Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Divendres-01-Jun.-2018 00:00 fins al Dissabte-30-Jun.-2018 23:59 (30.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 3,226,987
Mitjana de peticions exitoses per dia: 107,568
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 5,174
Peticions exitoses per pàgina: 253,400
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 8,446
Peticions fallades: 2,922,946
Peticions de redireccionament: 536
Fitxers diferents sol.licitats: 21,120
Màquines diferents ateses: 84,521
Transferència total: 90.647 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 3.021 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 8,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Jun. 2018:  3226987: 253400: ++++++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Jun. 2018 (253,400 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,500 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 28/Mai./2018:  224268: 18074: ++++++++
 4/Jun./2018:  787621: 54321: ++++++++++++++++++++++
 11/Jun./2018:  721990: 56045: +++++++++++++++++++++++
 18/Jun./2018:  745382: 67531: ++++++++++++++++++++++++++++
 25/Jun./2018:  747726: 57429: +++++++++++++++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 18/Jun./2018 (67,531 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,500 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  536595: 35645: ++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  546510: 45305: +++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  537260: 39146: +++++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  511098: 41333: ++++++++++++++++++++++++++++
Divendres:  574400: 40710: ++++++++++++++++++++++++++++
 Dissabte:  274600: 25586: ++++++++++++++++++
 Diumenge:  246524: 25675: ++++++++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 500 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   52902: 6061: +++++++++++++
 1:   29641: 4630: ++++++++++
 2:   23501: 3602: ++++++++
 3:   36376: 3597: ++++++++
 4:   18209: 4060: +++++++++
 5:   19728: 4149: +++++++++
 6:   52490: 5596: ++++++++++++
 7:   94021: 7944: ++++++++++++++++
 8:  225226: 13832: ++++++++++++++++++++++++++++
 9:  299381: 18945: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  270755: 17938: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  257026: 18119: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  277279: 18146: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  234288: 16264: +++++++++++++++++++++++++++++++++
14:  149011: 12524: ++++++++++++++++++++++++++
15:  138730: 11621: ++++++++++++++++++++++++
16:  153550: 12046: +++++++++++++++++++++++++
17:  159812: 12273: +++++++++++++++++++++++++
18:  163192: 13121: +++++++++++++++++++++++++++
19:  142573: 11635: ++++++++++++++++++++++++
20:  122521: 10767: ++++++++++++++++++++++
21:  110718: 9707: ++++++++++++++++++++
22:  112727: 9484: +++++++++++++++++++
23:   83330: 7339: +++++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   5729:    : 10.216.16.10
   5123: 0.02%: 10.216.19.5
   8186: 0.03%: 10.216.39.9
   5792: 0.01%: 10.216.49.5
   6340: 0.02%: 10.216.62.7
   5514: 0.01%: 10.216.66.5
   6069: 0.02%: 10.216.90.5
  14681: 0.03%: 10.216.94.9
   5730: 0.02%: 10.216.154.7
   6558: 0.05%: 10.216.180.5
   7219: 0.08%: 10.216.188.2
   7835: 0.05%: 10.216.214.148
   8834: 0.17%: 46.229.168.66
  16256: 0.25%: 66.249.93.43
  16632: 0.24%: 66.249.93.45
  16491: 0.22%: 66.249.93.47
  12587: 0.02%: 83.35.133.211
  16301:    : 85.119.198.18
   8797: 0.15%: 130.206.30.222
  18416: 6.38%: 130.211.196.84
  12123: 1.50%: 141.8.142.8
 3015774: 90.72%: [no llistats: 84,500 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 2604962: 200 OK
  50563: 206 Partial content
   536: 302 Document found elsewhere
  571462: 304 Not modified since last retrieval
   421: 400 Bad request
   266: 401 Authentication required
   3833: 403 Access forbidden
 2730661: 404 Document not found
   2126: 405 Method not allowed
  181390: 406 Document not acceptable to client
    7: 412 Precondition failed
   204: 500 Internal server error
   3978: 501 Request type not supported
    60: 502 Error at upstream server

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   62298:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     3:    : 
 101b- 1kb:  1327614: 0.48%: 
 1kb- 10kb:  1211883: 4.45%: 
 10kb-100kb:  529307: 15.41%: 
100kb- 1Mb:   61757: 18.35%: 
 1Mb- 10Mb:   34005: 57.85%: 
 10Mb-100Mb:    114: 2.08%: 
100Mb- 1Gb:     6: 1.36%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  149203: 72.02%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 1747382: 6.93%: .gif [GIF graphics]
  280673: 4.76%: .png [PNG graphics]
  230041: 4.51%: .htm [Hypertext Markup Language]
   1605: 1.98%: .zip [Zip archives]
    63: 1.52%: .mp4
   520: 1.52%: .pps
  71835: 1.19%: .jpg [JPEG graphics]
   4944: 1.08%: .doc [Microsoft Word document]
  64086: 0.76%: .css
  20436: 0.50%: .html [Hypertext Markup Language]
   3691: 0.41%: .docx
  93756: 0.40%: .js
   181: 0.40%: .ppt
   1302: 0.36%: .exe [Executables]
  71773: 0.22%: .rss
  77783: 0.21%: .ico
    74: 0.18%: .ppsx
    68: 0.17%: .msi
   150: 0.15%: .mht
   4626: 0.12%: .mp3
    27: 0.10%: .deb
   3474: 0.10%: .swf
  399294: 0.38%: [no llistades: 32 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  199857: 51.06%: /recursos/
  106562: 10.79%: /documentacio/
 1557674: 8.59%: /images/
  113023: 8.54%: /normativa/
  52233: 7.61%: /programes/
  20313: 6.36%: /formacio/
  225194: 2.61%: [directori arrel]
  219235: 1.05%: /principal/
  15039: 1.02%: /gestib/
  10370: 0.52%: /centres/
  75937: 0.35%: /novetats/
  11733: 0.32%: /suport/
  70996: 0.27%: /logo/
  133566: 0.19%: /grafics/
  376218: 0.18%: /ubt-educaib/
  26612: 0.15%: /weibmail/
   1966: 0.11%: /agenda/
   1199: 0.11%: /iiijornades_menors/
   251: 0.08%: /reijaumei/
   4955: 0.04%: /mon/
   1356: 0.01%: /cprs/
   133: 0.01%: /vifestadelesmatematiques/
   2565: 0.02%: [no llistats: 14 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!