Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dilluns-01-Nov.-2010 00:00 fins al Dimarts-30-Nov.-2010 23:59 (30.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 6,008,959
Mitjana de peticions exitoses per dia: 200,303
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 305
Peticions exitoses per pàgina: 481,159
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 16,038
Peticions fallades: 85,390
Peticions de redireccionament: 472
Fitxers diferents sol.licitats: 28,513
Màquines diferents ateses: 95,064
Línies invàlides en el fitxer log: 7
Transferència total: 110.894 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 3.696 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 15,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Nov. 2010:  6008959: 481159: +++++++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Nov. 2010 (481,159 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 4,000 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: ------: 
 1/Nov./2010:  1284388: 106040: +++++++++++++++++++++++++++
 8/Nov./2010:  1381644: 110998: ++++++++++++++++++++++++++++
 15/Nov./2010:  1412246: 115897: +++++++++++++++++++++++++++++
 22/Nov./2010:  1414466: 110300: ++++++++++++++++++++++++++++
 29/Nov./2010:  516215: 37924: ++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 15/Nov./2010 (115,897 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 3,000 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
 Dilluns:  1195245: 93321: ++++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  1266400: 100698: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  968614: 78594: +++++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  925445: 75922: ++++++++++++++++++++++++++
Divendres:  772066: 60915: +++++++++++++++++++++
 Dissabte:  388771: 32580: +++++++++++
 Diumenge:  492418: 39129: ++++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,000 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   95285: 8507: +++++++++
 1:   44839: 5403: ++++++
 2:   23860: 3952: ++++
 3:   15313: 3101: ++++
 4:   14569: 2825: +++
 5:   15775: 3547: ++++
 6:   26030: 4094: +++++
 7:   75679: 7332: ++++++++
 8:  269622: 21178: ++++++++++++++++++++++
 9:  442174: 36177: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  477407: 37477: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  492188: 38416: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  488749: 38367: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  420912: 34560: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
14:  321067: 26307: +++++++++++++++++++++++++++
15:  278480: 21298: ++++++++++++++++++++++
16:  334559: 25434: ++++++++++++++++++++++++++
17:  334369: 25052: ++++++++++++++++++++++++++
18:  369535: 27592: ++++++++++++++++++++++++++++
19:  385049: 28775: +++++++++++++++++++++++++++++
20:  354836: 26388: +++++++++++++++++++++++++++
21:  297865: 22336: +++++++++++++++++++++++
22:  256736: 19701: ++++++++++++++++++++
23:  174061: 13340: ++++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   5353: 0.04%: 10.216.98.125
  12389: 0.41%: 10.216.99.2
   9034: 0.01%: 10.216.110.41
  15739: 0.01%: 10.216.110.103
   6292: 0.01%: 10.216.132.45
  12004: 0.11%: 10.216.150.3
   8785: 0.16%: 10.216.180.2
   8200: 0.05%: 10.216.182.6
   7589: 0.03%: 10.216.182.73
   8659: 0.04%: 10.216.182.155
   5293: 0.02%: 10.216.194.25
   5195: 0.03%: 10.216.204.15
   6357:    : 10.216.206.173
   6116: 0.01%: 10.216.206.202
   6795: 0.01%: 10.216.213.14
