Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Divendres-01-Nov.-2013 00:00 fins al Dissabte-30-Nov.-2013 23:59 (30.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 3,654,716
Mitjana de peticions exitoses per dia: 121,826
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 171
Peticions exitoses per pàgina: 243,292
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 8,109
Peticions fallades: 798,026
Peticions de redireccionament: 477
Fitxers diferents sol.licitats: 26,536
Màquines diferents ateses: 104,504
Transferència total: 88.522 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 2.950 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 8,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Nov. 2013:  3654716: 243292: +++++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Nov. 2013 (243,292 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,500 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 28/Oct./2013:  183020: 11453: +++++
 4/Nov./2013:  862449: 53247: ++++++++++++++++++++++
 11/Nov./2013:  874587: 54220: ++++++++++++++++++++++
 18/Nov./2013:  904511: 56384: +++++++++++++++++++++++
 25/Nov./2013:  830149: 67988: ++++++++++++++++++++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 25/Nov./2013 (67,988 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,500 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  617500: 53129: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  635169: 38252: ++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  613507: 37417: +++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  619925: 40063: +++++++++++++++++++++++++++
Divendres:  611294: 36301: +++++++++++++++++++++++++
 Dissabte:  287344: 20121: ++++++++++++++
 Diumenge:  269977: 18009: +++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 800 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   58059: 4311: ++++++
 1:   40809: 2888: ++++
 2:   32623: 2427: ++++
 3:   48024: 2637: ++++
 4:   26703: 2389: +++
 5:   29369: 2508: ++++
 6:   47318: 2637: ++++
 7:   60783: 4027: ++++++
 8:  193626: 10644: ++++++++++++++
 9:  323271: 17232: ++++++++++++++++++++++
10:  311448: 17815: +++++++++++++++++++++++
11:  312615: 17707: +++++++++++++++++++++++
12:  314300: 17914: +++++++++++++++++++++++
13:  279554: 16565: +++++++++++++++++++++
14:  182996: 12616: ++++++++++++++++
15:  168448: 26580: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
16:  171326: 11659: +++++++++++++++
17:  175331: 13554: +++++++++++++++++
18:  181900: 11470: +++++++++++++++
19:  177378: 11293: +++++++++++++++
20:  154673: 10281: +++++++++++++
21:  142858: 9287: ++++++++++++
22:  125951: 8582: +++++++++++
23:   95353: 6269: ++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
  18837: 0.63%: 5.9.81.113
   6190: 0.01%: 10.216.18.5
   5956:    : 10.216.19.5
   6387: 0.10%: 10.216.23.80
   5345:    : 10.216.35.5
  11455: 0.01%: 10.216.38.9
  10674:    : 10.216.56.9
   5414: 0.05%: 10.216.60.5
  11583: 0.05%: 10.216.67.7
   6645: 0.01%: 10.216.90.5
   9277: 0.02%: 10.216.91.9
   5883: 0.06%: 10.216.94.9
   5056:    : 10.216.96.5
   5702:    : 10.216.116.5
  10058:    : 10.216.120.4
   6284: 0.01%: 10.216.149.7
   5763:    : 10.216.151.11
   8519: 0.05%: 10.216.180.5
   5183: 0.03%: 10.216.184.5
   5435:    : 10.216.191.8
   5115:    : 10.216.193.135
   8882:    : 10.216.194.5
   6712: 0.02%: 10.216.195.133
   5113:    : 10.216.206.136
   5835:    : 10.216.207.5
   6194:    : 10.216.215.197
   7610:    : 10.216.219.71
   5882: 0.04%: 46.18.42.252
   5296: 0.75%: 66.249.73.38
  10607: 1.75%: 66.249.75.108
   7354: 1.29%: 66.249.76.38
   8045: 0.03%: 79.156.4.37
  86497: 0.02%: 82.194.88.51
  44655: 0.01%: 85.119.198.5
  31541: 0.01%: 95.215.60.91
  30091: 0.53%: 130.206.30.222
   9015: 0.14%: 134.0.14.56
  250592: 0.05%: 213.251.189.209
 2964034: 94.32%: [no llistats: 104,466 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 2127922: 200 OK
  223902: 206 Partial content
   477: 302 Document found elsewhere
 1302892: 304 Not modified since last retrieval
   127: 400 Bad request
    98: 401 Authentication required
  10626: 403 Access forbidden
  737652: 404 Document not found
   260: 405 Method not allowed
  42826: 406 Document not acceptable to client
    16: 412 Precondition failed
   165: 500 Internal server error
   6240: 501 Request type not supported
    16: 502 Error at upstream server

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   42228:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     1:    : 
 101b- 1kb:  1827682: 0.48%: 
 1kb- 10kb:  1075275: 4.01%: 
 10kb-100kb:  633640: 22.28%: 
100kb- 1Mb:   56452: 21.97%: 
 1Mb- 10Mb:   18988: 41.52%: 
 10Mb-100Mb:    449: 9.62%: 
100Mb- 1Gb:     1: 0.12%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  291417: 65.95%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 1507414: 5.77%: .gif [GIF graphics]
   1361: 4.90%: .deb
   1877: 4.29%: .zip [Zip archives]
  215370: 3.87%: .htm [Hypertext Markup Language]
  189552: 3.35%: .png [PNG graphics]
  116739: 2.12%: .jpg [JPEG graphics]
   741: 1.79%: .pps
   577: 1.35%: .exe [Executables]
   5993: 1.13%: .doc [Microsoft Word document]
   678: 1.00%: .ppt
  25293: 0.72%: .html [Hypertext Markup Language]
  469839: 0.52%: .rss
  41840: 0.49%: .css
  29767: 0.39%: .mp3
   122: 0.36%: .msi
   6915: 0.35%: .swf
    79: 0.34%: .flv
    72: 0.24%: .mht
  73064: 0.21%: .js
  75958: 0.21%: .ico
  200998: 0.13%: .gz  [Gzip compressed files]
  399050: 0.53%: [no llistades: 37 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  424099: 51.36%: /recursos/
  79046: 11.33%: /formacio/
  106251: 7.19%: /programes/
 1200488: 6.54%: /images/
  74216: 6.42%: /documentacio/
  583062: 5.00%: /ubt-educaib/
  45628: 2.84%: /normativa/
  190377: 2.13%: [directori arrel]
  16091: 1.62%: /centres/
  15035: 1.53%: /gestib/
  32411: 1.40%: /suport/
  217311: 0.79%: /principal/
  475462: 0.69%: /novetats/
   3960: 0.46%: /agenda/
  144768: 0.22%: /grafics/
   2339: 0.14%: /iiijornades_menors/
  10435: 0.12%: /logo/
  17670: 0.10%: /weibmail/
   7903: 0.06%: /mon/
   2393: 0.02%: /cprs/
   5771: 0.05%: [no llistats: 18 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!