Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dimecres-01-Jun.-2016 00:00 fins al Dijous-30-Jun.-2016 23:59 (30.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 3,308,049
Mitjana de peticions exitoses per dia: 110,270
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 67
Peticions exitoses per pàgina: 262,539
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 8,751
Peticions fallades: 2,017,905
Peticions de redireccionament: 204
Fitxers diferents sol.licitats: 24,570
Màquines diferents ateses: 87,100
Línies invàlides en el fitxer log: 2
Transferència total: 96.975 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 3.232 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 8,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Jun. 2016:  3308049: 262539: +++++++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Jun. 2016 (262,539 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,000 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 30/Mai./2016:  498276: 40051: +++++++++++++++++++++
 6/Jun./2016:  886069: 63422: ++++++++++++++++++++++++++++++++
 13/Jun./2016:  772480: 62887: ++++++++++++++++++++++++++++++++
 20/Jun./2016:  639670: 54903: ++++++++++++++++++++++++++++
 27/Jun./2016:  511554: 41276: +++++++++++++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 6/Jun./2016 (63,422 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,500 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  582422: 43291: +++++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  510581: 40261: +++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  665217: 51535: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  647406: 50513: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Divendres:  468760: 38112: ++++++++++++++++++++++++++
 Dissabte:  203796: 18324: +++++++++++++
 Diumenge:  229867: 20503: ++++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 500 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   62799: 5496: +++++++++++
 1:   39859: 3723: ++++++++
 2:   31760: 3724: ++++++++
 3:   48109: 3668: ++++++++
 4:   26837: 3441: +++++++
 5:   28975: 3683: ++++++++
 6:   49958: 4422: +++++++++
 7:   81343: 5819: ++++++++++++
 8:  190477: 14091: +++++++++++++++++++++++++++++
 9:  285487: 20366: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  276699: 20576: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  263275: 19164: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  286703: 20327: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  246625: 20116: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
14:  158041: 12654: ++++++++++++++++++++++++++
15:  146259: 13085: +++++++++++++++++++++++++++
16:  161991: 12172: +++++++++++++++++++++++++
17:  163639: 12721: ++++++++++++++++++++++++++
18:  155626: 12730: ++++++++++++++++++++++++++
19:  140250: 11485: +++++++++++++++++++++++
20:  121995: 10658: ++++++++++++++++++++++
21:  117424: 10021: +++++++++++++++++++++
22:  124306: 9942: ++++++++++++++++++++
23:   99612: 8455: +++++++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   5389:    : 10.216.16.10
   5718: 0.01%: 10.216.18.5
   9819: 0.01%: 10.216.19.5
  10593: 0.05%: 10.216.39.9
   6616: 0.02%: 10.216.60.5
   8955: 0.04%: 10.216.62.7
   6799: 0.02%: 10.216.64.5
   5716: 0.02%: 10.216.65.5
   7334: 0.01%: 10.216.67.7
  10698: 0.01%: 10.216.90.5
   5625: 0.05%: 10.216.94.9
   5290: 0.01%: 10.216.129.5
   5326:    : 10.216.147.5
   7162: 0.03%: 10.216.180.5
  12765: 0.19%: 10.216.188.2
  10029: 1.65%: 66.249.78.22
  20410: 3.13%: 68.180.230.219
  71532: 0.93%: 85.119.198.5
   9298: 0.16%: 130.206.30.222
  19725: 0.37%: 134.0.15.39
  66608: 0.02%: 136.243.74.161
   7048: 0.05%: 141.105.100.163
  10631: 1.32%: 216.218.147.199
   6249: 0.11%: 217.126.124.96
 2972714: 91.82%: [no llistats: 87,076 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 2351068: 200 OK
  115286: 206 Partial content
   204: 302 Document found elsewhere
  841695: 304 Not modified since last retrieval
    39: 400 Bad request
    72: 401 Authentication required
   456: 403 Access forbidden
 1843327: 404 Document not found
   188: 405 Method not allowed
  156849: 406 Document not acceptable to client
    14: 500 Internal server error
  16960: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   30104:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  1448278: 0.40%: 
 1kb- 10kb:  1102082: 3.47%: 
 10kb-100kb:  615771: 17.51%: 
100kb- 1Mb:   86865: 28.72%: 
 1Mb- 10Mb:   24663: 43.74%: 
 10Mb-100Mb:    286: 6.15%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  211407: 70.83%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 1491297: 5.25%: .gif [GIF graphics]
  239037: 4.44%: .htm [Hypertext Markup Language]
  215323: 4.01%: .png [PNG graphics]
   663: 3.09%: .deb
   1941: 1.80%: .zip [Zip archives]
   520: 1.58%: .pps
  214364: 1.45%: .rss
  153636: 1.20%: .jpg [JPEG graphics]
   780: 1.17%: .exe [Executables]
   6142: 1.15%: .doc [Microsoft Word document]
   497: 0.80%: .ppt
  21131: 0.59%: .html [Hypertext Markup Language]
  47526: 0.54%: .css
  95917: 0.45%: .js
   3095: 0.31%: .docx
  11694: 0.28%: .mp3
  65830: 0.17%: .ico
    5: 0.12%: .wmv
    50: 0.11%: .msi
   3490: 0.11%: .swf
   107: 0.10%: .pptx
  523597: 0.46%: [no llistades: 35 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  276250: 44.00%: /recursos/
  138463: 14.23%: /documentacio/
  93647: 8.78%: /normativa/
  29150: 7.21%: /formacio/
  61363: 7.06%: /programes/
 1349014: 6.82%: /images/
  507608: 3.18%: /ubt-educaib/
  196713: 2.40%: [directori arrel]
  219929: 1.60%: /novetats/
  16147: 1.56%: /gestib/
  18156: 0.90%: /centres/
  15865: 0.71%: /suport/
  205283: 0.55%: /principal/
  26458: 0.29%: /logo/
  129010: 0.20%: /grafics/
   1972: 0.17%: /agenda/
   1835: 0.15%: /iiijornades_menors/
   9176: 0.05%: /weibmail/
   5763: 0.05%: /mon/
   161: 0.03%: /reijaumei/
   1576: 0.01%: /cprs/
   183: 0.01%: /vifestadelesmatematiques/
   4327: 0.04%: [no llistats: 10 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!