Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Diumenge-01-Mar.-2015 00:00 fins al Dimarts-31-Mar.-2015 23:59 (31.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 4,118,488
Mitjana de peticions exitoses per dia: 132,857
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 211
Peticions exitoses per pàgina: 314,388
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 10,141
Peticions fallades: 2,003,763
Peticions de redireccionament: 351
Fitxers diferents sol.licitats: 27,118
Màquines diferents ateses: 95,474
Línies invàlides en el fitxer log: 3
Transferència total: 100.992 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 3.257 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 10,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Mar. 2015:  4118488: 314388: ++++++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Mar. 2015 (314,388 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,500 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 23/Feb./2015:   54464: 6014: +++
 2/Mar./2015:  778095: 64225: ++++++++++++++++++++++++++
 9/Mar./2015:  1207163: 71394: +++++++++++++++++++++++++++++
 16/Mar./2015:  871035: 74548: ++++++++++++++++++++++++++++++
 23/Mar./2015:  891124: 74399: ++++++++++++++++++++++++++++++
 30/Mar./2015:  316607: 23808: ++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 16/Mar./2015 (74,548 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,000 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  752185: 61489: +++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  816967: 62721: ++++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  587108: 44875: +++++++++++++++++++++++
  Dijous:  666553: 42255: ++++++++++++++++++++++
Divendres:  633090: 45952: +++++++++++++++++++++++
 Dissabte:  358888: 23074: ++++++++++++
 Diumenge:  303697: 34022: ++++++++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 600 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   63770: 6558: +++++++++++
 1:   44509: 4680: ++++++++
 2:   36556: 3700: +++++++
 3:   54129: 5093: +++++++++
 4:   32870: 4539: ++++++++
 5:   34220: 4312: ++++++++
 6:   55194: 5232: +++++++++
 7:   88154: 6517: +++++++++++
 8:  236596: 17637: ++++++++++++++++++++++++++++++
 9:  350930: 22831: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  339850: 23073: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  330490: 24942: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  350229: 22819: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  320879: 22801: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
14:  213695: 15841: +++++++++++++++++++++++++++
15:  172744: 13623: +++++++++++++++++++++++
16:  197882: 14180: ++++++++++++++++++++++++
17:  191037: 15049: ++++++++++++++++++++++++++
18:  189452: 14027: ++++++++++++++++++++++++
19:  193290: 17624: ++++++++++++++++++++++++++++++
20:  179577: 13991: ++++++++++++++++++++++++
21:  172547: 14766: +++++++++++++++++++++++++
22:  159355: 12211: +++++++++++++++++++++
23:  110533: 8342: ++++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   7116: 0.10%: 5.9.98.130
  10515: 0.07%: 10.215.84.66
   5722:    : 10.216.15.9
   6996:    : 10.216.16.10
  10322: 0.04%: 10.216.18.5
   9672: 0.01%: 10.216.19.5
   5929:    : 10.216.38.9
  10123: 0.05%: 10.216.39.9
   5021: 0.01%: 10.216.56.9
  10203: 0.02%: 10.216.60.5
   7459: 0.02%: 10.216.65.5
  13308: 0.03%: 10.216.67.7
   7581: 0.01%: 10.216.85.7
  16148: 0.01%: 10.216.90.5
   8165:    : 10.216.92.5
   5021: 0.03%: 10.216.94.9
   6218:    : 10.216.95.10
   5830:    : 10.216.129.5
   6044: 0.04%: 10.216.147.5
  10308: 0.01%: 10.216.148.5
   5279: 0.02%: 10.216.149.7
   6822:    : 10.216.151.11
   8908: 0.03%: 10.216.180.5
   8560: 0.01%: 10.216.184.5
   6444: 0.08%: 10.216.188.2
   6559:    : 10.216.196.132
   7653: 0.05%: 10.216.206.250
   6428:    : 10.216.226.133
   8453: 1.25%: 37.140.141.34
   8100: 1.79%: 37.140.188.19
  10606: 0.07%: 46.18.42.252
  55944: 0.03%: 46.24.208.66
   5000: 0.04%: 62.151.36.171
   5268: 0.01%: 62.210.84.178
  16104: 1.65%: 68.180.228.240
  38831: 0.01%: 69.64.48.59
  52736: 0.01%: 82.194.88.51
  63701: 0.81%: 85.119.198.5
  17570: 0.61%: 130.206.30.222
  22578: 0.49%: 134.0.15.39
   8897: 0.15%: 141.105.100.163
   7219: 0.89%: 157.55.39.204
  287164: 0.01%: 188.85.221.117
   5612:    : 199.7.108.48
   5267: 0.54%: 207.46.13.138
 3275084: 90.98%: [no llistats: 95,429 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 2920751: 200 OK
  176669: 206 Partial content
   351: 302 Document found elsewhere
 1021068: 304 Not modified since last retrieval
   138: 400 Bad request
    98: 401 Authentication required
   1922: 403 Access forbidden
 1827727: 404 Document not found
   488: 405 Method not allowed
  160397: 406 Document not acceptable to client
    9: 412 Precondition failed
    78: 500 Internal server error
  12906: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:  391761:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  1658368: 0.43%: 
 1kb- 10kb:  1233809: 3.87%: 
 10kb-100kb:  735489: 20.11%: 
100kb- 1Mb:   76395: 25.74%: 
 1Mb- 10Mb:   22343: 43.50%: 
 10Mb-100Mb:    323: 6.34%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  617010: 67.80%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 1650209: 5.59%: .gif [GIF graphics]
  277680: 4.51%: .htm [Hypertext Markup Language]
  242577: 4.45%: .png [PNG graphics]
   833: 2.18%: .exe [Executables]
   1410: 1.95%: .zip [Zip archives]
   759: 1.83%: .pps
  127627: 1.69%: .jpg [JPEG graphics]
   820: 1.52%: .deb
  210573: 1.48%: .rss
   6588: 1.20%: .doc [Microsoft Word document]
   772: 1.04%: .ppt
   299: 0.94%: .flv
  33301: 0.80%: .html [Hypertext Markup Language]
  67363: 0.65%: .css
  21763: 0.40%: .mp3
  90831: 0.37%: .js
   149: 0.35%: .mht
   103: 0.28%: .msi
   6494: 0.20%: .swf
  69105: 0.17%: .ico
    62: 0.12%: .ppsx
   858: 0.11%: .docx
  691302: 0.39%: [no llistades: 35 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  395783: 47.97%: /recursos/
  413568: 10.45%: /formacio/
  142061: 9.01%: /programes/
  118998: 7.97%: /documentacio/
  77572: 7.20%: /normativa/
 1372261: 6.70%: /images/
  219229: 2.35%: [directori arrel]
  18158: 2.13%: /gestib/
  675160: 1.65%: /ubt-educaib/
  218724: 1.63%: /novetats/
  29932: 0.88%: /suport/
  222293: 0.67%: /principal/
  23462: 0.36%: /centres/
   3994: 0.26%: /agenda/
  18391: 0.20%: /logo/
  135932: 0.19%: /grafics/
   2751: 0.15%: /iiijornades_menors/
  12884: 0.07%: /weibmail/
   8512: 0.05%: /mon/
   268: 0.03%: /reijaumei/
   2363: 0.02%: /cprs/
   333: 0.01%: /vifestadelesmatematiques/
   5859: 0.04%: [no llistats: 14 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!