Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dimarts-01-Mar.-2011 00:00 fins al Dijous-31-Mar.-2011 23:59 (31.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 5,431,360
Mitjana de peticions exitoses per dia: 175,209
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 177
Peticions exitoses per pàgina: 421,160
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 13,586
Peticions fallades: 92,678
Peticions de redireccionament: 349
Fitxers diferents sol.licitats: 26,368
Màquines diferents ateses: 80,628
Línies invàlides en el fitxer log: 2
Transferència total: 99.626 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 3.213 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 15,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Mar. 2011:  5431360: 421160: +++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Mar. 2011 (421,160 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 4,000 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 28/Feb./2011:  789743: 65022: +++++++++++++++++
 7/Mar./2011:  1124613: 92251: ++++++++++++++++++++++++
 14/Mar./2011:  1202941: 94213: ++++++++++++++++++++++++
 21/Mar./2011:  1292797: 99058: +++++++++++++++++++++++++
 28/Mar./2011:  1021266: 70616: ++++++++++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 21/Mar./2011 (99,058 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,500 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  901925: 69360: ++++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  960487: 76074: +++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  1041550: 78955: ++++++++++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  1131592: 83239: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Divendres:  715529: 55662: +++++++++++++++++++++++
 Dissabte:  325014: 28216: ++++++++++++
 Diumenge:  355263: 29654: ++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,000 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   83062: 7748: ++++++++
 1:   40917: 5372: ++++++
 2:   25068: 4642: +++++
 3:   21520: 3860: ++++
 4:   17670: 3259: ++++
 5:   17841: 3185: ++++
 6:   27615: 3741: ++++
 7:   72629: 6119: +++++++
 8:  263165: 18911: +++++++++++++++++++
 9:  451487: 32176: +++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  478916: 34730: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  468077: 33780: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  460260: 34329: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  411130: 32426: +++++++++++++++++++++++++++++++++
14:  290712: 22583: +++++++++++++++++++++++
15:  252082: 19861: ++++++++++++++++++++
16:  287590: 22314: +++++++++++++++++++++++
17:  279691: 20681: +++++++++++++++++++++
18:  284166: 21292: ++++++++++++++++++++++
19:  280448: 20875: +++++++++++++++++++++
20:  280525: 21353: ++++++++++++++++++++++
21:  250171: 18306: +++++++++++++++++++
22:  230386: 17065: ++++++++++++++++++
23:  156232: 12552: +++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   7120: 0.04%: 10.215.80.17
   6966: 0.04%: 10.215.80.64
   6007: 0.04%: 10.215.84.66
   8722: 0.09%: 10.216.44.1
   6282: 0.07%: 10.216.98.125
  10380: 0.48%: 10.216.99.2
   5381: 0.01%: 10.216.110.191
   5753: 0.01%: 10.216.132.45
  10637: 0.09%: 10.216.150.3
   8815: 0.13%: 10.216.180.2
   7764: 0.04%: 10.216.182.6
   7428: 0.03%: 10.216.182.73
   8853: 0.05%: 10.216.182.155
  10214:    : 10.216.194.5
   6368:    : 10.216.206.173
   5211: 0.07%: 10.216.206.199
   7750: 0.02%: 10.216.206.202
   7301:    : 10.216.213.150
   7990: 0.03%: 10.216.215.34
   5198: 0.01%: 10.216.229.5
   6623: 0.04%: 10.216.243.111
   5295: 0.03%: 62.43.74.108
   6604: 0.01%: 62.43.185.167
  10228: 0.14%: 65.17.213.35
  12730: 1.53%: 66.249.72.41
  32783: 5.44%: 67.195.112.164
  12260: 0.65%: 77.88.26.27
   8129: 0.06%: 80.38.215.176
  35137: 0.05%: 80.39.101.127
   8349: 0.10%: 80.58.205.38
   8222: 0.05%: 80.58.205.41
   9000: 0.24%: 83.36.54.249
   5370: 0.05%: 83.61.3.240
   5058: 0.03%: 88.12.5.3
  48425: 0.09%: 95.215.61.27
   8574: 0.01%: 123.125.67.243
  19383: 0.27%: 130.206.30.222
  26863: 0.04%: 212.36.82.132
   8019: 0.11%: 212.113.37.105
   9005: 0.29%: 213.176.161.198
   9580: 0.41%: 213.176.161.200
   8550: 0.27%: 213.176.161.204
   5401: 0.16%: 213.176.161.206
   7691: 0.19%: 213.201.84.254
  121300: 0.24%: 217.76.156.78
 4842641: 88.23%: [no llistats: 80,583 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 3720570: 200 OK
  152502: 206 Partial content
   349: 302 Document found elsewhere
 1558288: 304 Not modified since last retrieval
    84: 400 Bad request
   371: 401 Authentication required
   698: 403 Access forbidden
  85848: 404 Document not found
    17: 405 Method not allowed
    90: 406 Document not acceptable to client
    11: 412 Precondition failed
   723: 500 Internal server error
   4836: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   51568:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  2458506: 0.64%: 
 1kb- 10kb:  1960665: 6.68%: 
 10kb-100kb:  886011: 21.21%: 
100kb- 1Mb:   58278: 17.20%: 
 1Mb- 10Mb:   15537: 36.30%: 
 10Mb-100Mb:    794: 17.85%: 
100Mb- 1Gb:     1: 0.11%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  204304: 52.79%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 3379779: 9.86%: .gif [GIF graphics]
   1321: 7.79%: .exe [Executables]
  392236: 6.39%: .htm [Hypertext Markup Language]
  268293: 3.65%: .jpg [JPEG graphics]
   1144: 3.46%: .zip [Zip archives]
  87708: 2.60%: .swf
   844: 2.40%: .pps
   280: 1.48%: .deb
   433: 1.25%: .ppt
   8747: 1.21%: .doc [Microsoft Word document]
  300577: 0.85%: .rss
   169: 0.80%: .mht
  105542: 0.72%: .css
  197020: 0.69%: .js
  50151: 0.68%: .mp3
  24411: 0.50%: .html [Hypertext Markup Language]
   194: 0.44%: .msi
   106: 0.42%: .flv
    15: 0.38%: .wmv
   1314: 0.35%: .xls
   143: 0.34%: .rar
  21936: 0.23%: .gz  [Gzip compressed files]
    15: 0.22%:  .tar.gz [Compressed archives]
  82245: 0.20%: .ico
  236540: 0.17%: .png [PNG graphics]
  65908: 0.35%: [no llistades: 40 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  451411: 30.58%: /recursos/
  155855: 19.31%: /formacio/
  78387: 11.73%: /programes/
 2843517: 9.69%: /images/
  17659: 8.06%: /gestib/
  161107: 6.49%: /documentacio/
  315998: 3.03%: [directori arrel]
  59127: 2.63%: /normativa/
  65731: 1.49%: /ubt-educaib/
  103651: 1.49%: /logo/
  39311: 1.34%: /suport/
  437299: 1.15%: /principal/
  311659: 1.01%: /novetats/
  47815: 0.89%: /centres/
  257151: 0.32%: /grafics/
   3711: 0.31%: /agenda/
  46226: 0.21%: /weibmail/
  15368: 0.09%: /mon/
   6442: 0.06%: /vfestadelesmatematiques/
   5763: 0.04%: /cprs/
   1067: 0.02%: /iiijornades_menors/
   765: 0.01%: /ivfestadelesmatematiques/
   6340: 0.03%: [no llistats: 14 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!