Estadístiques del Servidor Web de El Web Educatiu de les Illes Balears

Anàlisi de peticions des del Dijous-01-Nov.-2018 00:00 fins al Divendres-30-Nov.-2018 23:59 (30.00 dies).

Informe General

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Peticions exitoses: 3,244,332
Mitjana de peticions exitoses per dia: 108,146
Línies sense codi d'estat en el fitxer log: 31
Peticions exitoses per pàgina: 265,859
Mitjana de peticions exitoses per pàgina per dia: 8,862
Peticions fallades: 3,670,576
Peticions de redireccionament: 245
Fitxers diferents sol.licitats: 22,319
Màquines diferents ateses: 90,021
Línies invàlides en el fitxer log: 4
Transferència total: 91.209 Gbytes
Mitjana de transferència per dia: 3.040 Gbytes


Informe Mensual

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 8,000 peticions de pàgines o una fracció.

   mes: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: ------: 
Nov. 2018:  3244332: 265859: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mes de tràfic màxim: Nov. 2018 (265,859 peticions de pàgines).

Informe Setmanal

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 2,500 peticions de pàgines o una fracció.

setm. d'inici: Num. pet.: Pags.: 
-------------: ---------: -----: 
 29/Oct./2018:  227037: 22444: +++++++++
 5/Nov./2018:  856754: 69355: ++++++++++++++++++++++++++++
 12/Nov./2018:  776136: 64532: ++++++++++++++++++++++++++
 19/Nov./2018:  719196: 56640: +++++++++++++++++++++++
 26/Nov./2018:  665209: 52888: ++++++++++++++++++++++
Setmana de tràfic màxim: 5/Nov./2018 (69,355 peticions de pàgines).

Resum Diari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 1,500 peticions de pàgines o una fracció.

   dia: Num. pet.: Pags.: 
---------: ---------: -----: 
 Dilluns:  600867: 43336: +++++++++++++++++++++++++++++
 Dimarts:  578784: 43070: +++++++++++++++++++++++++++++
 Dimecres:  534155: 41398: ++++++++++++++++++++++++++++
  Dijous:  592539: 48093: +++++++++++++++++++++++++++++++++
Divendres:  516962: 42207: +++++++++++++++++++++++++++++
 Dissabte:  182470: 22548: ++++++++++++++++
 Diumenge:  238555: 25207: +++++++++++++++++

Resum Horari

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Cada unitat (+) representa 500 peticions de pàgines o una fracció.

h.: Num. pet.: Pags.: 
--: ---------: -----: 
 0:   42482: 5737: ++++++++++++
 1:   24697: 4470: +++++++++
 2:   21809: 3974: ++++++++
 3:   34732: 4300: +++++++++
 4:   16452: 4259: +++++++++
 5:   19123: 4827: ++++++++++
 6:   50137: 5648: ++++++++++++
 7:   80907: 7660: ++++++++++++++++
 8:  234411: 14868: ++++++++++++++++++++++++++++++
 9:  293446: 18842: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10:  266605: 17768: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11:  253892: 17192: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
12:  264667: 17845: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13:  222888: 17940: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
14:  162678: 13502: ++++++++++++++++++++++++++++
15:  149930: 13096: +++++++++++++++++++++++++++
16:  163463: 13221: +++++++++++++++++++++++++++
17:  158377: 13015: +++++++++++++++++++++++++++
18:  166800: 13982: ++++++++++++++++++++++++++++
19:  160625: 12335: +++++++++++++++++++++++++
20:  142176: 11709: ++++++++++++++++++++++++
21:  126108: 11544: ++++++++++++++++++++++++
22:  111121: 10172: +++++++++++++++++++++
23:   76806: 7953: ++++++++++++++++

Informe de Hosts

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels hosts amb almenys 5000 peticions, per ordre alfabètic.

