Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Diumenge-01-Nov.-2015 00:00 fins al Dilluns-30-Nov.-2015 23:59 (30.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 3,086,652
Mitjana de peticions exitoses per dia: 102,890
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 77
Peticions exitoses per pàgina: 237,664
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 7,922
Peticions fallades: 2,320,853
Peticions de redireccionament: 398
Fitxers diferents sol.licitats: 27,881
Màquines diferents ateses: 92,107
Línies invàlides en el fitxer log: 47
Transferència total: 98.661 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 3.288 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 8,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Nov. 2015:  3086652: 237664: ++++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Nov. 2015 (237,664 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,000 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 26/Oct./2015:   47649: 4418: +++
 2/Nov./2015:  694296: 54518: ++++++++++++++++++++++++++++
 9/Nov./2015:  739242: 57550: +++++++++++++++++++++++++++++
 16/Nov./2015:  710785: 51556: ++++++++++++++++++++++++++
 23/Nov./2015:  753089: 59023: ++++++++++++++++++++++++++++++
 30/Nov./2015:  141591: 10599: ++++++
Setmana de tràfic màxim: 23/Nov./2015 (59,023 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,500 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  614353: 45820: +++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  529744: 39481: +++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  524408: 38382: ++++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  502851: 35486: ++++++++++++++++++++++++
Divendres:  457864: 34439: +++++++++++++++++++++++
 Dissabte:  188124: 19212: +++++++++++++
 Diumenge:  269308: 24844: +++++++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 500 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   46870: 4304: +++++++++
 1:   30784: 3577: ++++++++
 2:   27477: 3609: ++++++++
 3:   43137: 2779: ++++++
 4:   23531: 3420: +++++++
 5:   22740: 2839: ++++++
 6:   42836: 3410: +++++++
 7:   71787: 6584: ++++++++++++++
 8:  184164: 14033: +++++++++++++++++++++++++++++
 9:  258690: 17116: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  250190: 16984: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  263112: 17981: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  259353: 16613: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  232269: 15770: ++++++++++++++++++++++++++++++++
14:  158876: 12941: ++++++++++++++++++++++++++
15:  125817: 9896: ++++++++++++++++++++
16:  155229: 13566: ++++++++++++++++++++++++++++
17:  143529: 11004: +++++++++++++++++++++++
18:  149947: 12130: +++++++++++++++++++++++++
19:  149351: 11429: +++++++++++++++++++++++
20:  136369: 11370: +++++++++++++++++++++++
21:  121050: 10017: +++++++++++++++++++++
22:  112306: 10052: +++++++++++++++++++++
23:   77238: 6240: +++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
  12550: 5.69%: 5.9.152.3
   9209: 0.01%: 10.216.16.10
   8391:    : 10.216.18.5
   9012:    : 10.216.19.5
   5574: 0.01%: 10.216.38.9
  10908: 0.04%: 10.216.39.9
   5867:    : 10.216.45.5
   9696:    : 10.216.60.5
   8009: 0.04%: 10.216.62.253
   5703: 0.01%: 10.216.64.5
   7343: 0.02%: 10.216.67.7
   6467: 0.02%: 10.216.70.5
   6462:    : 10.216.85.7
  17372: 0.02%: 10.216.90.5
   7232: 0.01%: 10.216.129.5
   5972: 0.03%: 10.216.147.5
   5871: 0.01%: 10.216.180.5
  11451: 0.11%: 10.216.188.2
   5552:    : 10.216.195.133
  10159: 0.72%: 66.249.64.52
  25075: 3.24%: 68.180.228.34
  21958:    : 82.194.88.51
  38523: 0.52%: 85.119.198.5
  39922: 0.74%: 130.206.30.222
  38898: 0.72%: 134.0.15.39
  41959: 0.01%: 136.243.74.161
 2711517: 88.02%: [no llistats: 92,081 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 2107222: 200 OK
  137061: 206 Partial content
   398: 302 Document found elsewhere
  842369: 304 Not modified since last retrieval
    35: 400 Bad request
    86: 401 Authentication required
   757: 403 Access forbidden
 2108908: 404 Document not found
   1940: 405 Method not allowed
  178935: 406 Document not acceptable to client
    13: 412 Precondition failed
   161: 500 Internal server error
  30005: 501 Request type not supported
    13: 502 Error at upstream server

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   26476:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  1376138: 0.37%: 
 1kb- 10kb:  992423: 3.37%: 
 10kb-100kb:  591488: 16.56%: 
100kb- 1Mb:   74689: 25.13%: 
 1Mb- 10Mb:   25038: 46.11%: 
 10Mb-100Mb:    400: 8.47%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  224274: 69.23%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 1329726: 4.85%: .gif [GIF graphics]
  209363: 3.26%: .htm [Hypertext Markup Language]
   1942: 3.11%: .zip [Zip archives]
  179645: 2.85%: .png [PNG graphics]
   611: 2.83%: .deb
   818: 2.30%: .pps
  125671: 1.87%: .jpg [JPEG graphics]
   8148: 1.59%: .doc [Microsoft Word document]
  157930: 1.35%: .rss
   582: 1.01%: .exe [Executables]
   808: 1.01%: .ppt
  25279: 0.67%: .html [Hypertext Markup Language]
   251: 0.56%: .pptx
  40436: 0.44%: .css
  16733: 0.44%: .mp3
   127: 0.37%: .mht
    66: 0.33%: .ppsx
    71: 0.28%: .rar
    71: 0.25%: .flv
   2603: 0.23%: .docx
  56792: 0.20%: .js
   6251: 0.17%: .swf
  65397: 0.16%: .ico
  254395: 0.15%: .gz  [Gzip compressed files]
    11: 0.11%:  .tar.gz [Compressed archives]
    51: 0.12%: .msi
  378611: 0.39%: [no llistades: 32 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  379801: 47.57%: /recursos/
  62532: 12.38%: /formacio/
  102839: 11.06%: /programes/
  65998: 6.65%: /documentacio/
  65092: 5.93%: /normativa/
 1077172: 5.48%: /images/
  612524: 2.94%: /ubt-educaib/
  173411: 1.78%: [directori arrel]
  27632: 1.57%: /suport/
  161973: 1.51%: /novetats/
  11994: 1.09%: /gestib/
  166963: 0.64%: /principal/
  22630: 0.41%: /centres/
   2535: 0.20%: /iiijornades_menors/
  113942: 0.16%: /grafics/
  13938: 0.14%: /logo/
   2434: 0.13%: /agenda/
    10: 0.13%: /no-cgi/
   358: 0.08%: /reijaumei/
  10819: 0.06%: /weibmail/
   5491: 0.03%: /mon/
   2487: 0.02%: /cprs/
   4077: 0.04%: [no llistats: 13 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!