Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dijous-01-Mar.-2012 00:00 fins al Dissabte-31-Mar.-2012 23:59 (31.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 4,021,003
Mitjana de peticions exitoses per dia: 129,712
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 227
Peticions exitoses per pàgina: 294,404
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 9,497
Peticions fallades: 180,547
Peticions de redireccionament: 325
Fitxers diferents sol.licitats: 26,286
Màquines diferents ateses: 84,454
Línies invàlides en el fitxer log: 1
Transferència total: 86.134 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 2.778 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 10,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Mar. 2012:  4021003: 294404: ++++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Mar. 2012 (294,404 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,500 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 27/Feb./2012:  279659: 19495: ++++++++
 5/Mar./2012:  926279: 67461: +++++++++++++++++++++++++++
 12/Mar./2012:  932645: 67792: ++++++++++++++++++++++++++++
 19/Mar./2012:  938755: 70791: +++++++++++++++++++++++++++++
 26/Mar./2012:  943665: 68865: ++++++++++++++++++++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 19/Mar./2012 (70,791 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,000 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  680807: 48996: +++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  707357: 50830: ++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  664793: 48838: +++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  754006: 55268: ++++++++++++++++++++++++++++
Divendres:  649828: 47701: ++++++++++++++++++++++++
 Dissabte:  299388: 23100: ++++++++++++
 Diumenge:  264824: 19671: ++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 800 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   52370: 3969: +++++
 1:   29295: 2586: ++++
 2:   19149: 2072: +++
 3:   17916: 1624: +++
 4:   15321: 1895: +++
 5:   14894: 1804: +++
 6:   30975: 2427: ++++
 7:   50715: 4774: ++++++
 8:  192642: 13787: ++++++++++++++++++
 9:  350018: 24541: +++++++++++++++++++++++++++++++
10:  346565: 24312: +++++++++++++++++++++++++++++++
11:  329457: 23890: ++++++++++++++++++++++++++++++
12:  365382: 26386: +++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  320013: 23964: ++++++++++++++++++++++++++++++
14:  210073: 16765: +++++++++++++++++++++
15:  180146: 13530: +++++++++++++++++
16:  207393: 14766: +++++++++++++++++++
17:  207372: 14627: +++++++++++++++++++
18:  211052: 14718: +++++++++++++++++++
19:  218685: 14958: +++++++++++++++++++
20:  204538: 14091: ++++++++++++++++++
21:  181767: 13348: +++++++++++++++++
22:  159982: 11637: +++++++++++++++
23:  105283: 7933: ++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   6402:    : 10.216.36.5
   6573: 0.15%: 10.216.44.1
   8528: 0.02%: 10.216.53.5
   5580: 0.02%: 10.216.94.9
   5195: 0.01%: 10.216.120.4
   6399: 0.01%: 10.216.147.5
   5071: 0.03%: 10.216.180.5
   6101:    : 10.216.193.169
   7204: 0.01%: 10.216.194.5
   5086: 0.01%: 10.216.205.133
   7446: 0.01%: 10.216.208.5
  16469: 0.02%: 10.216.213.14
   7045: 0.01%: 10.216.223.5
   5738: 0.01%: 46.26.222.128
  10979:    : 46.105.98.88
  21726: 0.01%: 66.96.128.65
  50486: 0.02%: 66.96.128.72
  13414: 1.72%: 66.249.71.123
   5001: 0.99%: 66.249.72.181
   8969: 2.34%: 77.88.30.248
  19886: 0.01%: 79.154.217.23
   5387: 0.01%: 80.38.215.176
  10910: 0.03%: 80.39.101.127
   5831: 0.10%: 80.58.205.33
  67661: 0.02%: 82.165.37.22
   7357: 0.10%: 85.119.198.2
   5728: 0.06%: 88.2.138.238
   7220: 0.02%: 123.125.67.243
   8556: 0.10%: 130.206.30.222
   6034: 0.01%: 176.9.30.108
  24495: 0.01%: 193.39.68.75
  26142: 0.01%: 212.36.82.132
   5255: 0.09%: 213.0.89.6
  40768: 1.64%: 213.176.161.201
  11055: 0.41%: 213.176.161.207
 3559306: 92.01%: [no llistats: 84,419 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 2760425: 200 OK
  128389: 206 Partial content
   325: 302 Document found elsewhere
 1132189: 304 Not modified since last retrieval
   427: 400 Bad request
   182: 401 Authentication required
   8566: 403 Access forbidden
  162742: 404 Document not found
    34: 405 Method not allowed
   360: 406 Document not acceptable to client
    14: 412 Precondition failed
   984: 500 Internal server error
   7238: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   27369:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  1832655: 0.56%: 
 1kb- 10kb:  1455442: 5.51%: 
 10kb-100kb:  631103: 18.61%: 
100kb- 1Mb:   54363: 19.73%: 
 1Mb- 10Mb:   19722: 47.93%: 
 10Mb-100Mb:    349: 7.65%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  183009: 61.80%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 2309575: 8.58%: .gif [GIF graphics]
   1222: 4.98%: .zip [Zip archives]
  273229: 4.86%: .htm [Hypertext Markup Language]
  204699: 3.73%: .png [PNG graphics]
   704: 2.49%: .exe [Executables]
  158104: 2.49%: .jpg [JPEG graphics]
   654: 2.05%: .deb
   497: 1.50%: .pps
   676: 1.21%: .ppt
   4071: 0.77%: .doc [Microsoft Word document]
  70293: 0.68%: .css
   136: 0.63%: .flv
  35408: 0.60%: .mp3
  18815: 0.58%: .html [Hypertext Markup Language]
  10174: 0.47%: .swf
   192: 0.46%: .msi
  305321: 0.43%: .rss
  104370: 0.37%: .js
   137: 0.36%: .odp
    66: 0.21%: .mht
  71234: 0.20%: .ico
  82341: 0.19%: .gz  [Gzip compressed files]
    2: 0.16%:  .tar.gz [Compressed archives]
  186076: 0.33%: [no llistades: 34 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  405640: 46.55%: /recursos/
  122885: 17.14%: /formacio/
 1834408: 9.53%: /images/
  55420: 5.41%: /programes/
  76286: 4.44%: /documentacio/
  22331: 3.73%: /gestib/
  238529: 2.63%: [directori arrel]
  32815: 2.46%: /centres/
  247990: 2.11%: /ubt-educaib/
  39063: 2.04%: /normativa/
  32634: 1.32%: /suport/
  297955: 0.96%: /principal/
  313429: 0.56%: /novetats/
  233980: 0.32%: /grafics/
  28904: 0.17%: /weibmail/
    15: 0.14%: /no-cgi/
  14269: 0.14%: /logo/
   2046: 0.13%: /agenda/
  12341: 0.08%: /mon/
   915: 0.05%: /iiijornades_menors/
   3741: 0.03%: /cprs/
   738: 0.02%: /vfestadelesmatematiques/
   4669: 0.04%: [no llistats: 15 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!