Num. pet.: %bytes: màquina
---------: ------: -------
   6017: 0.01%: 10.216.16.10
   5124: 0.01%: 10.216.18.5
   6077: 0.01%: 10.216.19.5
   5073: 0.01%: 10.216.32.5
  12024: 0.01%: 10.216.39.9
   8627: 0.01%: 10.216.62.7
   5656:    : 10.216.63.9
   6295: 0.02%: 10.216.66.5
   5821: 0.01%: 10.216.90.5
   6380: 0.02%: 10.216.91.9
  18537: 0.02%: 10.216.94.9
   6844: 0.38%: 10.216.188.2
   6960:    : 10.216.195.133
   7795: 0.34%: 66.249.64.43
   5578: 0.28%: 66.249.64.45
  13354: 1.29%: 66.249.69.43
   6074: 0.72%: 66.249.69.45
  10066: 0.36%: 66.249.69.75
  19384: 0.24%: 66.249.93.43
  19927: 0.24%: 66.249.93.45
  19405: 0.25%: 66.249.93.47
   5597: 0.05%: 80.58.136.122
   5146: 0.05%: 83.36.188.171
   5678: 0.03%: 84.127.252.169
   6601:    : 85.119.198.18
   5028: 0.04%: 88.11.17.12
   5914: 0.14%: 88.25.198.154
  29208: 0.53%: 130.206.30.222
   5131: 0.09%: 176.9.9.125
   6798: 0.09%: 194.224.169.251
   5212: 0.05%: 212.170.94.173
 2963001: 94.68%: [no llistats: 89,990 màquines]

Informe de codis d'estat

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels codis d'estat, per ordre numèric.

Num. pet.: cod. d'estat
---------: ------------
 2598648: 200 OK
  46777: 206 Partial content
   245: 302 Document found elsewhere
  598907: 304 Not modified since last retrieval
    31: 400 Bad request
    60: 401 Authentication required
   1804: 403 Access forbidden
 3433033: 404 Document not found
   121: 405 Method not allowed
  234224: 406 Document not acceptable to client
    7: 412 Precondition failed
    39: 500 Internal server error
   1257: 501 Request type not supported

Informe del tamany de fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

   tamany: Num. pet.: %bytes: 
-----------: ---------: ------: 
     0:   33994:    : 
  1b- 10b:     0:    : 
 11b- 100b:     0:    : 
 101b- 1kb:  1380067: 0.49%: 
 1kb- 10kb:  1213082: 4.39%: 
 10kb-100kb:  529292: 14.60%: 
100kb- 1Mb:   50914: 16.35%: 
 1Mb- 10Mb:   36836: 60.66%: 
 10Mb-100Mb:    143: 2.58%: 
100Mb- 1Gb:     4: 0.92%: 

Informe de Tipus de Fitxers

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat de les extensións amb almenys 0.1% del tràfic, ordenades per quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: extensió
---------: ------: --------
  137990: 74.11%: .pdf [Adobe Portable Document Format]
 1721600: 6.75%: .gif [GIF graphics]
  301678: 4.08%: .png [PNG graphics]
  233524: 4.00%: .htm [Hypertext Markup Language]
  93881: 2.24%: .jpg [JPEG graphics]
   739: 1.29%: .zip [Zip archives]
    49: 1.26%: .mp4
   450: 1.00%: .pps
  61107: 0.77%: .css
   3664: 0.76%: .doc [Microsoft Word document]
  29615: 0.62%: .html [Hypertext Markup Language]
    58: 0.57%: .deb
   125: 0.37%: .msi
   189: 0.27%: .ppt
  79387: 0.26%: .js
  90760: 0.24%: .ico
   491: 0.21%: .exe [Executables]
   2329: 0.20%: .docx
   6411: 0.19%: .mp3
   7275: 0.16%: .swf
  52616: 0.14%: .rss
  420394: 0.49%: [no llistades: 29 extensions]

Informe de Directoris

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

Fent llistat dels directoris amb almenys 0.01% del tràfic, ordenats por quantitat de tràfic.

Num. pet.: %bytes: directori
---------: ------: ---------
  239174: 56.87%: /recursos/
 1569262: 8.44%: /images/
  72037: 8.05%: /documentacio/
  31789: 6.75%: /formacio/
  51369: 6.70%: /programes/
  71356: 5.97%: /normativa/
  221324: 2.33%: [directori arrel]
  221955: 1.09%: /principal/
  37802: 0.83%: /gestib/
  401149: 0.66%: /ubt-educaib/
  15832: 0.47%: /suport/
  15620: 0.36%: /centres/
   753: 0.26%: /reijaumei/
  72465: 0.24%: /logo/
  56159: 0.23%: /novetats/
   2322: 0.22%: /agenda/
  128286: 0.18%: /grafics/
   1400: 0.14%: /iiijornades_menors/
  23891: 0.13%: /weibmail/
   5458: 0.05%: /mon/
   1899: 0.02%: /cprs/
   3030: 0.03%: [no llistats: 10 directoris]

Aquesta anàlisi estadística l'ha generada analog 4.13.

(Anar a: Inici: Informe General: Informe Mensual: Informe Setmanal: Resum Diari: Resum Horari: Informe de Hosts: Informe de codis d'estat: Informe del tamany de fitxers: Informe de Tipus de Fitxers: Informe de Directoris)

HTML 2.0 Conformant!