Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dimecres-01-Mai.-2013 00:00 fins al Divendres-31-Mai.-2013 23:59 (31.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 8,936,288
Mitjana de peticions exitoses per dia: 288,273
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 187
Peticions exitoses per pàgina: 284,226
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 9,168
Peticions fallades: 789,278
Peticions de redireccionament: 260
Fitxers diferents sol.licitats: 25,540
Màquines diferents ateses: 97,947
Transferència total: 84.267 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 2.718 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 10,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Mai. 2013:  8936288: 284226: +++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Mai. 2013 (284,226 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,500 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 29/Abr./2013:  1438860: 41809: +++++++++++++++++
 6/Mai./2013:  1846971: 61959: +++++++++++++++++++++++++
 13/Mai./2013:  2162029: 67727: ++++++++++++++++++++++++++++
 20/Mai./2013:  1772864: 60379: +++++++++++++++++++++++++
 27/Mai./2013:  1715564: 52352: +++++++++++++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 13/Mai./2013 (67,727 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,000 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  1338207: 44918: +++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  1196051: 51386: ++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  1439219: 49745: +++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  1518220: 54909: ++++++++++++++++++++++++++++
Divendres:  1619489: 46239: ++++++++++++++++++++++++
 Dissabte:  907486: 19395: ++++++++++
 Diumenge:  917616: 17634: +++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 600 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:  278433: 4822: +++++++++
 1:  251585: 3196: ++++++
 2:  224284: 2731: +++++
 3:  234800: 2368: ++++
 4:  197833: 2818: +++++
 5:  201597: 2833: +++++
 6:  214437: 3961: +++++++
 7:  248635: 5582: ++++++++++
 8:  447551: 14714: +++++++++++++++++++++++++
 9:  615979: 23848: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  581698: 24589: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  549847: 23625: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  581946: 24200: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  535398: 21968: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
14:  393730: 14963: +++++++++++++++++++++++++
15:  383311: 12115: +++++++++++++++++++++
16:  416474: 14419: +++++++++++++++++++++++++
17:  399703: 13551: +++++++++++++++++++++++
18:  401960: 13199: ++++++++++++++++++++++
19:  394992: 11687: ++++++++++++++++++++
20:  374126: 12250: +++++++++++++++++++++
21:  340800: 11308: +++++++++++++++++++
22:  352841: 11464: ++++++++++++++++++++
23:  314328: 8015: ++++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   5361: 0.01%: 10.215.80.68
   5347:    : 10.216.15.9
   5474: 0.01%: 10.216.18.5
  11685:    : 10.216.19.5
  10648: 0.01%: 10.216.34.7
  10969:    : 10.216.38.9
  14744: 0.02%: 10.216.39.9
   6094:    : 10.216.41.5
   5284: 0.01%: 10.216.55.5
   8438:    : 10.216.56.9
   6080:    : 10.216.60.5
   5105:    : 10.216.61.10
   7060: 0.01%: 10.216.63.9
   8084: 0.01%: 10.216.66.5
  11479: 0.02%: 10.216.67.7
   5760: 0.01%: 10.216.71.9
   5815:    : 10.216.89.5
   9907: 0.01%: 10.216.90.5
  13451: 0.02%: 10.216.91.9
   6492: 0.02%: 10.216.94.9
   9771:    : 10.216.95.10
