Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Diumenge-01-Mai.-2016 00:00 fins al Dimarts-31-Mai.-2016 23:59 (31.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 3,455,594
Mitjana de peticions exitoses per dia: 111,473
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 21
Peticions exitoses per pàgina: 264,867
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 8,544
Peticions fallades: 2,550,271
Peticions de redireccionament: 194
Fitxers diferents sol.licitats: 25,479
Màquines diferents ateses: 93,321
Línies invàlides en el fitxer log: 2
Transferència total: 106.737 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 3.443 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 8,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Mai. 2016:  3455594: 264867: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Mai. 2016 (264,867 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,000 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 25/Abr./2016:   52019: 5654: +++
 2/Mai./2016:  763992: 61135: +++++++++++++++++++++++++++++++
 9/Mai./2016:  794470: 58857: ++++++++++++++++++++++++++++++
 16/Mai./2016:  756180: 55474: ++++++++++++++++++++++++++++
 23/Mai./2016:  799308: 62127: ++++++++++++++++++++++++++++++++
 30/Mai./2016:  289625: 21620: +++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 23/Mai./2016 (62,127 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,500 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  720979: 52894: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  710314: 52587: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  553910: 40097: +++++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  524379: 38838: ++++++++++++++++++++++++++
Divendres:  462485: 32972: ++++++++++++++++++++++
 Dissabte:  208169: 19344: +++++++++++++
 Diumenge:  275358: 28135: +++++++++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 500 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   55005: 5060: +++++++++++
 1:   38579: 4848: ++++++++++
 2:   35041: 7649: ++++++++++++++++
 3:   48623: 4447: +++++++++
 4:   25637: 2833: ++++++
 5:   28472: 3209: +++++++
 6:   50565: 4501: ++++++++++
 7:   83998: 6264: +++++++++++++
 8:  213676: 13552: ++++++++++++++++++++++++++++
 9:  298041: 19841: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  291140: 19931: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  287231: 21045: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  299332: 20619: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  271371: 19589: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
14:  177170: 14457: +++++++++++++++++++++++++++++
15:  142938: 11541: ++++++++++++++++++++++++
16:  162069: 13157: +++++++++++++++++++++++++++
17:  161762: 12511: ++++++++++++++++++++++++++
18:  153699: 11719: ++++++++++++++++++++++++
19:  145807: 10947: ++++++++++++++++++++++
20:  131828: 9924: ++++++++++++++++++++
21:  127843: 9406: +++++++++++++++++++
22:  125429: 9644: ++++++++++++++++++++
23:  100338: 8173: +++++++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   8184:    : 10.216.16.10
   7301: 0.02%: 10.216.18.5
  15354: 0.01%: 10.216.19.5
  14142: 0.04%: 10.216.39.9
   5213: 0.02%: 10.216.56.9
   8639: 0.01%: 10.216.60.5
   7466: 0.02%: 10.216.62.7
   8580: 0.06%: 10.216.64.5
   8007: 0.03%: 10.216.65.5
   7659: 0.01%: 10.216.67.7
   6076: 0.03%: 10.216.70.5
  17666: 0.03%: 10.216.90.5
   5903: 0.04%: 10.216.94.9
   6029:    : 10.216.129.5
   7556:    : 10.216.147.5
   5459: 0.01%: 10.216.148.5
   5615: 0.01%: 10.216.154.7
   9044: 0.03%: 10.216.180.5
  11757: 0.11%: 10.216.188.2
   6390: 0.03%: 10.216.196.132
   5412: 0.09%: 62.82.103.58
  14055: 2.65%: 66.249.78.22
   5050: 0.82%: 66.249.78.29
  20802: 1.36%: 68.180.230.219
   5560: 0.05%: 79.109.254.109
  62857: 0.64%: 85.119.198.5
  15816: 0.29%: 130.206.30.222
  17513: 0.25%: 134.0.15.39
  62967: 0.01%: 136.243.74.161
  13201: 0.09%: 141.105.100.163
   5734: 0.04%: 195.76.89.2
 3054587: 93.19%: [no llistats: 93,290 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 2435020: 200 OK
  127678: 206 Partial content
   194: 302 Document found elsewhere
  892896: 304 Not modified since last retrieval
    40: 400 Bad request
    73: 401 Authentication required
   584: 403 Access forbidden
 2320833: 404 Document not found
    67: 405 Method not allowed
  199312: 406 Document not acceptable to client
    11: 412 Precondition failed
    37: 500 Internal server error
  29314: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   31243:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  1518132: 0.38%: 
 1kb- 10kb:  1154538: 3.36%: 
 10kb-100kb:  626904: 16.11%: 
100kb- 1Mb:   97977: 29.22%: 
 1Mb- 10Mb:   26419: 43.90%: 
 10Mb-100Mb:    381: 7.03%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  238518: 71.02%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 1502337: 4.97%: .gif [GIF graphics]
   1313: 4.91%: .deb
  238715: 3.87%: .htm [Hypertext Markup Language]
  214620: 3.36%: .png [PNG graphics]
   1788: 1.79%: .zip [Zip archives]
   658: 1.45%: .pps
  162344: 1.42%: .jpg [JPEG graphics]
   8275: 1.37%: .doc [Microsoft Word document]
   1256: 1.04%: .ppt
  187139: 1.02%: .rss
  23705: 0.60%: .html [Hypertext Markup Language]
  46552: 0.49%: .css
   737: 0.43%: .exe [Executables]
  13213: 0.34%: .mp3
  79434: 0.30%: .js
   3495: 0.30%: .docx
   5219: 0.17%: .swf
  69931: 0.16%: .ico
    70: 0.16%: .flv
   183: 0.14%: .pptx
    50: 0.11%: .ppsx
  656042: 0.57%: [no llistades: 35 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  328113: 41.90%: /recursos/
  114424: 10.86%: /normativa/
  104286: 10.01%: /programes/
  44784: 9.43%: /formacio/
  102076: 9.30%: /documentacio/
 1305833: 6.15%: /images/
  639305: 5.01%: /ubt-educaib/
  197586: 2.11%: [directori arrel]
  192495: 1.14%: /novetats/
  13762: 0.97%: /gestib/
  23799: 0.88%: /centres/
  15107: 0.82%: /suport/
  190461: 0.47%: /principal/
   2567: 0.21%: /agenda/
  20476: 0.19%: /logo/
  134755: 0.19%: /grafics/
   2072: 0.16%: /iiijornades_menors/
   316: 0.05%: /reijaumei/
   9757: 0.05%: /weibmail/
   6481: 0.04%: /mon/
   2200: 0.02%: /cprs/
   238: 0.02%: /vifestadelesmatematiques/
   311: 0.01%: /ivfestadelesmatematiques/
   4390: 0.03%: [no llistats: 12 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!