Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Diumenge-01-Nov.-2009 00:00 fins al Dilluns-30-Nov.-2009 23:59 (30.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 6,818,084
Mitjana de peticions exitoses per dia: 227,274
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 35
Peticions exitoses per pàgina: 554,212
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 18,474
Peticions fallades: 66,416
Peticions de redireccionament: 806
Fitxers diferents sol.licitats: 33,954
Màquines diferents ateses: 76,801
Línies invàlides en el fitxer log: 1
Transferència total: 109.804 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 3.660 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 20,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Nov. 2009:  6818084: 554212: ++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Nov. 2009 (554,212 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 5,000 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: ------: 
 26/Oct./2009:  109758: 10195: +++
 2/Nov./2009:  1583804: 130888: +++++++++++++++++++++++++++
 9/Nov./2009:  1558201: 125383: ++++++++++++++++++++++++++
 16/Nov./2009:  1724538: 139813: ++++++++++++++++++++++++++++
 23/Nov./2009:  1574122: 126129: ++++++++++++++++++++++++++
 30/Nov./2009:  267661: 21804: +++++
Setmana de tràfic màxim: 16/Nov./2009 (139,813 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 4,000 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
 Dilluns:  1393284: 113169: +++++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  1157880: 95568: ++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  1112244: 88868: +++++++++++++++++++++++
  Dijous:  1090516: 86933: ++++++++++++++++++++++
Divendres:  967884: 78175: ++++++++++++++++++++
 Dissabte:  440601: 37962: ++++++++++
 Diumenge:  655675: 53537: ++++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,500 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   95640: 8095: ++++++
 1:   37902: 4919: ++++
 2:   18458: 3477: +++
 3:   13004: 3647: +++
 4:   10215: 3134: +++
 5:   12963: 3348: +++
 6:   23978: 3718: +++
 7:   75696: 7122: +++++
 8:  293344: 23513: ++++++++++++++++
 9:  496346: 40997: ++++++++++++++++++++++++++++
10:  550026: 44733: ++++++++++++++++++++++++++++++
11:  593334: 46754: ++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  567430: 47278: ++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  511571: 43387: +++++++++++++++++++++++++++++
14:  360404: 29144: ++++++++++++++++++++
15:  305758: 23462: ++++++++++++++++
16:  361942: 27391: +++++++++++++++++++
17:  383824: 29616: ++++++++++++++++++++
18:  431836: 32963: ++++++++++++++++++++++
19:  437941: 34009: +++++++++++++++++++++++
20:  394426: 29843: ++++++++++++++++++++
21:  343614: 25121: +++++++++++++++++
22:  298470: 23140: ++++++++++++++++
23:  199962: 15401: +++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   5562: 0.02%: 10.215.80.17
   8936: 0.01%: 10.216.13.62
   7139: 0.01%: 10.216.15.59
  11999: 0.22%: 10.216.98.125
   9309: 0.16%: 10.216.99.2
   9599: 0.01%: 10.216.110.41
  20095: 0.03%: 10.216.110.103
   7805: 0.04%: 10.216.117.131
  11849: 0.12%: 10.216.180.2
   5377: 0.05%: 10.216.182.6
   7536: 0.03%: 10.216.182.34
   5892: 0.02%: 10.216.182.60
   7420: 0.07%: 10.216.182.155
   7449: 0.03%: 10.216.191.133
   6162: 0.03%: 10.216.207.2
   6094: 0.01%: 10.216.207.216
   6805: 0.02%: 10.216.209.134
  12181: 0.05%: 10.216.209.135
   5056: 0.01%: 10.216.215.6
   5176: 0.01%: 10.216.215.8
  11006: 0.03%: 10.216.229.5
   5504: 0.01%: 10.216.243.8
   8061: 0.05%: 10.216.243.111
   6562: 0.01%: 62.43.36.112
   5439:    : 62.43.124.166