   5790: 0.01%: 10.216.96.5
   5064: 0.02%: 10.216.104.5
   6238:    : 10.216.120.4
   5808:    : 10.216.144.5
   5260: 0.04%: 10.216.145.15
   7386:    : 10.216.147.5
   6168: 0.01%: 10.216.148.5
   5488: 0.04%: 10.216.149.7
   7923:    : 10.216.151.11
  10566: 0.05%: 10.216.180.5
   7445: 0.03%: 10.216.184.5
   5350:    : 10.216.190.5
   6873:    : 10.216.191.8
   5029: 0.01%: 10.216.193.135
  10684: 0.01%: 10.216.194.5
   9146: 0.01%: 10.216.195.133
   6503:    : 10.216.206.136
   6295: 0.02%: 10.216.207.133
   5962: 0.01%: 10.216.213.5
   6125:    : 10.216.219.71
   5419:    : 10.216.223.5
   6107: 0.02%: 46.18.42.252
   7325: 0.14%: 62.43.41.216
   9089: 1.37%: 66.249.73.38
   7526: 1.35%: 66.249.75.108
  29246: 5.34%: 66.249.76.108
 4285237: 2.53%: 80.39.101.127
  91198: 0.02%: 82.194.88.51
   6023: 0.05%: 83.43.47.166
  64939: 0.01%: 85.119.198.5
   8322: 0.03%: 88.15.3.140
   7088: 0.10%: 88.23.227.136
  14385: 0.35%: 130.206.30.222
   9316: 0.13%: 134.0.14.56
   6108: 0.70%: 178.154.178.248
  76580: 0.02%: 193.39.68.75
   8056: 0.14%: 195.57.19.101
   7436:    : 204.93.167.38
   7099: 0.25%: 213.176.161.201
  397518: 0.08%: 213.251.189.209
 3574120: 86.91%: [no llistats: 97,886 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 2799476: 200 OK
  109283: 206 Partial content
   260: 302 Document found elsewhere
 6027529: 304 Not modified since last retrieval
    92: 400 Bad request
   125: 401 Authentication required
   8283: 403 Access forbidden
  727731: 404 Document not found
   142: 405 Method not allowed
  44386: 406 Document not acceptable to client
    2: 412 Precondition failed
    76: 500 Internal server error
   8441: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   29908:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  6716254: 1.34%: 
 1kb- 10kb:  1351601: 5.04%: 
 10kb-100kb:  766972: 20.72%: 
100kb- 1Mb:   55021: 18.38%: 
 1Mb- 10Mb:   15867: 39.89%: 
 10Mb-100Mb:    665: 14.63%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  165145: 51.01%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
   3653: 13.95%: .deb
 2025282: 7.69%: .gif [GIF graphics]
  282241: 5.47%: .png [PNG graphics]
  258838: 4.99%: .htm [Hypertext Markup Language]
 4966096: 3.01%: .rss
   1184: 2.61%: .zip [Zip archives]
  108732: 1.79%: .jpg [JPEG graphics]
   629: 1.58%: .pps
   476: 1.19%: .exe [Executables]
   5024: 0.95%: .doc [Microsoft Word document]
   454: 0.85%: .ppt
  59307: 0.68%: .css
  23115: 0.64%: .html [Hypertext Markup Language]
  132466: 0.57%: .js
  31754: 0.57%: .mp3
   173: 0.46%: .mht
   115: 0.43%: .flv
   7276: 0.41%: .swf
    96: 0.29%: .msi
  79178: 0.23%: .ico
    49: 0.14%: .ppsx
  785005: 0.50%: [no llistades: 33 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  328969: 34.58%: /recursos/
  770956: 14.10%: /ubt-educaib/
  80644: 11.59%: /formacio/
 1664305: 9.17%: /images/
  109838: 8.41%: /programes/
  112808: 5.98%: /documentacio/
  54582: 4.05%: /normativa/
 4974417: 3.16%: /novetats/
  232155: 2.72%: [directori arrel]
  25205: 2.07%: /centres/
   9737: 0.96%: /gestib/
  20968: 0.94%: /suport/
  289887: 0.89%: /principal/
   3865: 0.40%: /agenda/
  199058: 0.30%: /grafics/
  16745: 0.19%: /logo/
   2540: 0.17%: /iiijornades_menors/
  19110: 0.12%: /weibmail/
  12389: 0.08%: /mon/
   1443: 0.03%: /vifestadelesmatematiques/
   2088: 0.02%: /cprs/
   124: 0.02%: /reijaumei/
   472: 0.01%: /vfestadelesmatematiques/
   3983: 0.02%: [no llistats: 10 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!