   8515: 0.02%: 10.216.215.34
   5831: 0.03%: 10.216.243.111
   8602: 0.04%: 62.43.74.108
  10255:    : 62.43.185.32
   9952: 0.04%: 62.43.185.167
   6423: 0.81%: 64.128.171.4
  12108: 0.17%: 65.17.213.35
   9048: 0.88%: 66.249.65.230
  15014: 3.14%: 67.195.112.164
  14196: 2.42%: 67.195.115.175
  10233: 0.78%: 77.88.26.27
   7332: 0.04%: 80.32.5.84
   5419: 0.03%: 80.33.49.97
   9469: 0.03%: 80.38.215.176
  23490: 0.03%: 80.39.101.127
   6234: 0.07%: 80.58.205.32
  10288: 0.08%: 80.58.205.38
   5092: 0.10%: 80.58.205.43
   5792: 0.06%: 80.58.205.55
   5200: 0.03%: 80.59.74.176
  15813: 0.07%: 83.36.54.249
   6136:    : 83.53.191.62
  10634: 0.09%: 83.61.3.240
  12376: 0.16%: 85.152.13.145
   8624: 0.01%: 88.13.83.78
  29257: 0.01%: 95.215.61.27
  23222: 0.03%: 123.125.67.243
  33212: 0.45%: 130.206.30.222
   5848: 0.12%: 208.115.111.247
   7529:    : 212.36.75.169
   7428:    : 213.96.89.236
  33683: 0.67%: 213.176.161.199
  20155: 0.49%: 213.176.161.207
  15792: 0.36%: 213.176.161.211
  89778: 0.02%: 217.76.156.78
   5559: 0.01%: 217.125.125.111
 5371620: 87.76%: [no llistats: 95,013 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 4005476: 200 OK
  171833: 206 Partial content
   472: 302 Document found elsewhere
 1831650: 304 Not modified since last retrieval
   144: 400 Bad request
   407: 401 Authentication required
   965: 403 Access forbidden
  67797: 404 Document not found
    30: 405 Method not allowed
   437: 406 Document not acceptable to client
    22: 412 Precondition failed
   750: 500 Internal server error
  14838: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   43324:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  2850989: 0.65%: 
 1kb- 10kb:  2147976: 6.53%: 
 10kb-100kb:  863794: 17.74%: 
100kb- 1Mb:   82664: 21.07%: 
 1Mb- 10Mb:   19543: 40.18%: 
 10Mb-100Mb:    667: 13.63%: 
100Mb- 1Gb:     2: 0.19%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  227691: 53.49%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 3910186: 9.68%: .gif [GIF graphics]
   1494: 7.71%: .exe [Executables]
   2136: 6.72%: .zip [Zip archives]
  448924: 5.61%: .htm [Hypertext Markup Language]
  231506: 2.78%: .jpg [JPEG graphics]
  104318: 2.54%: .swf
   879: 2.32%: .pps
   422: 1.73%: .rar
   8031: 1.04%: .doc [Microsoft Word document]
  82338: 0.80%: .mp3
  126168: 0.70%: .css
   201: 0.59%: .mht
   237: 0.59%: .msi
   443: 0.53%: .ppt
  27882: 0.51%: .html [Hypertext Markup Language]
  214795: 0.48%: .rss
   141: 0.41%: .flv
  191352: 0.39%: .js
    23: 0.34%: .wmv
  90789: 0.20%: .ico
  279051: 0.17%: .png [PNG graphics]
   1341: 0.17%: .xls
  10158: 0.14%: .gz  [Gzip compressed files]
    10: 0.13%:  .tar.gz [Compressed archives]
  48453: 0.34%: [no llistades: 38 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  560161: 30.08%: /recursos/
  249722: 29.16%: /formacio/
 3274038: 9.54%: /images/
  17628: 7.52%: /gestib/
  63999: 4.80%: /programes/
  106513: 4.70%: /documentacio/
  49056: 3.61%: /centres/
  366145: 2.80%: [directori arrel]
  67209: 2.66%: /normativa/
  53600: 2.19%: /suport/
  521587: 1.03%: /principal/
  223800: 0.64%: /novetats/
  299914: 0.31%: /grafics/
   2584: 0.24%: /agenda/
  57448: 0.22%: /weibmail/
   8829: 0.10%: /vfestadelesmatematiques/
  20034: 0.10%: /logo/
  18349: 0.09%: /mon/
  30451: 0.08%: /ubt-educaib/
   8628: 0.06%: /cprs/
   1111: 0.02%: /iiijornades_menors/
   1017: 0.02%: /ivfestadelesmatematiques/
   7136: 0.03%: [no llistats: 14 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!