: +++++++
 7:   68244: 5417: +++++++++++
 8:  189458: 12453: +++++++++++++++++++++++++
 9:  314629: 19817: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  303126: 19308: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  279929: 18032: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  305626: 19222: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  262681: 17073: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
14:  157487: 11014: +++++++++++++++++++++++
15:  130787: 10425: +++++++++++++++++++++
16:  151803: 11046: +++++++++++++++++++++++
17:  156481: 11326: +++++++++++++++++++++++
18:  159954: 11357: +++++++++++++++++++++++
19:  134695: 10320: +++++++++++++++++++++
20:  122257: 8653: ++++++++++++++++++
21:  120055: 9743: ++++++++++++++++++++
22:  118217: 8383: +++++++++++++++++
23:   97580: 7657: ++++++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   5148: 0.01%: 10.216.18.5
   7053: 0.02%: 10.216.19.5
   8144: 0.05%: 10.216.39.9
   6149: 0.01%: 10.216.60.5
   9861: 0.01%: 10.216.67.7
   8423: 0.01%: 10.216.90.5
   6450: 0.01%: 10.216.120.4
   5963:    : 10.216.151.11
   5155: 0.03%: 10.216.180.5
   5849: 0.07%: 10.216.188.2
   5312:    : 10.216.193.135
   5389:    : 10.216.194.5
   6938:    : 10.216.196.132
   7902: 0.08%: 10.216.206.250
   5315:    : 10.216.207.5
   5479:    : 10.216.215.197
   6772:    : 10.216.219.71
   5721: 0.05%: 46.18.42.252
  24828: 0.01%: 69.64.48.59
   6397: 0.01%: 79.158.70.32
  15647: 0.29%: 80.39.101.127
  92129: 0.02%: 82.194.88.51
  66349: 0.59%: 85.119.198.5
   8842: 0.17%: 130.206.30.222
  14386: 0.26%: 134.0.14.56
   8303: 0.18%: 134.0.15.39
 2975742: 98.11%: [no llistats: 84,225 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 2233342: 200 OK
  159703: 206 Partial content
   210: 302 Document found elsewhere
  936601: 304 Not modified since last retrieval
    27: 400 Bad request
    96: 401 Authentication required
   445: 403 Access forbidden
  917262: 404 Document not found
   364: 405 Method not allowed
  61337: 406 Document not acceptable to client
    17: 412 Precondition failed
    33: 500 Internal server error
   9372: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   46110:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  1495882: 0.55%: 
 1kb- 10kb:  1091706: 4.82%: 
 10kb-100kb:  631397: 24.99%: 
100kb- 1Mb:   50668: 25.30%: 
 1Mb- 10Mb:   13601: 36.12%: 
 10Mb-100Mb:    282: 8.22%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  221967: 62.02%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 1572128: 7.51%: .gif [GIF graphics]
  207155: 5.80%: .png [PNG graphics]
  211654: 5.05%: .htm [Hypertext Markup Language]
   799: 3.21%: .deb
   1631: 2.60%: .zip [Zip archives]
   606: 2.50%: .exe [Executables]
   521: 1.56%: .pps
  257521: 1.52%: .rss
  68011: 1.49%: .jpg [JPEG graphics]
   594: 1.20%: .ppt
   5680: 1.15%: .doc [Microsoft Word document]
  20637: 0.80%: .html [Hypertext Markup Language]
  54064: 0.74%: .css
  93172: 0.51%: .js
  26463: 0.43%: .mp3
    76: 0.23%: .mht
    84: 0.22%: .msi
   3359: 0.22%: .swf
  61574: 0.21%: .ico
    35: 0.21%: .flv
  184917: 0.14%: .gz  [Gzip compressed files]
    11: 0.10%:  .tar.gz [Compressed archives]
   605: 0.12%: .docx
    11: 0.11%: .wmv
  336382: 0.43%: [no llistades: 35 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  300451: 47.97%: /recursos/
  109872: 9.47%: /documentacio/
 1324903: 9.20%: /images/
  37326: 7.25%: /formacio/
  91905: 7.13%: /programes/
  511255: 3.33%: /ubt-educaib/
  18035: 2.94%: /gestib/
  41224: 2.94%: /normativa/
  190236: 2.79%: [directori arrel]
  263278: 1.69%: /novetats/
  22928: 1.51%: /centres/
   6095: 1.32%: /agenda/
  211473: 0.89%: /principal/
  22967: 0.57%: /suport/
  129402: 0.27%: /grafics/
  16448: 0.24%: /logo/
   2674: 0.20%: /iiijornades_menors/
  15428: 0.11%: /weibmail/
   7023: 0.06%: /mon/
   190: 0.03%: /reijaumei/
   1565: 0.02%: /cprs/
    31: 0.01%: /wiris/
   215: 0.01%: /vifestadelesmatematiques/
   1022: 0.01%: /forums/
   3700: 0.03%: [no llistats: 10 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!