Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Diumenge-01-Mai.-2011 00:00 fins al Dimarts-31-Mai.-2011 23:59 (31.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 6,154,720
Mitjana de peticions exitoses per dia: 198,543
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 204
Peticions exitoses per pàgina: 424,333
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 13,688
Peticions fallades: 145,949
Peticions de redireccionament: 361
Fitxers diferents sol.licitats: 28,608
Màquines diferents ateses: 89,327
Línies invàlides en el fitxer log: 8
Transferència total: 104.780 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 3.380 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 15,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Mai. 2011:  6154720: 424333: +++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Mai. 2011 (424,333 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 4,000 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: ------: 
 25/Abr./2011:   81487:  5784: ++
 2/Mai./2011:  1334283: 91522: +++++++++++++++++++++++
 9/Mai./2011:  1286208: 88695: +++++++++++++++++++++++
 16/Mai./2011:  1375696: 95767: ++++++++++++++++++++++++
 23/Mai./2011:  1508852: 105036: +++++++++++++++++++++++++++
 30/Mai./2011:  568194: 37529: ++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 23/Mai./2011 (105,036 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 3,000 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  1320455: 89343: ++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  1249390: 83431: ++++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  933987: 66853: +++++++++++++++++++++++
  Dijous:  948418: 63831: ++++++++++++++++++++++
Divendres:  900951: 60294: +++++++++++++++++++++
 Dissabte:  333069: 25983: +++++++++
 Diumenge:  468450: 34598: ++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,000 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   88205: 6785: +++++++
 1:   47387: 4214: +++++
 2:   29279: 3031: ++++
 3:   22275: 3145: ++++
 4:   18576: 3049: ++++
 5:   23190: 3067: ++++
 6:   41079: 3435: ++++
 7:   79897: 6138: +++++++
 8:  301917: 20089: +++++++++++++++++++++
 9:  534274: 35532: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  577680: 37372: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  557683: 37709: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  573671: 38077: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  507912: 33463: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
14:  324032: 22206: +++++++++++++++++++++++
15:  263667: 18103: +++++++++++++++++++
16:  301228: 20007: +++++++++++++++++++++
17:  306119: 21314: ++++++++++++++++++++++
18:  313223: 21725: ++++++++++++++++++++++
19:  290620: 20343: +++++++++++++++++++++
20:  276118: 19336: ++++++++++++++++++++
21:  253059: 17436: ++++++++++++++++++
22:  245799: 16278: +++++++++++++++++
23:  177830: 12479: +++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   6213: 0.02%: 10.215.80.17
   5403: 0.03%: 10.215.80.64
   7703: 0.05%: 10.215.84.66
   6449: 0.01%: 10.216.36.5
   7301:    : 10.216.43.5
   8640: 0.08%: 10.216.44.1
   8191:    : 10.216.53.5
   7400: 0.09%: 10.216.98.125
  28902: 0.15%: 10.216.110.191
   6362:    : 10.216.120.4
   6481: 0.05%: 10.216.132.9
   6138:    : 10.216.147.5
  14973: 0.14%: 10.216.180.2
   7181: 0.03%: 10.216.182.73
   8378: 0.05%: 10.216.182.155
   6985:    : 10.216.190.5
   5288:    : 10.216.193.169
   9505: 0.01%: 10.216.194.5
   7028: 0.01%: 10.216.206.173
   9601:    : 10.216.207.133
   8571:    : 10.216.208.5
