Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dilluns-01-Jun.-2015 00:00 fins al Dimarts-30-Jun.-2015 23:59 (30.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 3,177,047
Mitjana de peticions exitoses per dia: 105,903
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 47
Peticions exitoses per pàgina: 296,080
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 9,869
Peticions fallades: 1,720,707
Peticions de redireccionament: 585
Fitxers diferents sol.licitats: 27,955
Màquines diferents ateses: 78,753
Línies invàlides en el fitxer log: 2
Transferència total: 84.198 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 2.806 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 10,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Jun. 2015:  3177047: 296080: ++++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Jun. 2015 (296,080 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,500 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 1/Jun./2015:  772341: 73911: ++++++++++++++++++++++++++++++
 8/Jun./2015:  783370: 73995: ++++++++++++++++++++++++++++++
 15/Jun./2015:  752780: 65852: +++++++++++++++++++++++++++
 22/Jun./2015:  633510: 62444: +++++++++++++++++++++++++
 29/Jun./2015:  235046: 19878: ++++++++
Setmana de tràfic màxim: 8/Jun./2015 (73,995 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,000 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  680237: 61299: +++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  703673: 55705: ++++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  487485: 43303: ++++++++++++++++++++++
  Dijous:  484358: 50695: ++++++++++++++++++++++++++
Divendres:  413237: 37730: +++++++++++++++++++
 Dissabte:  197353: 24069: +++++++++++++
 Diumenge:  210704: 23279: ++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 600 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   71957: 10708: ++++++++++++++++++
 1:   37617: 5370: +++++++++
 2:   29622: 5274: +++++++++
 3:   48443: 7412: +++++++++++++
 4:   25615: 4459: ++++++++
 5:   25241: 4488: ++++++++
 6:   49597: 5667: ++++++++++
 7:   76540: 7894: ++++++++++++++
 8:  184778: 14969: +++++++++++++++++++++++++
 9:  291022: 21733: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  273299: 21046: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  260890: 23443: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  291179: 22530: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  254351: 21468: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
14:  149003: 14221: ++++++++++++++++++++++++
15:  123528: 10868: +++++++++++++++++++
16:  142463: 12712: ++++++++++++++++++++++
17:  147006: 12236: +++++++++++++++++++++
18:  136792: 13039: ++++++++++++++++++++++
19:  128304: 13233: +++++++++++++++++++++++
20:  110966: 9629: +++++++++++++++++
21:  111715: 12337: +++++++++++++++++++++
22:  113866: 11698: ++++++++++++++++++++
23:   93253: 9646: +++++++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   5536: 0.29%: 5.9.81.113
  13511: 0.24%: 5.9.116.101
   5859: 0.01%: 10.216.16.10
   7383: 0.01%: 10.216.18.5
   6267: 0.01%: 10.216.19.5
   5265:    : 10.216.38.9
   6868: 0.03%: 10.216.39.9
   6267:    : 10.216.60.5
   5330: 0.02%: 10.216.62.7
   5400: 0.04%: 10.216.65.5
   7024: 0.02%: 10.216.67.7
   5077: 0.01%: 10.216.85.7
   8628: 0.03%: 10.216.90.5
   5653:    : 10.216.151.11
   6365: 0.01%: 10.216.180.5
  11601: 0.33%: 10.216.188.2
   6947:    : 10.216.196.132
   5211:    : 10.216.226.133
   6211: 0.06%: 46.18.42.252
  17811: 2.24%: 68.180.228.240
  31695: 0.01%: 69.64.48.59
  57289: 0.01%: 82.194.88.51
   9453:    : 84.127.237.221
  56798: 0.73%: 85.119.198.5
  13619: 0.10%: 88.17.5.242
   6645: 1.66%: 104.40.190.246
   8545: 0.16%: 130.206.30.222
  17002: 0.31%: 134.0.15.39
   6582: 0.90%: 157.55.39.79
   8374: 0.12%: 178.255.215.85
   7445: 1.01%: 207.46.13.16
 2805386: 91.61%: [no llistats: 78,722 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 2210953: 200 OK
  112727: 206 Partial content
   585: 302 Document found elsewhere
  853367: 304 Not modified since last retrieval
    42: 400 Bad request
   110: 401 Authentication required
   1347: 403 Access forbidden
 1580847: 404 Document not found
   2892: 405 Method not allowed
  123739: 406 Document not acceptable to client
    8: 412 Precondition failed
   125: 500 Internal server error
  11546: 501 Request type not supported
    51: 502 Error at upstream server

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   43219:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     3:    : 
 101b- 1kb:  1383198: 0.43%: 
 1kb- 10kb:  1050522: 4.06%: 
 10kb-100kb:  611100: 19.27%: 
100kb- 1Mb:   70012: 26.68%: 
 1Mb- 10Mb:   18711: 44.01%: 
 10Mb-100Mb:    282: 5.55%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  211653: 67.95%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 1426921: 5.87%: .gif [GIF graphics]
  259427: 4.95%: .htm [Hypertext Markup Language]
  215424: 4.86%: .png [PNG graphics]
   976: 2.39%: .pps
   1744: 2.03%: .zip [Zip archives]
   867: 1.60%: .ppt
   8629: 1.55%: .doc [Microsoft Word document]
  73226: 1.36%: .jpg [JPEG graphics]
  189072: 1.23%: .rss
   297: 0.87%: .deb
  32698: 0.85%: .html [Hypertext Markup Language]
   512: 0.67%: .exe [Executables]
  47607: 0.58%: .css
  86393: 0.46%: .js
   223: 0.41%: .mht
    93: 0.38%: .ppsx
  10711: 0.31%: .mp3
    63: 0.31%: .flv
   847: 0.20%: .xls
   4341: 0.20%: .swf
    16: 0.19%: .wmv
  54318: 0.16%: .ico
   964: 0.15%: .docx
    51: 0.12%: .msi
  549974: 0.36%: [no llistades: 36 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  279187: 40.57%: /recursos/
  146043: 13.20%: /programes/
  41127: 10.47%: /formacio/
  122133: 10.44%: /documentacio/
  69796: 9.35%: /normativa/
 1181790: 7.02%: /images/
  178135: 2.40%: [directori arrel]
  194348: 1.39%: /novetats/
  16368: 1.09%: /gestib/
  536010: 0.98%: /ubt-educaib/
  199985: 0.91%: /principal/
  27463: 0.65%: /suport/
  21598: 0.49%: /centres/
  16850: 0.22%: /logo/
   2448: 0.20%: /agenda/
  113703: 0.20%: /grafics/
   2604: 0.19%: /iiijornades_menors/
  13691: 0.09%: /weibmail/
   6674: 0.05%: /mon/
   168: 0.02%: /reijaumei/
   655: 0.02%: /vfestadelesmatematiques/
   1531: 0.01%: /cprs/
   253: 0.01%: /vifestadelesmatematiques/
    33: 0.01%: /wiris/
   4454: 0.02%: [no llistats: 12 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!