Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dimarts-01-Mar.-2016 00:00 fins al Dijous-31-Mar.-2016 23:59 (31.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 3,102,628
Mitjana de peticions exitoses per dia: 100,086
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 27
Peticions exitoses per pàgina: 232,182
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 7,489
Peticions fallades: 2,022,394
Peticions de redireccionament: 206
Fitxers diferents sol.licitats: 25,455
Màquines diferents ateses: 87,543
Línies invàlides en el fitxer log: 2
Transferència total: 105.062 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 3.389 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 8,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Mar. 2016:  3102628: 232182: ++++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Mar. 2016 (232,182 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,000 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 29/Feb./2016:  622085: 43184: ++++++++++++++++++++++
 7/Mar./2016:  844543: 56860: +++++++++++++++++++++++++++++
 14/Mar./2016:  798290: 60611: +++++++++++++++++++++++++++++++
 21/Mar./2016:  545699: 44330: +++++++++++++++++++++++
 28/Mar./2016:  292011: 27197: ++++++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 14/Mar./2016 (60,611 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,500 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  493014: 34660: ++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  578046: 43168: +++++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  611137: 42768: +++++++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  578760: 41601: ++++++++++++++++++++++++++++
Divendres:  410360: 34332: +++++++++++++++++++++++
 Dissabte:  210974: 18157: +++++++++++++
 Diumenge:  220337: 17496: ++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 400 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   53365: 5063: +++++++++++++
 1:   36143: 3456: +++++++++
 2:   34311: 3469: +++++++++
 3:   54367: 3505: +++++++++
 4:   30823: 4659: ++++++++++++
 5:   25769: 4125: +++++++++++
 6:   47154: 3790: ++++++++++
 7:   73957: 5708: +++++++++++++++
 8:  177915: 11421: +++++++++++++++++++++++++++++
 9:  242086: 15348: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  249400: 16764: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  244958: 16260: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  266205: 17048: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  214341: 15260: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
14:  155833: 13041: +++++++++++++++++++++++++++++++++
15:  137713: 11003: ++++++++++++++++++++++++++++
16:  153199: 12169: +++++++++++++++++++++++++++++++
17:  143496: 12234: +++++++++++++++++++++++++++++++
18:  153431: 11844: ++++++++++++++++++++++++++++++
19:  144225: 10718: +++++++++++++++++++++++++++
20:  131167: 9787: +++++++++++++++++++++++++
21:  127807: 9381: ++++++++++++++++++++++++
22:  120496: 8893: +++++++++++++++++++++++
23:   84467: 7236: +++++++++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
  13665: 6.43%: 5.255.253.61
   5390: 0.03%: 10.215.84.66
   5315:    : 10.216.16.10
   5642: 0.01%: 10.216.18.5
  10762: 0.01%: 10.216.19.5
   8857: 0.02%: 10.216.39.9
   7609: 0.01%: 10.216.60.5
   7415: 0.04%: 10.216.62.7
   5696: 0.01%: 10.216.65.5
   6109: 0.01%: 10.216.67.7
   5087:    : 10.216.85.7
  15231: 0.03%: 10.216.90.5
   5348: 0.02%: 10.216.94.9
   5126: 0.01%: 10.216.147.5
   6031: 0.04%: 10.216.180.5
   8464: 0.06%: 10.216.188.2
  11807: 0.03%: 62.210.248.185
   9933: 1.70%: 66.249.64.52
   9439: 1.11%: 66.249.78.22
   9707: 1.39%: 68.180.228.34
   7175: 1.89%: 68.180.229.121
   6103: 1.54%: 68.180.230.219
  16653:    : 82.194.88.51
   5029: 0.03%: 85.60.220.207
  47236: 0.51%: 85.119.198.5
  17039: 0.42%: 130.206.30.222
  20567: 0.33%: 134.0.15.39
  52965: 0.01%: 136.243.74.161
   7015: 0.05%: 141.105.100.163
   5221: 0.07%: 148.251.136.43
   5688: 0.03%: 195.76.89.2
   9509: 0.02%: 195.154.172.53
  11514: 0.03%: 195.154.172.59
  17941: 0.05%: 195.154.172.137
  15849: 0.04%: 195.154.172.143
  11834: 0.03%: 195.154.179.93
   8459: 0.02%: 195.154.209.237
  17432: 0.04%: 195.154.217.154
   7921: 0.02%: 195.154.233.224
 2648845: 83.88%: [no llistats: 87,504 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 2244884: 200 OK
  127071: 206 Partial content
   206: 302 Document found elsewhere
  730673: 304 Not modified since last retrieval
    21: 400 Bad request
    75: 401 Authentication required
   362: 403 Access forbidden
 1862545: 404 Document not found
    97: 405 Method not allowed
  153097: 406 Document not acceptable to client
   104: 412 Precondition failed
    27: 500 Internal server error
   6066: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   28027:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  1310962: 0.35%: 
 1kb- 10kb:  1071936: 3.18%: 
 10kb-100kb:  576324: 14.95%: 
100kb- 1Mb:   86099: 26.50%: 
 1Mb- 10Mb:   29038: 50.07%: 
 10Mb-100Mb:    242: 4.96%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  230525: 73.57%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 1370547: 4.49%: .gif [GIF graphics]
  205717: 3.24%: .htm [Hypertext Markup Language]
   2017: 3.09%: .zip [Zip archives]
  183107: 2.87%: .png [PNG graphics]
   669: 2.12%: .pps
  203891: 1.75%: .jpg [JPEG graphics]
   7603: 1.44%: .doc [Microsoft Word document]
   885: 1.20%: .ppt
  153657: 0.95%: .rss
   561: 0.94%: .exe [Executables]
  23823: 0.61%: .html [Hypertext Markup Language]
   188: 0.52%: .deb
  42582: 0.46%: .css
  17621: 0.44%: .mp3
   3197: 0.32%: .docx
   136: 0.24%: .mht
  62306: 0.21%: .js
   5840: 0.19%: .swf
    49: 0.19%: .flv
    60: 0.16%: .msi
  212568: 0.15%: .gz  [Gzip compressed files]
    12: 0.12%:  .tar.gz [Compressed archives]
  62543: 0.15%: .ico
    8: 0.14%: .wmv
   191: 0.13%: .pptx
  312337: 0.43%: [no llistades: 31 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  347520: 45.53%: /recursos/
  69342: 17.59%: /formacio/
  99943: 9.13%: /programes/
  68475: 7.74%: /normativa/
  71759: 6.67%: /documentacio/
 1175282: 5.51%: /images/
  170768: 1.78%: [directori arrel]
  13596: 1.14%: /gestib/
  158286: 1.07%: /novetats/
  21705: 1.05%: /suport/
  48441: 0.88%: /centres/
  506258: 0.61%: /ubt-educaib/
  172876: 0.46%: /principal/
   1749: 0.19%: /agenda/
  137451: 0.18%: /grafics/
  15010: 0.14%: /logo/
   2025: 0.14%: /iiijornades_menors/
   239: 0.05%: /reijaumei/
   9181: 0.05%: /weibmail/
   6550: 0.04%: /mon/
   2271: 0.02%: /cprs/
   190: 0.01%: /vifestadelesmatematiques/
   3711: 0.04%: [no llistats: 13 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!