   8723: 0.13%: 65.17.213.35
  16689: 0.50%: 66.249.65.40
   6813: 0.13%: 66.249.67.72
   8750: 1.61%: 67.195.111.32
   5832: 0.98%: 67.195.111.164
  29287: 4.89%: 67.195.112.119
   5398: 0.16%: 72.30.87.97
   5084: 0.02%: 79.147.253.30
   6147: 0.01%: 80.26.108.250
   5753: 0.05%: 80.26.109.147
   5107: 0.07%: 80.26.117.70
   7922: 0.05%: 80.32.5.83
   8768: 0.06%: 80.32.5.84
   8845: 0.03%: 80.38.215.176
  12943: 0.01%: 80.39.101.127
   6605: 0.05%: 80.58.205.32
   6269: 0.02%: 80.58.205.42
  13206: 0.13%: 80.58.205.46
   5843: 0.03%: 80.58.205.47
  12836: 0.11%: 80.58.205.52
   6946: 0.01%: 80.59.74.176
   7812: 0.08%: 83.36.54.249
   6407: 0.03%: 83.55.78.123
  11937: 0.15%: 83.97.150.170
   5027: 0.09%: 84.127.75.96
   5412: 0.05%: 84.127.76.192
   6269: 0.03%: 85.62.77.133
   5352: 0.05%: 88.2.136.139
   7138: 0.01%: 88.12.206.231
  27041: 0.48%: 130.206.30.222
   8272: 0.07%: 172.26.2.201
  17652: 0.31%: 172.26.5.189
  10322: 0.40%: 213.176.161.200
   7569: 0.27%: 213.176.161.201
  11982: 0.25%: 213.176.161.206
   6745: 0.05%: 213.201.84.254
  37158: 0.01%: 217.76.156.78
 6238210: 87.59%: [no llistats: 76,739 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 4074854: 200 OK
  166679: 206 Partial content
   806: 302 Document found elsewhere
 2576551: 304 Not modified since last retrieval
   396: 400 Bad request
   4049: 401 Authentication required
   988: 403 Access forbidden
  54226: 404 Document not found
   1056: 405 Method not allowed
    40: 406 Document not acceptable to client
    36: 412 Precondition failed
   1069: 500 Internal server error
   4556: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   36094:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  3612934: 0.76%: 
 1kb- 10kb:  2167362: 6.62%: 
 10kb-100kb:  890415: 18.94%: 
100kb- 1Mb:   94436: 23.31%: 
 1Mb- 10Mb:   16211: 37.23%: 
 10Mb-100Mb:    624: 12.34%: 
100Mb- 1Gb:     8: 0.80%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  235267: 51.94%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 4554741: 9.81%: .gif [GIF graphics]
   2586: 8.97%: .zip [Zip archives]
  518527: 6.92%: .htm [Hypertext Markup Language]
   1863: 5.50%: .exe [Executables]
  259075: 2.99%: .jpg [JPEG graphics]
  132293: 2.66%: .swf
   1000: 1.88%: .pps
   384: 1.58%: .rar
  10010: 1.12%: .doc [Microsoft Word document]
  80167: 0.91%: .mp3
   187: 0.82%: .mht
  164140: 0.70%: .css
   245: 0.65%: .msi
   579: 0.53%: .ppt
  244395: 0.48%: .js
  29523: 0.40%: .html [Hypertext Markup Language]
   130: 0.36%: .flv
  101765: 0.33%: .rss
   264: 0.32%: .deb
  83910: 0.19%: .ico
   2464: 0.17%: .gz  [Gzip compressed files]
    13: 0.17%:  .tar.gz [Compressed archives]
  352898: 0.17%: .png [PNG graphics]
    9: 0.12%: .wmv
   1194: 0.11%: .xls
  40468: 0.38%: [no llistades: 37 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  277297: 34.88%: /formacio/
  580607: 22.84%: /recursos/
 3809798: 9.52%: /images/
  72093: 6.61%: /programes/
  142434: 5.06%: /documentacio/
  21361: 4.89%: /gestib/
  74091: 3.62%: /suport/
  418169: 3.09%: [directori arrel]
  78873: 2.99%: /normativa/
  50961: 2.14%: /centres/
  590678: 0.96%: /principal/
  30017: 0.82%: /iepi/
  113598: 0.56%: /novetats/
   3941: 0.48%: /agenda/
  400366: 0.33%: /grafics/
   7242: 0.32%: /ubt-educaib/
  75391: 0.24%: /weibmail/
    24: 0.20%: /no-cgi/
  27023: 0.12%: /logo/
  12949: 0.08%: /cprs/
   4556: 0.08%: /isapidir/
  17172: 0.07%: /mon/
   2535: 0.05%: /iiijornades_menors/
   2771: 0.01%: /forums/
   623: 0.01%: /ivfestadelesmatematiques/
   3514: 0.02%: [no llistats: 11 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!