Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dissabte-01-Nov.-2008 00:00 fins al Diumenge-30-Nov.-2008 23:59 (30.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 6,258,334
Mitjana de peticions exitoses per dia: 208,615
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 28
Peticions exitoses per pàgina: 537,384
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 17,913
Peticions fallades: 43,293
Peticions de redireccionament: 673
Fitxers diferents sol.licitats: 26,952
Màquines diferents ateses: 68,195
Línies invàlides en el fitxer log: 3
Transferència total: 81.808 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 2.727 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 20,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Nov. 2008:  6258334: 537384: +++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Nov. 2008 (537,384 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 5,000 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: ------: 
 27/Oct./2008:  203626: 17784: ++++
 3/Nov./2008:  1505665: 129339: ++++++++++++++++++++++++++
 10/Nov./2008:  1471731: 128238: ++++++++++++++++++++++++++
 17/Nov./2008:  1563625: 134645: +++++++++++++++++++++++++++
 24/Nov./2008:  1513687: 127378: ++++++++++++++++++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 17/Nov./2008 (134,645 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 3,000 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  1125721: 93881: ++++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  1118937: 93669: ++++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  1097300: 91817: +++++++++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  1007285: 86904: +++++++++++++++++++++++++++++
Divendres:  882531: 75006: ++++++++++++++++++++++++++
 Dissabte:  473343: 44575: +++++++++++++++
 Diumenge:  553217: 51532: ++++++++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,500 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   64711: 7327: +++++
 1:   26872: 4661: ++++
 2:   15819: 3605: +++
 3:   11516: 3340: +++
 4:   9104: 2911: ++
 5:   11260: 3181: +++
 6:   16662: 3135: +++
 7:   63992: 7027: +++++
 8:  288591: 24077: +++++++++++++++++
 9:  485571: 39946: +++++++++++++++++++++++++++
10:  551074: 45864: +++++++++++++++++++++++++++++++
11:  582655: 47217: ++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  561278: 45781: +++++++++++++++++++++++++++++++
13:  498632: 43506: ++++++++++++++++++++++++++++++
14:  361809: 31341: +++++++++++++++++++++
15:  277875: 22988: ++++++++++++++++
16:  326049: 26440: ++++++++++++++++++
17:  350995: 28558: ++++++++++++++++++++
18:  384179: 31266: +++++++++++++++++++++
19:  389114: 31839: ++++++++++++++++++++++
20:  335935: 27588: +++++++++++++++++++
21:  281576: 23321: ++++++++++++++++
22:  222726: 19440: +++++++++++++
23:  140339: 13025: +++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   6785: 0.05%: 10.215.80.15
   5507: 0.01%: 10.215.80.17
   5365: 0.02%: 10.215.80.21
   5041: 0.02%: 10.216.7.147
  11205: 0.01%: 10.216.13.62
   5166: 0.01%: 10.216.15.59
   8663: 0.05%: 10.216.35.35
   7996: 0.04%: 10.216.35.36
   9507: 0.05%: 10.216.35.38
  12059: 0.07%: 10.216.35.39
  13226: 0.06%: 10.216.35.40
   7308: 0.02%: 10.216.35.105
   7609: 0.09%: 10.216.72.34
   5705: 0.02%: 10.216.72.73
   5939: 0.01%: 10.216.73.10
  11923: 0.12%: 10.216.99.2
   8279: 0.01%: 10.216.110.41
   7721: 0.02%: 10.216.117.31
   6829: 0.02%: 10.216.158.33
   9257: 0.07%: 10.216.180.5
   6426: 0.01%: 10.216.206.206
  11126: 0.01%: 10.216.207.212
  10184: 0.01%: 10.216.213.135
