Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dimarts-01-Nov.-2016 00:00 fins al Dimecres-30-Nov.-2016 23:59 (30.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 3,335,479
Mitjana de peticions exitoses per dia: 111,185
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 4,878
Peticions exitoses per pàgina: 249,685
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 8,322
Peticions fallades: 2,537,831
Peticions de redireccionament: 1,953
Fitxers diferents sol.licitats: 23,932
Màquines diferents ateses: 92,721
Línies invàlides en el fitxer log: 9
Transferència total: 88.979 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 2.966 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 8,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Nov. 2016:  3335479: 249685: ++++++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Nov. 2016 (249,685 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,000 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 31/Oct./2016:  571050: 43279: ++++++++++++++++++++++
 7/Nov./2016:  789368: 60228: +++++++++++++++++++++++++++++++
 14/Nov./2016:  711103: 54888: ++++++++++++++++++++++++++++
 21/Nov./2016:  819093: 59499: ++++++++++++++++++++++++++++++
 28/Nov./2016:  444865: 31791: ++++++++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 7/Nov./2016 (60,228 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,500 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  611909: 42128: +++++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  655211: 46563: ++++++++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  580894: 46416: +++++++++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  551251: 40088: +++++++++++++++++++++++++++
Divendres:  474764: 33569: +++++++++++++++++++++++
 Dissabte:  192959: 17637: ++++++++++++
 Diumenge:  268491: 23284: ++++++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 500 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   48873: 4978: ++++++++++
 1:   31021: 3803: ++++++++
 2:   28051: 3678: ++++++++
 3:   42989: 3328: +++++++
 4:   25342: 3335: +++++++
 5:   24646: 3442: +++++++
 6:   49019: 4428: +++++++++
 7:   81479: 8112: +++++++++++++++++
 8:  207545: 13252: +++++++++++++++++++++++++++
 9:  280731: 17239: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  276965: 17808: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  281609: 18603: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  277782: 18146: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  246174: 16253: +++++++++++++++++++++++++++++++++
14:  154833: 11987: ++++++++++++++++++++++++
15:  142741: 10379: +++++++++++++++++++++
16:  160601: 12135: +++++++++++++++++++++++++
17:  164533: 12675: ++++++++++++++++++++++++++
18:  172977: 13950: ++++++++++++++++++++++++++++
19:  164596: 12585: ++++++++++++++++++++++++++
20:  142447: 11808: ++++++++++++++++++++++++
21:  129899: 10786: ++++++++++++++++++++++
22:  119905: 9634: ++++++++++++++++++++
23:   80721: 7341: +++++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   6920:    : 10.216.16.10
   7342: 0.01%: 10.216.18.5
  11052:    : 10.216.19.5
   7273: 0.01%: 10.216.32.5
   6572:    : 10.216.38.9
  13156: 0.05%: 10.216.39.9
   5392: 0.03%: 10.216.46.5
   5515:    : 10.216.49.5
   5207:    : 10.216.54.5
   7132:    : 10.216.60.5
   7886: 0.02%: 10.216.62.7
   5802: 0.02%: 10.216.65.5
   5799: 0.03%: 10.216.66.5
   7159: 0.01%: 10.216.67.7
   5210: 0.01%: 10.216.70.5
  16819: 0.02%: 10.216.90.5
   8307: 0.05%: 10.216.94.9
   5553:    : 10.216.129.5
   6160: 0.04%: 10.216.154.7
   7041: 0.01%: 10.216.180.5
  10434: 0.07%: 10.216.188.2
   5257: 0.59%: 66.249.66.107
  14869: 3.55%: 68.180.230.249
  59013: 1.00%: 85.119.198.5
  32696: 0.61%: 130.206.30.222
  13160: 0.22%: 134.0.15.39
  56877: 0.01%: 136.243.74.161
  14475: 0.10%: 141.105.100.163
 2977401: 93.52%: [no llistats: 92,693 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 2335341: 200 OK
  103395: 206 Partial content
   1953: 302 Document found elsewhere
  896743: 304 Not modified since last retrieval
   407: 400 Bad request
   1433: 401 Authentication required
   6749: 403 Access forbidden
 2327220: 404 Document not found
   5010: 405 Method not allowed
  187575: 406 Document not acceptable to client
    6: 412 Precondition failed
   126: 500 Internal server error
   9247: 501 Request type not supported
    58: 502 Error at upstream server

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   35303:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     3:    : 
 101b- 1kb:  1507335: 0.45%: 
 1kb- 10kb:  1110853: 3.94%: 
 10kb-100kb:  585171: 16.60%: 
100kb- 1Mb:   72387: 28.90%: 
 1Mb- 10Mb:   24194: 45.42%: 
 10Mb-100Mb:    233: 4.70%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  182496: 71.69%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 1559868: 5.80%: .gif [GIF graphics]
  224608: 3.97%: .htm [Hypertext Markup Language]
  253642: 3.80%: .png [PNG graphics]
   1440: 2.37%: .zip [Zip archives]
   439: 1.85%: .pps
  136491: 1.83%: .jpg [JPEG graphics]
  169123: 1.37%: .rss
   5048: 1.12%: .doc [Microsoft Word document]
   478: 1.08%: .ppt
   114: 0.80%: .deb
   334: 0.71%: .exe [Executables]
  51795: 0.61%: .css
  21814: 0.60%: .html [Hypertext Markup Language]
  14357: 0.39%: .mp3
    73: 0.32%: .mht
  70174: 0.26%: .js
   2139: 0.22%: .docx
  74262: 0.20%: .ico
   4387: 0.15%: .swf
    45: 0.14%: .msi
  235127: 0.13%: .gz  [Gzip compressed files]
    6: 0.13%: .wmv
  327219: 0.45%: [no llistades: 34 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  321817: 52.46%: /recursos/
  72291: 8.88%: /documentacio/
  36948: 8.32%: /formacio/
 1371625: 7.22%: /images/
  83766: 7.05%: /programes/
  72520: 6.98%: /normativa/
  199348: 2.24%: [directori arrel]
  173456: 1.46%: /novetats/
  14504: 0.93%: /gestib/
  545921: 0.91%: /ubt-educaib/
  22275: 0.89%: /suport/
  13351: 0.77%: /centres/
  211505: 0.65%: /principal/
   2710: 0.30%: /agenda/
  141803: 0.22%: /grafics/
  18108: 0.21%: /logo/
   1883: 0.18%: /iiijornades_menors/
  20810: 0.10%: /weibmail/
   387: 0.10%: /reijaumei/
   4888: 0.04%: /mon/
   2480: 0.02%: /cprs/
   3083: 0.04%: [no llistats: 13 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!