Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dimecres-01-Mar.-2017 00:00 fins al Divendres-31-Mar.-2017 23:59 (31.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 4,181,731
Mitjana de peticions exitoses per dia: 134,897
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 4,750
Peticions exitoses per pàgina: 308,602
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 9,955
Peticions fallades: 2,750,279
Peticions de redireccionament: 1,839
Fitxers diferents sol.licitats: 26,928
Màquines diferents ateses: 102,393
Transferència total: 145.715 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 4.700 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 10,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Mar. 2017:  4181731: 308602: +++++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Mar. 2017 (308,602 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 3,000 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 27/Feb./2017:  581327: 40781: ++++++++++++++
 6/Mar./2017:  1007715: 82014: ++++++++++++++++++++++++++++
 13/Mar./2017:  966761: 72273: +++++++++++++++++++++++++
 20/Mar./2017:  892015: 63240: ++++++++++++++++++++++
 27/Mar./2017:  733913: 50294: +++++++++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 6/Mar./2017 (82,014 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,000 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  689887: 46484: ++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  742035: 57219: +++++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  704711: 51934: ++++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  823407: 60603: +++++++++++++++++++++++++++++++
Divendres:  727757: 49911: +++++++++++++++++++++++++
 Dissabte:  233482: 20582: +++++++++++
 Diumenge:  260452: 21869: +++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 600 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   61719: 6218: +++++++++++
 1:   36481: 4820: +++++++++
 2:   31644: 3883: +++++++
 3:   49392: 3704: +++++++
 4:   30607: 3787: +++++++
 5:   33043: 4174: +++++++
 6:   58562: 4940: +++++++++
 7:   98442: 7007: ++++++++++++
 8:  259396: 18852: ++++++++++++++++++++++++++++++++
 9:  362555: 22895: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  360184: 23396: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  341783: 22668: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  355502: 22453: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  316246: 21550: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
14:  207093: 15829: +++++++++++++++++++++++++++
15:  193748: 15043: ++++++++++++++++++++++++++
16:  208213: 15286: ++++++++++++++++++++++++++
17:  195454: 14433: +++++++++++++++++++++++++
18:  193029: 15019: ++++++++++++++++++++++++++
19:  189009: 15073: ++++++++++++++++++++++++++
20:  173433: 14217: ++++++++++++++++++++++++
21:  162960: 12331: +++++++++++++++++++++
22:  153988: 11430: ++++++++++++++++++++
23:  109248: 9594: ++++++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   5418: 0.10%: 10.215.84.66
   6352: 0.02%: 10.216.16.10
   8310: 0.01%: 10.216.18.5
  15908: 0.01%: 10.216.19.5
   6889: 0.01%: 10.216.32.5
   7054:    : 10.216.38.9
  13774: 0.01%: 10.216.39.9
   5499: 0.01%: 10.216.46.5
   7834: 0.01%: 10.216.49.5
   5550: 0.01%: 10.216.56.9
   8703: 0.01%: 10.216.60.5
   7904: 0.02%: 10.216.62.7
   6310: 0.17%: 10.216.65.5
   7712: 0.03%: 10.216.66.5
   6191: 0.01%: 10.216.67.7
   6513: 0.04%: 10.216.70.5
  16426: 0.21%: 10.216.71.5
  16016: 0.03%: 10.216.90.5
  11549: 0.20%: 10.216.94.9
   7980: 0.05%: 10.216.96.241
   6200:    : 10.216.122.5
   5797:    : 10.216.129.5
   5046: 0.01%: 10.216.148.5
   5691: 0.01%: 10.216.151.11
   6521: 0.01%: 10.216.154.7
   9523: 0.01%: 10.216.180.5
  10681: 0.08%: 10.216.188.2
   5085:    : 10.216.190.5
   6189: 0.03%: 62.43.161.102
   6279: 0.58%: 66.249.76.18
  13485: 0.86%: 68.180.230.34
   6974: 0.06%: 79.109.254.109
   6192: 0.04%: 79.157.0.204
  41404: 0.50%: 85.119.198.5
   6255: 0.03%: 85.192.74.80
  17044: 0.17%: 130.206.30.222
  14221: 0.17%: 134.0.15.39
  69245: 0.01%: 136.243.74.161
   6640: 0.03%: 195.76.89.2
   6415: 0.05%: 195.235.140.68
 3748952: 96.39%: [no llistats: 102,353 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 2934715: 200 OK
  87368: 206 Partial content
   1839: 302 Document found elsewhere
 1159648: 304 Not modified since last retrieval
   304: 400 Bad request
   1418: 401 Authentication required
   6272: 403 Access forbidden
 2520730: 404 Document not found
   5605: 405 Method not allowed
  210391: 406 Document not acceptable to client
    9: 412 Precondition failed
   122: 500 Internal server error
   5370: 501 Request type not supported
    58: 502 Error at upstream server

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   24392:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     3:    : 
 101b- 1kb:  1963387: 0.36%: 
 1kb- 10kb:  1394890: 2.97%: 
 10kb-100kb:  694834: 12.11%: 
100kb- 1Mb:   68655: 14.28%: 
 1Mb- 10Mb:   35018: 37.23%: 
 10Mb-100Mb:    356: 6.53%: 
100Mb- 1Gb:    196: 26.53%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  163303: 48.02%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
   6045: 32.25%: .mp4
 2221171: 4.69%: .gif [GIF graphics]
  289183: 3.49%: .png [PNG graphics]
  282179: 3.26%: .htm [Hypertext Markup Language]
   1321: 1.28%: .zip [Zip archives]
  108347: 1.07%: .jpg [JPEG graphics]
  168588: 0.80%: .rss
   365: 0.76%: .pps
   4621: 0.61%: .doc [Microsoft Word document]
   546: 0.57%: .exe [Executables]
   409: 0.49%: .ppt
  68440: 0.48%: .css
  23778: 0.39%: .html [Hypertext Markup Language]
  131226: 0.39%: .js
   128: 0.32%: .deb
  12105: 0.19%: .mp3
  87326: 0.14%: .ico
   1913: 0.12%: .docx
   5084: 0.11%: .swf
  605653: 0.59%: [no llistades: 38 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  309988: 66.29%: /recursos/
  42600: 6.44%: /formacio/
  138620: 6.03%: /documentacio/
 1895316: 5.81%: /images/
  74533: 4.88%: /normativa/
  79847: 4.16%: /programes/
  259416: 1.87%: [directori arrel]
  21813: 1.01%: /gestib/
  178359: 0.90%: /novetats/
  20054: 0.60%: /suport/
  285802: 0.54%: /principal/
  585591: 0.39%: /ubt-educaib/
  12796: 0.35%: /centres/
  27670: 0.17%: /logo/
  212323: 0.17%: /grafics/
   2550: 0.12%: /agenda/
   1455: 0.08%: /iiijornades_menors/
  20221: 0.06%: /weibmail/
   260: 0.05%: /reijaumei/
   6164: 0.03%: /mon/
   3093: 0.02%: /cprs/
   3260: 0.02%: [no llistats: 14 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!