Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dissabte-01-Nov.-2014 00:00 fins al Diumenge-30-Nov.-2014 23:59 (30.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 3,142,061
Mitjana de peticions exitoses per dia: 104,737
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 189
Peticions exitoses per pàgina: 246,489
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 8,216
Peticions fallades: 1,472,711
Peticions de redireccionament: 284
Fitxers diferents sol.licitats: 24,053
Màquines diferents ateses: 91,088
Transferència total: 85.660 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 2.855 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 8,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Nov. 2014:  3142061: 246489: +++++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Nov. 2014 (246,489 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,000 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 27/Oct./2014:   97632: 12287: +++++++
 3/Nov./2014:  736376: 60353: +++++++++++++++++++++++++++++++
 10/Nov./2014:  786108: 59017: ++++++++++++++++++++++++++++++
 17/Nov./2014:  765660: 58363: ++++++++++++++++++++++++++++++
 24/Nov./2014:  756285: 56469: +++++++++++++++++++++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 3/Nov./2014 (60,353 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,500 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  524947: 40021: +++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  552893: 40893: ++++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  531291: 37295: +++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  518680: 37718: ++++++++++++++++++++++++++
Divendres:  463004: 33128: +++++++++++++++++++++++
 Dissabte:  253021: 27979: +++++++++++++++++++
 Diumenge:  298225: 29455: ++++++++++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 500 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   49239: 5162: +++++++++++
 1:   34440: 4263: +++++++++
 2:   27694: 3676: ++++++++
 3:   43458: 3535: ++++++++
 4:   22952: 3705: ++++++++
 5:   22745: 4061: +++++++++
 6:   39734: 4680: ++++++++++
 7:   61119: 5951: ++++++++++++
 8:  177643: 12554: ++++++++++++++++++++++++++
 9:  276574: 20070: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  266887: 17638: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  251881: 16900: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  274739: 18277: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  240972: 16314: +++++++++++++++++++++++++++++++++
14:  155953: 12550: ++++++++++++++++++++++++++
15:  125870: 9707: ++++++++++++++++++++
16:  152691: 11930: ++++++++++++++++++++++++
17:  154628: 11908: ++++++++++++++++++++++++
18:  156911: 12243: +++++++++++++++++++++++++
19:  149789: 13090: +++++++++++++++++++++++++++
20:  136065: 11208: +++++++++++++++++++++++
21:  125949: 10298: +++++++++++++++++++++
22:  114676: 9622: ++++++++++++++++++++
23:   79452: 7147: +++++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   7277:    : 10.216.16.10
   9110: 0.04%: 10.216.18.5
   9201: 0.04%: 10.216.19.5
   8891:    : 10.216.38.9
   9427: 0.05%: 10.216.39.9
   6397:    : 10.216.48.155
   9644: 0.03%: 10.216.60.5
   6014: 0.02%: 10.216.65.5
  11025: 0.05%: 10.216.67.7
   5223:    : 10.216.85.7
  12995: 0.02%: 10.216.90.5
   7000: 0.01%: 10.216.148.5
   5249: 0.05%: 10.216.150.225
   7062: 0.03%: 10.216.180.5
   5812:    : 10.216.184.5
   9357: 0.07%: 10.216.206.250
  14809: 2.76%: 68.180.228.240
  17737: 0.01%: 69.64.48.59
   6438: 0.01%: 80.31.105.236
  82580: 0.01%: 82.194.88.51
  72138: 0.67%: 85.119.198.5
  24002: 0.45%: 130.206.30.222
  25982: 0.56%: 134.0.15.39
   5568: 0.66%: 207.46.13.42
 2763123: 94.45%: [no llistats: 91,064 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 2041825: 200 OK
  210161: 206 Partial content
   284: 302 Document found elsewhere
  890075: 304 Not modified since last retrieval
   104: 400 Bad request
   102: 401 Authentication required
   9333: 403 Access forbidden
 1344905: 404 Document not found
   1458: 405 Method not allowed
  111238: 406 Document not acceptable to client
    20: 412 Precondition failed
    81: 500 Internal server error
   5470: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   51387:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  1382110: 0.41%: 
 1kb- 10kb:  990373: 3.75%: 
 10kb-100kb:  637067: 22.19%: 
100kb- 1Mb:   62249: 25.53%: 
 1Mb- 10Mb:   18564: 41.18%: 
 10Mb-100Mb:    311: 6.93%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  288939: 68.04%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 1311786: 5.38%: .gif [GIF graphics]
  215012: 3.96%: .htm [Hypertext Markup Language]
  178985: 3.47%: .png [PNG graphics]
   1950: 2.56%: .zip [Zip archives]
   714: 2.56%: .pps
   555: 2.03%: .deb
  103199: 1.91%: .jpg [JPEG graphics]
   694: 1.79%: .exe [Executables]
   7341: 1.55%: .doc [Microsoft Word document]
  227673: 1.40%: .rss
   664: 0.97%: .ppt
  28800: 0.86%: .html [Hypertext Markup Language]
  39532: 0.49%: .css
   394: 0.47%: .msi
  20330: 0.40%: .mp3
    79: 0.40%: .flv
    91: 0.39%: .mht
  62461: 0.27%: .js
   5831: 0.27%: .swf
  65743: 0.19%: .ico
    61: 0.14%: .ppsx
  581227: 0.50%: [no llistades: 36 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  418021: 53.64%: /recursos/
  74799: 10.27%: /formacio/
  116646: 7.99%: /programes/
  77414: 6.55%: /documentacio/
 1054296: 6.16%: /images/
  54083: 5.00%: /normativa/
  564426: 2.14%: /ubt-educaib/
  170412: 2.05%: [directori arrel]
  12146: 1.67%: /gestib/
  231761: 1.52%: /novetats/
  27419: 0.81%: /suport/
  174223: 0.71%: /principal/
   2661: 0.40%: /agenda/
  12204: 0.30%: /centres/
   3104: 0.21%: /iiijornades_menors/
  110565: 0.19%: /grafics/
  11189: 0.14%: /logo/
  12774: 0.08%: /weibmail/
   288: 0.05%: /reijaumei/
   6164: 0.05%: /mon/
   2198: 0.02%: /cprs/
   363: 0.01%: /vifestadelesmatematiques/
    35: 0.01%: /wiris/
   4870: 0.03%: [no llistats: 15 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!