Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dissabte-01-Mar.-2014 00:00 fins al Dilluns-31-Mar.-2014 23:59 (31.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 3,578,624
Mitjana de peticions exitoses per dia: 115,442
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 198
Peticions exitoses per pàgina: 247,539
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 7,985
Peticions fallades: 896,076
Peticions de redireccionament: 302
Fitxers diferents sol.licitats: 26,755
Màquines diferents ateses: 94,761
Línies invàlides en el fitxer log: 10
Transferència total: 87.796 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 2.832 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 8,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Mar. 2014:  3578624: 247539: +++++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Mar. 2014 (247,539 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,000 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 24/Feb./2014:   90865: 7610: ++++
 3/Mar./2014:  804226: 53115: +++++++++++++++++++++++++++
 10/Mar./2014:  832929: 60199: +++++++++++++++++++++++++++++++
 17/Mar./2014:  813556: 56112: +++++++++++++++++++++++++++++
 24/Mar./2014:  876951: 60007: +++++++++++++++++++++++++++++++
 31/Mar./2014:  160097: 10496: ++++++
Setmana de tràfic màxim: 10/Mar./2014 (60,199 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,500 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  720002: 49453: +++++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  613278: 42461: +++++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  597739: 40588: ++++++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  616862: 40692: ++++++++++++++++++++++++++++
Divendres:  508003: 33492: +++++++++++++++++++++++
 Dissabte:  238668: 19025: +++++++++++++
 Diumenge:  284072: 21828: +++++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 500 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   51873: 4089: +++++++++
 1:   36019: 2902: ++++++
 2:   28264: 2793: ++++++
 3:   41220: 2273: +++++
 4:   21698: 2347: +++++
 5:   29069: 3266: +++++++
 6:   42725: 3852: ++++++++
 7:   61456: 4600: ++++++++++
 8:  202129: 12823: ++++++++++++++++++++++++++
 9:  335744: 19436: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  320680: 19242: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  302117: 20105: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  320957: 21059: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  292388: 19176: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
14:  180422: 13762: ++++++++++++++++++++++++++++
15:  153305: 12702: ++++++++++++++++++++++++++
16:  170364: 14715: ++++++++++++++++++++++++++++++
17:  161438: 11246: +++++++++++++++++++++++
18:  163769: 10864: ++++++++++++++++++++++
19:  166236: 10670: ++++++++++++++++++++++
20:  155116: 10572: ++++++++++++++++++++++
21:  135135: 9727: ++++++++++++++++++++
22:  120133: 8920: ++++++++++++++++++
23:   86367: 6398: +++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   5065:    : 10.216.15.9
   6728: 0.02%: 10.216.18.5
   9207: 0.01%: 10.216.19.5
   6923: 0.01%: 10.216.27.9
   6941: 0.01%: 10.216.34.7
   5613: 0.02%: 10.216.35.5
   9966:    : 10.216.38.9
   6049:    : 10.216.48.155
   7773:    : 10.216.60.5
   8664: 0.02%: 10.216.62.7
   6829: 0.02%: 10.216.66.5
  13425: 0.06%: 10.216.67.7
  11963: 0.01%: 10.216.90.5
   8538:    : 10.216.91.9
   7787:    : 10.216.120.4
   6637:    : 10.216.147.5
   7426:    : 10.216.151.11
   9996: 0.06%: 10.216.180.5
   5946: 0.02%: 10.216.184.5
   5010:    : 10.216.191.8
   5958:    : 10.216.193.169
   6882:    : 10.216.194.5
   6386:    : 10.216.207.5
   6812:    : 10.216.215.197
   5326:    : 10.216.218.5
   6192:    : 10.216.219.71
   6787:    : 79.156.4.37
  11035: 0.22%: 80.39.101.127
  69107: 0.01%: 82.194.88.51
  72305: 0.72%: 85.119.198.5
   7966: 0.03%: 92.57.157.188
  20599: 0.01%: 95.215.60.91
  12163: 0.47%: 130.206.30.222
  16197: 0.33%: 134.0.14.56
  10427: 0.18%: 187.135.75.62
 3157996: 97.72%: [no llistats: 94,726 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 2278666: 200 OK
  241004: 206 Partial content
   302: 302 Document found elsewhere
 1058954: 304 Not modified since last retrieval
    76: 400 Bad request
   104: 401 Authentication required
   8559: 403 Access forbidden
  832381: 404 Document not found
   298: 405 Method not allowed
  51751: 406 Document not acceptable to client
    19: 412 Precondition failed
   103: 500 Internal server error
   2785: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   71649:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  1587797: 0.45%: 
 1kb- 10kb:  1144975: 3.98%: 
 10kb-100kb:  697189: 24.29%: 
100kb- 1Mb:   58987: 23.42%: 
 1Mb- 10Mb:   17735: 41.43%: 
 10Mb-100Mb:    292: 6.43%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  333860: 68.55%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 1546886: 5.78%: .gif [GIF graphics]
  213010: 3.95%: .htm [Hypertext Markup Language]
  219059: 3.81%: .png [PNG graphics]
   800: 2.52%: .deb
   1002: 2.33%: .zip [Zip archives]
  114447: 2.09%: .jpg [JPEG graphics]
   748: 1.58%: .ppt
   631: 1.52%: .pps
  224648: 1.50%: .rss
   727: 1.16%: .exe [Executables]
   5422: 0.89%: .doc [Microsoft Word document]
  32435: 0.78%: .html [Hypertext Markup Language]
  44396: 0.54%: .css
    99: 0.45%: .flv
  31810: 0.42%: .mp3
   687: 0.40%: .msi
   118: 0.29%: .mht
   6686: 0.28%: .swf
  71210: 0.28%: .js
  68348: 0.19%: .ico
   794: 0.15%: .docx
  225472: 0.13%: .gz  [Gzip compressed files]
  435329: 0.41%: [no llistades: 34 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  460443: 54.47%: /recursos/
  73046: 9.40%: /formacio/
  181805: 8.95%: /programes/
 1240263: 6.83%: /images/
  78552: 6.31%: /documentacio/
  645474: 2.63%: /ubt-educaib/
  38618: 2.44%: /normativa/
  185282: 2.14%: [directori arrel]
  229152: 1.62%: /novetats/
  31268: 1.38%: /centres/
  15080: 1.31%: /gestib/
  27802: 0.94%: /suport/
  194932: 0.57%: /principal/
   3382: 0.29%: /agenda/
  127234: 0.21%: /grafics/
   2532: 0.15%: /iiijornades_menors/
  10281: 0.12%: /logo/
  16145: 0.09%: /weibmail/
   8512: 0.06%: /mon/
   320: 0.03%: /vifestadelesmatematiques/
   2172: 0.02%: /cprs/
   180: 0.02%: /reijaumei/
    42: 0.01%: /wiris/
   6107: 0.03%: [no llistats: 15 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!