   5235:    : 10.216.213.14
   6097: 0.01%: 10.216.221.86
   6708: 0.01%: 10.216.223.5
   5953: 0.03%: 10.216.243.111
   8560: 0.06%: 62.43.98.199
   6310: 0.01%: 62.43.185.167
   8958: 0.14%: 65.17.213.35
   5625: 0.45%: 66.249.72.76
   6700: 0.79%: 66.249.72.239
  26674: 7.58%: 67.195.112.106
  11071: 1.26%: 77.88.26.27
   6116: 0.02%: 79.144.133.216
   5350: 0.10%: 80.26.117.70
   6188: 0.04%: 80.38.215.176
  36299: 0.03%: 80.39.101.127
   9235: 0.09%: 80.58.205.38
  13290: 0.16%: 80.58.205.96
   7622: 0.28%: 80.59.74.176
   5012: 0.02%: 81.35.246.235
   5886: 0.02%: 83.33.193.79
   6693: 0.05%: 83.36.51.39
   7011: 0.06%: 83.36.54.249
   5189: 0.01%: 89.140.190.216
  97471: 0.02%: 95.215.61.27
   8138: 0.01%: 123.125.67.243
  27521: 0.35%: 130.206.30.222
   5411: 0.01%: 195.235.2.3
  26115: 0.01%: 212.36.82.132
  11286: 0.26%: 213.176.161.198
  19321: 0.36%: 213.176.161.200
   8591: 0.33%: 213.176.161.204
   9751: 0.26%: 213.176.161.205
   9230: 0.22%: 213.176.161.206
   5960: 0.02%: 213.239.218.80
  122323: 0.03%: 217.76.156.78
   5915: 0.07%: 217.127.251.251
 5403212: 86.10%: [no llistats: 89,270 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 4059603: 200 OK
  150341: 206 Partial content
   361: 302 Document found elsewhere
 1944776: 304 Not modified since last retrieval
   118: 400 Bad request
   331: 401 Authentication required
   665: 403 Access forbidden
  131901: 404 Document not found
    12: 405 Method not allowed
   165: 406 Document not acceptable to client
    9: 412 Precondition failed
   402: 500 Internal server error
  12346: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   31176:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  2971933: 0.71%: 
 1kb- 10kb:  2157955: 6.92%: 
 10kb-100kb:  918308: 21.16%: 
100kb- 1Mb:   57546: 16.54%: 
 1Mb- 10Mb:   17304: 44.58%: 
 10Mb-100Mb:    497: 9.98%: 
100Mb- 1Gb:     1: 0.10%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  207079: 57.54%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 3750253: 10.21%: .gif [GIF graphics]
  396723: 6.75%: .htm [Hypertext Markup Language]
   1785: 3.95%: .zip [Zip archives]
  284585: 3.70%: .jpg [JPEG graphics]
   944: 2.69%: .exe [Executables]
  95166: 2.65%: .swf
   671: 2.33%: .pps
   800: 2.31%: .ppt
   9268: 1.24%: .doc [Microsoft Word document]
  232115: 0.72%: .js
  56919: 0.72%: .mp3
  111411: 0.72%: .css
  83847: 0.52%: .gz  [Gzip compressed files]
    16: 0.50%:  .tar.gz [Compressed archives]
  23989: 0.51%: .html [Hypertext Markup Language]
  356669: 0.50%: .rss
   119: 0.48%: .mht
   102: 0.34%: .flv
   160: 0.32%: .odp
   129: 0.30%: .msi
    13: 0.30%: .wmv
  88277: 0.21%: .ico
   136: 0.20%: .deb
  258188: 0.17%: .png [PNG graphics]
   1182: 0.13%: .xls
    36: 0.12%: .rar
  194154: 0.39%: [no llistades: 34 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  457436: 29.90%: /recursos/
  130591: 20.47%: /centres/
  142201: 11.56%: /formacio/
 3065442: 9.94%: /images/
  177799: 6.62%: /documentacio/
  62184: 5.36%: /programes/
  18481: 3.78%: /gestib/
  340518: 3.28%: [directori arrel]
  72033: 2.88%: /normativa/
  40383: 1.55%: /suport/
  112159: 1.54%: /logo/
  468208: 1.08%: /principal/
  370475: 0.76%: /novetats/
  361232: 0.36%: /grafics/
  253033: 0.25%: /ubt-educaib/
   3186: 0.23%: /agenda/
  43787: 0.19%: /weibmail/
  15422: 0.08%: /mon/
   6916: 0.07%: /vfestadelesmatematiques/
   5009: 0.04%: /cprs/
   1127: 0.02%: /iiijornades_menors/
   662: 0.01%: /ivfestadelesmatematiques/
   6436: 0.03%: [no llistats: 12 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!