   7379: 0.01%: 10.216.215.7
   5584: 0.01%: 10.216.215.8
   6054: 0.01%: 10.216.217.214
   5486: 0.01%: 10.216.241.195
   8860: 0.05%: 10.216.243.46
   5066: 0.01%: 62.43.26.49
  21640: 0.34%: 62.57.153.82
   9938: 1.30%: 66.249.71.176
   9868: 1.50%: 66.249.71.177
   9703: 1.26%: 66.249.71.178
  13786: 2.77%: 67.195.37.170
   6868: 0.03%: 80.24.139.27
   8146: 0.04%: 80.24.139.37
   5068: 0.07%: 80.26.108.250
   5310: 0.03%: 80.32.5.83
  10432: 0.33%: 80.32.5.84
   5682: 0.01%: 80.32.195.136
   5467: 0.04%: 80.32.203.211
   5568: 0.03%: 80.33.44.35
  16698: 0.21%: 80.35.227.124
   8489: 0.04%: 80.36.215.165
  10789: 0.04%: 80.58.205.34
  15084: 0.20%: 80.58.205.42
   6391: 0.11%: 80.58.205.46
   7238: 0.08%: 80.58.205.51
   6336: 0.05%: 80.58.205.55
   5123: 0.04%: 80.58.211.70
   9683: 0.02%: 80.59.75.210
   5263: 0.02%: 80.59.120.47
  12538: 0.07%: 83.36.54.249
   9889: 0.08%: 88.2.138.238
   6025: 0.03%: 88.9.176.50
  18616: 0.33%: 130.206.33.254
   7410: 0.23%: 213.176.161.200
   7071: 0.55%: 213.176.161.204
   7293: 0.41%: 213.176.161.207
   5527: 0.42%: 213.176.161.208
 5748140: 88.41%: [no llistats: 68,135 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 3110799: 200 OK
  135059: 206 Partial content
   673: 302 Document found elsewhere
 3012476: 304 Not modified since last retrieval
   210: 400 Bad request
   3329: 401 Authentication required
   1533: 403 Access forbidden
  33945: 404 Document not found
    16: 405 Method not allowed
   250: 406 Document not acceptable to client
    6: 412 Precondition failed
   1286: 500 Internal server error
   2718: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   31641:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  3732537: 0.91%: 
 1kb- 10kb:  1675134: 7.00%: 
 10kb-100kb:  740149: 23.03%: 
100kb- 1Mb:   67208: 20.80%: 
 1Mb- 10Mb:   11149: 31.76%: 
 10Mb-100Mb:    496: 13.51%: 
100Mb- 1Gb:    20: 2.98%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  213890: 43.79%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
   3071: 14.40%: .zip [Zip archives]
 4221140: 9.96%: .gif [GIF graphics]
  502483: 7.83%: .htm [Hypertext Markup Language]
   1329: 5.07%: .exe [Executables]
  242684: 3.97%: .jpg [JPEG graphics]
  135363: 2.59%: .swf
   1463: 2.36%: .pps
   8611: 1.37%: .doc [Microsoft Word document]
   364: 1.27%: .msi
   211: 1.22%: .mht
  31832: 0.92%: .mp3
   1145: 0.90%: .ppt
  164951: 0.67%: .css
    55: 0.59%: .wmv
  28284: 0.56%: .html [Hypertext Markup Language]
  218665: 0.43%: .js
   1847: 0.31%: .xls
   191: 0.29%: .rar
    83: 0.28%: .flv
  20625: 0.23%: .rss
  371093: 0.22%: .png [PNG graphics]
  56125: 0.16%: .ico
    34: 0.11%: .mp4
  32795: 0.50%: [no llistades: 31 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  536674: 27.48%: /recursos/
  217812: 24.24%: /formacio/
 3590426: 9.32%: /images/
  78878: 7.67%: /suport/
  70733: 6.02%: /programes/
  106028: 5.21%: /documentacio/
  378213: 3.44%: [directori arrel]
  77765: 3.40%: /normativa/
  41494: 3.06%: /iaqse/
   224: 2.57%: /no-cgi/
  16270: 2.36%: /gestib/
  68395: 1.92%: /centres/
  562867: 1.05%: /principal/
  33303: 0.58%: /novetats/
   3676: 0.54%: /agenda/
  326821: 0.34%: /grafics/
  72475: 0.23%: /weibmail/
  22330: 0.11%: /logo/
  16646: 0.11%: /cprs/
  18662: 0.11%: /mon/
   3335: 0.07%: /isapidir/
   4915: 0.05%: /ivfestadelesmatematiques/
   153: 0.03%: /rpms-educaib/
   603: 0.03%: /reijaumei/
   3264: 0.02%: /jornades_menors/
   3257: 0.02%: /forums/
   1741: 0.01%: /iijornades_menors/
   1374: 0.01%: [no llistats: 3 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!