Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dimecres-01-Nov.-2017 00:00 fins al Dijous-30-Nov.-2017 23:59 (30.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 3,277,357
Mitjana de peticions exitoses per dia: 109,247
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 5,320
Peticions exitoses per pàgina: 261,278
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 8,709
Peticions fallades: 2,951,020
Peticions de redireccionament: 726
Fitxers diferents sol.licitats: 24,106
Màquines diferents ateses: 92,915
Transferència total: 107.908 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 3.597 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 8,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Nov. 2017:  3277357: 261278: +++++++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Nov. 2017 (261,278 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,000 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 30/Oct./2017:  459473: 39649: ++++++++++++++++++++
 6/Nov./2017:  760653: 61953: +++++++++++++++++++++++++++++++
 13/Nov./2017:  792458: 61389: +++++++++++++++++++++++++++++++
 20/Nov./2017:  716842: 56441: +++++++++++++++++++++++++++++
 27/Nov./2017:  547931: 41846: +++++++++++++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 6/Nov./2017 (61,953 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,500 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  564051: 40386: +++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  545540: 39954: +++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  603883: 47695: ++++++++++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  659688: 48905: +++++++++++++++++++++++++++++++++
Divendres:  461736: 35126: ++++++++++++++++++++++++
 Dissabte:  206007: 24927: +++++++++++++++++
 Diumenge:  236452: 24285: +++++++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 500 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   45602: 7409: +++++++++++++++
 1:   30040: 5477: +++++++++++
 2:   27684: 4261: +++++++++
 3:   39649: 4818: ++++++++++
 4:   19930: 4118: +++++++++
 5:   21131: 4778: ++++++++++
 6:   47847: 5679: ++++++++++++
 7:   81278: 7317: +++++++++++++++
 8:  208943: 13971: ++++++++++++++++++++++++++++
 9:  296799: 18213: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  274141: 18075: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  253912: 16867: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  270786: 17339: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  240851: 16348: +++++++++++++++++++++++++++++++++
14:  156641: 12695: ++++++++++++++++++++++++++
15:  141490: 11595: ++++++++++++++++++++++++
16:  165974: 13368: +++++++++++++++++++++++++++
17:  165504: 13066: +++++++++++++++++++++++++++
18:  171209: 13853: ++++++++++++++++++++++++++++
19:  163254: 13111: +++++++++++++++++++++++++++
20:  140973: 11579: ++++++++++++++++++++++++
21:  124448: 10133: +++++++++++++++++++++
22:  113336: 9316: +++++++++++++++++++
23:   75935: 7892: ++++++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   6180:    : 10.216.16.10
   7431: 0.01%: 10.216.18.5
   7495: 0.01%: 10.216.19.5
   7577: 0.01%: 10.216.32.5
   5086:    : 10.216.38.9
  11413: 0.01%: 10.216.39.9
   7818: 0.01%: 10.216.49.5
   5068:    : 10.216.60.5
   6519: 0.01%: 10.216.62.253
   6483: 0.01%: 10.216.64.5
   6970: 0.04%: 10.216.65.5
   7852: 0.01%: 10.216.66.5
   5442: 0.02%: 10.216.67.7
  15577: 0.08%: 10.216.71.5
  16761: 0.01%: 10.216.90.5
  16324: 0.03%: 10.216.94.9
   6575:    : 10.216.105.5
   7094:    : 10.216.129.5
   5827: 0.01%: 10.216.154.7
   7199: 0.01%: 10.216.180.5
   7065: 0.06%: 10.216.188.2
   6294: 0.02%: 10.216.206.5
  48960: 13.44%: 35.188.119.38
  26201: 0.37%: 85.119.198.5
  30799: 0.52%: 130.206.30.222
  15726: 0.22%: 134.0.15.39
 2975621: 85.08%: [no llistats: 92,889 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 2404054: 200 OK
  110070: 206 Partial content
   726: 302 Document found elsewhere
  763233: 304 Not modified since last retrieval
   438: 400 Bad request
   291: 401 Authentication required
   3670: 403 Access forbidden
 2722116: 404 Document not found
   1771: 405 Method not allowed
  217844: 406 Document not acceptable to client
    9: 412 Precondition failed
   324: 500 Internal server error
   4497: 501 Request type not supported
    60: 502 Error at upstream server

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   32999:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     3:    : 
 101b- 1kb:  1454082: 0.40%: 
 1kb- 10kb:  1103071: 3.48%: 
 10kb-100kb:  564110: 13.89%: 
100kb- 1Mb:   93678: 28.97%: 
 1Mb- 10Mb:   29223: 48.07%: 
 10Mb-100Mb:    178: 2.74%: 
100Mb- 1Gb:    13: 2.45%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  204699: 70.44%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 1626304: 5.11%: .gif [GIF graphics]
  235039: 3.60%: .htm [Hypertext Markup Language]
   3633: 3.56%: .zip [Zip archives]
  256106: 3.11%: .png [PNG graphics]
   112: 2.74%: .mp4
   785: 1.74%: .pps
  99299: 1.66%: .jpg [JPEG graphics]
   784: 1.47%: .ppt
   7680: 1.41%: .doc [Microsoft Word document]
  80440: 0.69%: .rss
   751: 0.54%: .exe [Executables]
  48736: 0.52%: .css
  23359: 0.50%: .html [Hypertext Markup Language]
   3731: 0.37%: .docx
   113: 0.31%: .msi
   140: 0.26%: .ppsx
   496: 0.25%: .pptx
  71980: 0.22%: .js
  10343: 0.22%: .mp3
   124: 0.20%: .mht
  76187: 0.17%: .ico
   5244: 0.16%: .swf
    33: 0.11%: .deb
   481: 0.10%: .xls
  520758: 0.53%: [no llistades: 32 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  300564: 50.98%: /recursos/
  72249: 10.82%: /programes/
  82896: 9.91%: /documentacio/
  36982: 9.37%: /formacio/
  89407: 6.61%: /normativa/
 1414313: 6.07%: /images/
  201226: 1.88%: [directori arrel]
  85287: 0.83%: /novetats/
  208280: 0.77%: /principal/
  19044: 0.51%: /suport/
  19226: 0.47%: /centres/
   3162: 0.41%: /agenda/
  17182: 0.35%: /gestib/
  500382: 0.19%: /ubt-educaib/
  63525: 0.17%: /logo/
   636: 0.17%: /reijaumei/
  127966: 0.15%: /grafics/
   1902: 0.13%: /iiijornades_menors/
  21926: 0.09%: /weibmail/
   5675: 0.04%: /mon/
   2334: 0.02%: /cprs/
   194: 0.01%: /vifestadelesmatematiques/
   314: 0.01%: /vfestadelesmatematiques/
   2685: 0.02%: [no llistats: 12 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!