Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dijous-01-Mai.-2014 00:00 fins al Dissabte-31-Mai.-2014 23:59 (31.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 4,201,575
Mitjana de peticions exitoses per dia: 135,537
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 43
Peticions exitoses per pàgina: 280,459
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 9,047
Peticions fallades: 1,133,113
Peticions de redireccionament: 198
Fitxers diferents sol.licitats: 26,775
Màquines diferents ateses: 100,564
Transferència total: 91.914 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 2.965 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 10,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Mai. 2014:  4201575: 280459: +++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Mai. 2014 (280,459 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,500 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 28/Abr./2014:  300970: 24051: ++++++++++
 5/Mai./2014:  889716: 61530: +++++++++++++++++++++++++
 12/Mai./2014:  958183: 63302: ++++++++++++++++++++++++++
 19/Mai./2014:  1135309: 72621: ++++++++++++++++++++++++++++++
 26/Mai./2014:  917397: 58955: ++++++++++++++++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 19/Mai./2014 (72,621 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,500 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  751153: 50451: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  751809: 47625: ++++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  705843: 46556: ++++++++++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  727754: 47526: ++++++++++++++++++++++++++++++++
Divendres:  716687: 45215: +++++++++++++++++++++++++++++++
 Dissabte:  276546: 21956: +++++++++++++++
 Diumenge:  271783: 21130: +++++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 600 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   65521: 4540: ++++++++
 1:   36721: 3626: +++++++
 2:   28889: 2665: +++++
 3:   44539: 3011: ++++++
 4:   24772: 2632: +++++
 5:   23718: 2716: +++++
 6:   46338: 3530: ++++++
 7:   80236: 6300: +++++++++++
 8:  254134: 15310: ++++++++++++++++++++++++++
 9:  398836: 22581: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  379517: 23144: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  367133: 23085: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  379810: 23825: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  335261: 20745: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
14:  200943: 14976: +++++++++++++++++++++++++
15:  171239: 12412: +++++++++++++++++++++
16:  194040: 13158: ++++++++++++++++++++++
17:  187988: 13049: ++++++++++++++++++++++
18:  192214: 13424: +++++++++++++++++++++++
19:  189655: 12638: ++++++++++++++++++++++
20:  175526: 11678: ++++++++++++++++++++
21:  162111: 11933: ++++++++++++++++++++
22:  152439: 11291: +++++++++++++++++++
23:  109995: 8190: ++++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   5106: 0.07%: 10.215.84.66
   5602:    : 10.216.15.9
   5254: 0.03%: 10.216.17.15
  10902: 0.01%: 10.216.18.5
  10461: 0.02%: 10.216.19.5
   7346: 0.01%: 10.216.27.9
   5137:    : 10.216.32.5
   7230: 0.01%: 10.216.34.7
   7043: 0.01%: 10.216.35.5
  10218:    : 10.216.38.9
  11889: 0.03%: 10.216.39.9
   7524: 0.01%: 10.216.48.155
   5181:    : 10.216.56.9
   9784: 0.01%: 10.216.60.5
   8497: 0.05%: 10.216.62.7
   7385:    : 10.216.66.5
  13095: 0.07%: 10.216.67.7
   7028: 0.03%: 10.216.70.5
   5043:    : 10.216.76.5
  12213: 0.01%: 10.216.90.5
   9071: 0.01%: 10.216.91.9
   5832: 0.05%: 10.216.94.9
   7320:    : 10.216.120.4
   6617:    : 10.216.147.5
   6831: 0.03%: 10.216.148.5
   6743:    : 10.216.151.11
   9621: 0.04%: 10.216.180.5
   8225:    : 10.216.184.5
   5523: 0.03%: 10.216.186.5
   5238: 0.01%: 10.216.191.8
   8078: 0.01%: 10.216.194.5
   6816:    : 10.216.196.132
   8694: 0.06%: 10.216.206.201
   5276: 0.01%: 10.216.207.5
   8918:    : 10.216.215.197
   6930: 0.01%: 10.216.219.71
   6950: 0.05%: 46.18.42.252
   5927: 0.06%: 62.43.46.134
   6837: 0.93%: 66.249.75.108
  13753:    : 69.64.48.59
  15542: 0.29%: 80.39.101.127
  73380: 0.01%: 82.194.88.51
  60797: 0.42%: 85.119.198.5
  21506: 1.01%: 130.206.30.222
  25200: 0.41%: 134.0.14.56
   5022: 0.12%: 195.57.19.101
   5129: 0.03%: 213.201.84.254
 3683861: 96.02%: [no llistats: 100,517 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 2778141: 200 OK
  239100: 206 Partial content
   198: 302 Document found elsewhere
 1184334: 304 Not modified since last retrieval
    39: 400 Bad request
   100: 401 Authentication required
   840: 403 Access forbidden
 1055329: 404 Document not found
   129: 405 Method not allowed
  68916: 406 Document not acceptable to client
    26: 412 Precondition failed
    63: 500 Internal server error
   7671: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   53359:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  1870473: 0.52%: 
 1kb- 10kb:  1374817: 4.56%: 
 10kb-100kb:  813346: 25.50%: 
100kb- 1Mb:   71590: 25.32%: 
 1Mb- 10Mb:   17688: 37.96%: 
 10Mb-100Mb:    302: 6.14%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  317796: 63.84%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 1953106: 7.09%: .gif [GIF graphics]
  274188: 6.54%: .png [PNG graphics]
  252963: 4.80%: .htm [Hypertext Markup Language]
   1021: 2.81%: .deb
   2424: 2.65%: .zip [Zip archives]
  97868: 1.65%: .jpg [JPEG graphics]
   898: 1.58%: .pps
   776: 1.40%: .ppt
  223332: 1.21%: .rss
   584: 1.00%: .exe [Executables]
   5385: 0.98%: .doc [Microsoft Word document]
  24940: 0.70%: .html [Hypertext Markup Language]
  64906: 0.69%: .css
  136577: 0.67%: .js
    86: 0.40%: .flv
  29443: 0.39%: .mp3
   5466: 0.34%: .swf
  77585: 0.21%: .ico
    59: 0.16%: .ppsx
    70: 0.16%: .msi
    83: 0.14%: .mht
   879: 0.13%: .docx
  731140: 0.49%: [no llistades: 33 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  413195: 47.12%: /recursos/
  181942: 12.42%: /documentacio/
 1640699: 8.67%: /images/
  61845: 8.25%: /formacio/
  124451: 7.69%: /programes/
  51396: 3.25%: /normativa/
  716416: 2.94%: /ubt-educaib/
  232099: 2.59%: [directori arrel]
  34005: 1.89%: /centres/
  229936: 1.33%: /novetats/
  15069: 1.22%: /gestib/
  253672: 0.75%: /principal/
   4124: 0.47%: /agenda/
  27677: 0.47%: /suport/
  155604: 0.25%: /grafics/
  21873: 0.24%: /logo/
   3145: 0.20%: /iiijornades_menors/
  17126: 0.10%: /weibmail/
   8930: 0.06%: /mon/
   2737: 0.02%: /cprs/
   198: 0.02%: /reijaumei/
   287: 0.02%: /vifestadelesmatematiques/
   5149: 0.04%: [no llistats: 12 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!