Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dimarts-01-Nov.-2011 00:00 fins al Dimecres-30-Nov.-2011 23:59 (30.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 4,867,348
Mitjana de peticions exitoses per dia: 162,248
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 143
Peticions exitoses per pàgina: 338,640
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 11,288
Peticions fallades: 151,919
Peticions de redireccionament: 321
Fitxers diferents sol.licitats: 26,714
Màquines diferents ateses: 90,927
Línies invàlides en el fitxer log: 1
Transferència total: 86.040 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 2.868 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 10,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Nov. 2011:  4867348: 338640: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Nov. 2011 (338,640 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 3,000 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 31/Oct./2011:  885562: 61850: +++++++++++++++++++++
 7/Nov./2011:  1184348: 82449: ++++++++++++++++++++++++++++
 14/Nov./2011:  1127450: 77288: ++++++++++++++++++++++++++
 21/Nov./2011:  1062917: 73579: +++++++++++++++++++++++++
 28/Nov./2011:  607071: 43474: +++++++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 7/Nov./2011 (82,449 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,000 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  837659: 55855: ++++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  943292: 66549: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  1016260: 71112: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  763623: 52471: +++++++++++++++++++++++++++
Divendres:  639799: 43542: ++++++++++++++++++++++
 Dissabte:  301092: 22486: ++++++++++++
 Diumenge:  365623: 26625: ++++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 800 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   66089: 5258: +++++++
 1:   37659: 5097: +++++++
 2:   31263: 3014: ++++
 3:   20406: 1707: +++
 4:   16874: 1560: ++
 5:   18518: 1806: +++
 6:   36040: 2166: +++
 7:   64018: 4299: ++++++
 8:  224843: 16428: +++++++++++++++++++++
 9:  385256: 26301: +++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  403344: 26362: +++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  397853: 27858: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  419677: 28603: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  374894: 25245: ++++++++++++++++++++++++++++++++
14:  256753: 17772: +++++++++++++++++++++++
15:  219048: 15047: +++++++++++++++++++
16:  260802: 17876: +++++++++++++++++++++++
17:  252560: 17054: ++++++++++++++++++++++
18:  272242: 18844: ++++++++++++++++++++++++
19:  276243: 18694: ++++++++++++++++++++++++
20:  257185: 17112: ++++++++++++++++++++++
21:  237699: 16165: +++++++++++++++++++++
22:  201204: 14373: ++++++++++++++++++
23:  136878: 9999: +++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   8028:    : 10.216.36.5
   6860: 0.09%: 10.216.44.1
   5564: 0.02%: 10.216.47.81
   9987: 0.01%: 10.216.53.5
   7018: 0.01%: 10.216.73.13
   5372:    : 10.216.120.4
   6335: 0.02%: 10.216.132.45
   8622: 0.18%: 10.216.180.2
   6243: 0.04%: 10.216.182.44
   5460: 0.03%: 10.216.182.73
   9185: 0.06%: 10.216.182.155
   8072:    : 10.216.190.5
   5471:    : 10.216.193.169
   6124: 0.01%: 10.216.194.5
   5629:    : 10.216.206.173
   7382: 0.01%: 10.216.206.202
   8173:    : 10.216.208.5
   5203:    : 10.216.211.4
   9730: 0.01%: 10.216.213.14
   9664:    : 10.216.223.5
   5138:    : 10.216.224.197
   7086: 0.01%: 10.216.228.119
   5570: 0.08%: 62.43.58.248
   9636: 0.12%: 62.82.67.206
  10290: 0.14%: 65.17.213.35
  83007: 0.02%: 66.96.128.72
   7914: 0.91%: 66.249.72.201
   5558: 0.51%: 77.88.30.248
  68891: 0.04%: 80.39.101.127
   6869: 0.07%: 80.58.205.38
  74176: 0.02%: 82.165.37.22
   8631: 0.05%: 83.45.82.13
  10110: 0.01%: 84.127.119.7
   7118: 0.09%: 85.119.198.2
   7979:    : 85.119.198.5
  11589: 0.07%: 88.2.138.238
   6848: 0.02%: 88.190.23.224
  12211:    : 95.215.61.27
   7300: 0.01%: 123.125.67.243
  27139: 0.49%: 130.206.30.222
   6963: 0.01%: 176.9.30.108
  40706: 0.01%: 193.39.68.75
   5717:    : 204.93.167.38
  34377: 0.01%: 212.36.82.132
   5081: 0.08%: 212.113.37.105
   7748: 0.34%: 213.176.161.198
   9806: 0.30%: 213.176.161.204
   6455: 0.31%: 213.176.161.205
   7252: 0.21%: 213.176.161.206
  12392: 0.47%: 213.176.161.207
   7588: 0.06%: 217.125.120.90
 4196081: 95.03%: [no llistats: 90,876 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 3200703: 200 OK
  126679: 206 Partial content
   321: 302 Document found elsewhere
 1539966: 304 Not modified since last retrieval
    81: 400 Bad request
   196: 401 Authentication required
   733: 403 Access forbidden
  145067: 404 Document not found
    2: 405 Method not allowed
   149: 406 Document not acceptable to client
    7: 412 Precondition failed
   776: 500 Internal server error
   4908: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   30451:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  2328866: 0.68%: 
 1kb- 10kb:  1722677: 6.32%: 
 10kb-100kb:  717535: 20.85%: 
100kb- 1Mb:   48787: 18.35%: 
 1Mb- 10Mb:   18671: 44.35%: 
 10Mb-100Mb:    358: 9.07%: 
100Mb- 1Gb:     3: 0.37%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  172953: 55.53%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 2843001: 9.94%: .gif [GIF graphics]
   1382: 5.40%: .zip [Zip archives]
   1085: 5.25%: .exe [Executables]
  313928: 5.15%: .htm [Hypertext Markup Language]
  269045: 4.50%: .png [PNG graphics]
  181225: 2.72%: .jpg [JPEG graphics]
   744: 1.94%: .pps
   4818: 1.15%: .doc [Microsoft Word document]
   771: 1.00%: .ppt
   180: 0.92%: .flv
  88206: 0.77%: .css
  39691: 0.68%: .mp3
  21120: 0.67%: .html [Hypertext Markup Language]
   195: 0.58%: .msi
  11477: 0.53%: .swf
   110: 0.53%: .mht
  415442: 0.52%: .rss
   124: 0.49%: .rar
  150728: 0.48%: .js
   118: 0.30%: .odp
   440: 0.25%: .deb
  81841: 0.23%: .ico
   942: 0.12%: .xls
  267782: 0.36%: [no llistades: 36 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  444791: 44.51%: /recursos/
  136791: 15.04%: /formacio/
 2339601: 11.61%: /images/
  20343: 5.99%: /gestib/
  32128: 4.94%: /centres/
  99316: 4.15%: /documentacio/
  45931: 3.88%: /programes/
  283662: 3.04%: [directori arrel]
  47718: 2.57%: /normativa/
  42796: 1.27%: /suport/
  395688: 0.97%: /principal/
  421115: 0.60%: /novetats/
  231725: 0.34%: /grafics/
  241519: 0.30%: /ubt-educaib/
  36288: 0.20%: /weibmail/
  19331: 0.18%: /logo/
    5: 0.14%: /no-cgi/
  14470: 0.10%: /mon/
   5958: 0.06%: /cprs/
   909: 0.04%: /iiijornades_menors/
   1503: 0.03%: /agenda/
   5760: 0.04%: [no llistats: 14 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!